Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN EN 61340-5-2 (346440) Zrušená norma

Elektrostatika - Část 5-2: Ochrana elektronických součástek před elektrostatickými jevy - Uživatelský návod

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Zobrazit všechny normy ze třídy 3464 Zkoušky elektroizolačních materiálů

Norma je v klasifikaci ICS zařazena do těchto skupin:

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 61340-5-2:2001 včetně opravy EN 61340-5-2/Cor.:2001, která stanoví, že norma EN 61340-5-1:2001 spolu s normou EN 61340-5-2:2001 nahrazují normy řady EN 100015:1992. Norma ČSN EN 61340-5-2 je uživatelským návodem k ČSN EN 61340-5-1.
Norma pokrývá ochranu před poškozením výbojem ESD všech elektronických součástek, jejichž napěťová citlivost není nižší než 100 V, v průběhu jejich celého technického života - tedy od začátku jejich výroby, přes montáž sestavy, používání výrobku a případně jeho opravu až po konec technického života výrobku.
Norma je určena pro nakupování elektronických součástek, sestav a podsestav s citlivostí 100 V nebo vyšší (model lidského těla (HBM)) a tedy pokrývá většinu dostupných položek. Na trhu je několik položek, které mohou být poškozeny při nižších úrovních. Pokud jsou takové položky používány, měly by být použity doplňkové nebo alternativní přístupy. Tyto nejsou pokryty IEC 61340-5-1 ani tímto uživatelským návodem, jelikož by nebylo ekonomické vybavovat všeobecné prostory EPA pro nákup těchto položek. Doplňkové informace pro tento účel lze nalézt v mnoha referencích v bibliografii. V normě je používán model lidského těla s hodnotami: 100 pF a 1 500 W. Při nízké relativní vlhkosti vzduchu se odvádění statických nábojů stává obtížnější a některé materiály nemusí fungovat efektivně. Při relativní vlhkosti přibližně nad 20% si většina materiálů podrží svoji účinnost. Pokud může být relativní vlhkost nižší, uživatel by měl dát zvláště pozor, aby zvolené materiály fungovaly efektivně při minimální očekávané relativní vlhkosti. Toto je zvláště důležité v případě velmi chladného vnitrozemského klimatu. Za čisté prostory považují specialisté prostory třídy 100 nebo lepší. Mnoho současných technik ochrany proti ESD nesplňuje požadavky na čisté prostory, například vznikem uhlíku z průrazu, ionty ze sprejů nebo částic z jehel ionizátorů. Jsou k dispozici některé alternativní materiály, jiné se zlepšenými vlastnostmi jsou dosud ve vývoji, které splňují obě podmínky a měly by se používat. Tato oblas je důležitá zejména tehdy, jsou-li čisté operace základní podmínkou výroby polovodičů. Poškození vzniklé v tomto stadiu může způsobit vznik nedetekovaných "částečně poškozených" součástek, které mohou vyvolat velmi nákladné důsledky. Zařízování čistých prostorů je v současnosti pro řízení nejobtížnější, zejména v prostorech třídy 10 a třídy 1. Dokument IEC 61340-5-1 zahrnuje současnou technologii. Dostupností nových materiálů a technologií budou tyto prostory zdokonalovány, což bude mít za důsledek zvyšování spolehlivosti.
Termín "vysoké napětí" je normě používán ve významu libovolného napětí, které přesahuje AC 250 V nebo DC 500 V. Tato terminologie se liší od definic používaných v jiných oblastech, jako jsou některé evropské normy, kde se tímto termínem rozumí napětí vyšší.
Charakteristiky materiálu se podle typu materiálu výrazně mění v průběhu změn relativní vlhkosti. Obecně, materiál s velkou vodivostí (s povrchovou rezistancí < 107 W) se bude měnit velmi málo, kdežto pro materiál s velkou rezistancí se rezistance značně zvyšuje při snižování relativní vlhkosti. Tato závislost není lineární, změny rezistance nad 40 % relativní vlhkosti jsou obvykle minimální, avšak pro změny RH od 30 % do 20 % může dojít ke změně až o dva řády, s faktorem 100, s dalším zvyšováním pod 20 %. Rezistivita některých přírodních materiálů, jako je bavlna, se může značně měnit v úzkém pásmu relativní vlhkosti. Použití charakteristik poklesu náboje je technicky správným měřením a pokud lze očekávat problémy, mělo by být navíc k měření rezistance použito rovněž měření poklesu náboje. Pokud se provádí měření materiálů s vysokou rezistanci při vysokých úrovních relativní vlhkosti, je nutné dbát, aby se provádělo měření materiálu bez ovlivnění povrchem nebo okolím. Použití prostředí s velkou relativní vlhkostí se nepovažuje za primární metodu potlačování ESD.
Přejímaná EN 61340-5-2:2001 (IEC 61340-5-2:1999) představuje 1 obrázek a celkem 57 stran anglického textu.

Označení ČSN EN 61340-5-2 (346440)
Katalogové číslo 63034
Cena 440 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 11. 2001
Datum účinnosti 1. 12. 2001
Jazyk čeština
Počet stran 48 stran formátu A4
EAN kód 8590963630342
Norma byla zrušena k 1. 1. 2009
a nahrazena ČSN CLC/TR 61340-5-2 (346440)
Tato norma nahradila ČSN EN 100015-1 (358725) z srpna 1996
ČSN EN 100015-2 (358725) z srpna 1996
ČSN EN 100015-3 (358725) z srpna 1996
ČSN EN 100015-4 (358725) z srpna 1996
Náhled normy zobrazit náhled obsahu normy
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Náhled obsahu normy

Další příbuzné normy

ČSN CLC/TR 61340-5-2 (346440)
Elektrostatika - Část 5-2: Ochrana elektronických součástek před elektrostatickými jevy - Uživatelský návod

ČSN EN 61340-2-1 ed. 2 (346440)
Elektrostatika - Část 2-1: Metody měření - Schopnost materiálů a výrobků odvádět elektrostatický náboj

ČSN EN 61340-2-3 ed. 2 (346440)
Elektrostatika - Část 2-3: Metody zkoušek pro stanovení rezistance a rezistivity tuhých materiálů, používaných k zabránění akumulace elektrostatického náboje

ČSN EN 61340-3-1 ed. 2 (346440)
Elektrostatika - Část 3-1: Metody simulace elektrostatických jevů - Časové průběhy elektrostatického výboje pro model lidského těla (HBM)

ČSN EN 61340-3-2 ed. 2 (346440)
Elektrostatika - Část 3-2: Metody simulace elektrostatických jevů - Časové průběhy elektrostatického výboje pro strojový model (MM)

ČSN EN 61340-4-1 (346440)
Elektrostatika - Část 4-1: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace - Elektrická rezistance podlahových krytin a instalovaných podlah

ČSN EN 61340-4-3 (346440)
Elektrostatika - Část 4-3: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace - Obuv

ČSN EN 61340-4-4 ed. 2 (346440)
Elektrostatika - Část 4-4: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace - Elektrostatická klasifikace flexibilních středně objemových vaků (FIBC)

ČSN EN 61340-4-5 (346440)
Elektrostatika - Část 4-5: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace - Metody charakterizování elektrostatické ochrany obuví a podlahou v kombinaci s osobou

ČSN EN 61340-4-6 (346440)
Elektrostatika - Část 4-6: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace - Náramky