ČSN EN 14617-2 (721450) Zrušená norma

Umělý kámen - Zkušební metody - Část 2: Stanovení pevnosti za ohybu

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

This European Standard specifies a method for the determination of flexural strength under a concentrated load (breaking resistance) of agglomerated stone flat products.

Označení ČSN EN 14617-2 (721450)
Katalogové číslo 500817
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 12. 2016
Datum účinnosti 1. 1. 2017
Jazyk angličtina (obsahuje pouze anglický originál)
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8596135008179
Norma byla zrušena k 1. 4. 2017
a nahrazena ČSN EN 14617-2 (721450)
Tato norma nahradila ČSN EN 14617-2 (721450) z prosince 2008
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 14617-1 (721450)
Umělý kámen - Zkušební metody - Část 1: Stanovení objemové hmotnosti a nasákavosti

ČSN EN 14617-10 (721450)
Umělý kámen - Zkušební metody - Část 10: Stanovení chemické odolnosti

ČSN EN 14617-11 (721450)
Umělý kámen - Zkušební metody - Část 11: Stanovení součinitele lineární tepelné roztažnosti

ČSN EN 14617-12 (721450)
Umělý kámen - Zkušební metody - Část 12: Stanovení rozměrové stálosti

ČSN EN 14617-13 (721450)
Umělý kámen - Zkušební metody - Část 13: Stanovení elektrického odporu

ČSN EN 14617-16 (721450)
Umělý kámen - Zkušební metody - Část 16: Stanovení rozměrů, geometrických vlastností a kvality povrchu tenkých desek

ČSN EN 14617-4 (721450)
Umělý kámen - Zkušební metody - Část 4: Stanovení odolnosti proti obrusu

ČSN EN 14617-5 (721450)
Umělý kámen - Zkušební metody - Část 5: Stanovení mrazuvzdornosti

ČSN EN 14617-6 (721450)
Umělý kámen - Zkušební metody - Část 6: Stanovení odolnosti proti tepelnému šoku

ČSN EN 14617-9 (721450)
Umělý kámen - Zkušební metody - Část 9: Stanovení odolnosti proti nárazu