ČSN CLC/TR 61340-5-2 (346440)

Elektrostatika - Část 5-2: Ochrana elektronických součástek před elektrostatickými jevy - Uživatelský návod

ČSN CLC/TR 61340-5-2 Elektrostatika - Část 5-2: Ochrana elektronických součástek před elektrostatickými jevy - Uživatelský návod
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 590 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Dokument ČSN CLC/TR 61340-5-2:2008 je uživatelským návodem pro jednotlivce a organizace, které jsou vystaveny problémům s potlačováním elektrostatického výboje (ESD). Poskytuje směrnici, kterou lze použít při vypracování, zavádění a monitorování programu potlačování ESD podle IEC 61340-5-1:2007. Kontroly a meze citované v této normě byly vypracovány tak, aby chránily součástky, které jsou citlivé na výboj, který odpovídá zkušební metodě podle modelu lidského těla s napětím 100 V nebo vyšším. Avšak obecné zásady platí i pro součástky, které jsou citlivé na výboj odpovídající napětí nižšímu než 100 V.
Tento uživatelský návod platí pro následující činnosti: výroba, zpracování, montáž, instalování, balení, označování, servis, zkoušení, kontrolování nebo pro jiné manipulace s elektrickými nebo elektronickými díly, sestavami a zařízeními, které mají práh citlivosti na poškození elektrostatickým výbojem, který je větší nebo je roven výboji podle 100 V modelu lidského těla (100 V HBM). Mez 100 V HBM byla zvolena pro IEC 61340-5-1 jako základní prahová citlivost, jelikož velká většina ESD výrobků na trhu má práh citlivosti vyšší než 100 V.

Označení ČSN CLC/TR 61340-5-2 (346440)
Katalogové číslo 82262
Cena 570 Kč570
Datum schválení 1. 12. 2008
Datum účinnosti 1. 1. 2009
Jazyk čeština
Počet stran 64 stran formátu A4
EAN kód 8590963822624
Změny a opravy Oprava 1 12.10t
Tato norma nahradila ČSN EN 61340-5-2 (346440) z listopadu 2001
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN EN 61340-4-1 (346440)
Elektrostatika - Část 4-1: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace - Elektrická rezistance podlahových krytin a instalovaných podlah

ČSN EN 61340-4-5 (346440)
Elektrostatika - Část 4-5: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace - Metody charakterizování elektrostatické ochrany obuví a podlahou v kombinaci s osobou

ČSN EN 61340-5-1 ed. 3 (346440)
Elektrostatika - Část 5-1: Ochrana elektronických součástek před elektrostatickými jevy - Obecné požadavky

ČSN EN 61340-4-3 (346440)
Elektrostatika - Část 4-3: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace - Obuv

Další příbuzné normy

ČSN EN 61340-2-1 ed. 2 (346440)
Elektrostatika - Část 2-1: Metody měření - Schopnost materiálů a výrobků odvádět elektrostatický náboj

ČSN EN 61340-2-3 ed. 2 (346440)
Elektrostatika - Část 2-3: Metody zkoušek pro stanovení rezistance a rezistivity tuhých materiálů, používaných k zabránění akumulace elektrostatického náboje

ČSN EN 61340-3-1 ed. 2 (346440)
Elektrostatika - Část 3-1: Metody simulace elektrostatických jevů - Časové průběhy elektrostatického výboje pro model lidského těla (HBM)

ČSN EN 61340-3-2 ed. 2 (346440)
Elektrostatika - Část 3-2: Metody simulace elektrostatických jevů - Časové průběhy elektrostatického výboje pro strojový model (MM)

ČSN EN 61340-4-1 (346440)
Elektrostatika - Část 4-1: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace - Elektrická rezistance podlahových krytin a instalovaných podlah

ČSN EN 61340-4-3 (346440)
Elektrostatika - Část 4-3: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace - Obuv

ČSN EN 61340-4-4 ed. 2 (346440)
Elektrostatika - Část 4-4: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace - Elektrostatická klasifikace flexibilních středně objemových vaků (FIBC)

ČSN EN 61340-4-5 (346440)
Elektrostatika - Část 4-5: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace - Metody charakterizování elektrostatické ochrany obuví a podlahou v kombinaci s osobou

ČSN EN 61340-4-6 (346440)
Elektrostatika - Část 4-6: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace - Náramky

ČSN EN 61340-4-7 (346440)
Elektrostatika - Část 4-7: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace - Ionizace

ČSN EN 61340-4-8 (346440)
Elektrostatika - Část 4-8: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace - Odstínění elektrostatického výboje - Sáčky

ČSN EN 61340-4-9 (346440)
Elektrostatika - Část 4-9: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace - Oděvy

ČSN EN 61340-5-1 ed. 3 (346440)
Elektrostatika - Část 5-1: Ochrana elektronických součástek před elektrostatickými jevy - Obecné požadavky

ČSN EN 61340-5-3 ed. 2 (346440)
Elektrostatika - Část 5-3: Ochrana elektronických součástek před elektrostatickými jevy - Klasifikace vlastností a požadavky na obaly určené pro součástky citlivé na elektrostatické výboje

ČSN EN IEC 61340-4-3 ed. 2 (346440)
Elektrostatika - Část 4-3: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace - Obuv

ČSN EN IEC 61340-4-4 ed. 3 (346440)
Elektrostatika - Část 4-4: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace - Elektrostatická klasifikace flexibilních středně objemových vaků (FIBC)

ČSN EN IEC 61340-4-5 ed. 2 (346440)
Elektrostatika - Část 4-5: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace - Metody charakterizování elektrostatické ochrany obuví a podlahou v kombinaci s osobou

ČSN EN IEC 61340-6-1 (346440)
Elektrostatika - Část 6-1: Potlačování elektrostatiky ve zdravotní péči - Obecné požadavky pro zdravotnická zařízení

ČSN IEC/TR 61340-1 (346440)
Elektrostatika - Část 1: Elektrostatické jevy - Principy a měření