ČSN EN 100015-3 (358725) Zrušená norma

Základní specifikace. Ochrana elektrostaticky citlivých součástek. Část 3: Požadavky na čisté prostory

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma uvádí doplňkové požadavky k normě EN 100015: Část 1 pro ochranu součástek citlivých na elektrostatický výboj před elektrostatickými výboji v čistých prostorech. Norma se vztahuje na čisté prostory třídy 100 a nižší (viz tabulku 301), které se používají pro výrobu, manipulaci nebo opravu ESDS. Pro čisté prostory třídy vyšší než 100 platí požadavky EN 100015: Část 1.
UPOZORNĚNÍ: Ačkoliv tato norma nezahrnuje požadavky na bezpečnost personálu, je brán zřetel na potřeby všech zainteresovaných, aby byly splněny příslušné místní zákonné požadavky, vztahující se na ochranu zdraví a bezpečnost všech osob na všech pracovních místech, včetně těch, kterých se týká tato norma. (Pozornost se věnuje skutečnosti, že elektrická napětí přesahující 50 V střídavých nebo 120 V stejnosměrných mohou být nebezpečná personálu.)
POZNÁMKA - Navíc k nebezpečí poškození elektrostatickým výbojem z nežádoucích nábojů, elektrostatický náboj může rovněž přitahovat prachové částice na pracovní povrchy, což může výrazně ovlivnit výtěžnost výrobních postupů vznikem lokalizovaných vad. Pro dosažení potřebně malého množství počtu částic je nutno brát v úvahu, že mnoho materiálů používaných v čistých prostorech má tendenci k vytváření velkých elektrostatických nábojů, například:
- kombinézy z umělých vláken;
- pracovní držadla z křemene, PTFE, polypropylenu, PFA a z podobných materiálů;
- pracovní povrchy.
Dále jisté postupy používané v čistých prostorech mohou rovněž generovat vysoký elektrostatický náboj, například:
- odstředivky sušicích procesů;
- čištění pomocí rozprašovačů a kartáčů;
- systémy transportu vzduchem;
- vysokoenergetické procesy.
Tyto pracovní materiály a postupy kombinované s nízkou vodivostí polovodičových materiálů, používaných při výrobě součástek, činí v čistých prostorech nezbytnými zvláštní opatření pro zabezpečení, aby výrobky nebyly elektrostaticky poškozeny.

Označení ČSN EN 100015-3 (358725)
Katalogové číslo 20005
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 8. 1996
Datum účinnosti 1. 9. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran
EAN kód 8590963200057
Norma byla zrušena k 1. 12. 2001
a nahrazena ČSN EN 61340-5-2 (346440)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)