ČSN EN 100015-1 (358725) Zrušená norma

Základní specifikace. Ochrana elektrostaticky citlivých součástek. Část 1: Všeobecné požadavky

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma specifikuje všeobecné požadavky ochrany součástek citlivých na elektrostatický výboj před elektrostatickými výboji a poli. Norma se vztahuje pouze na elektronické součástky a sestavy. Pro oblasti s vodiči o napětí větším než 1,25 kV střídavých nebo 2,5 kV stejnosměrných je nutno použít další požadavky stanovené v CECC 00 015: Část 4 (Část 4 se připravuje).
UPOZORNĚNÍ - Ačkoliv tato norma nezahrnuje požadavky na bezpečnost personálu, je brán zřetel na potřeby všech zainteresovaných, aby byly splněny příslušné místní zákonné požadavky vztahující se na ochranu zdraví a bezpečnost všech osob na všech pracovních místech, včetně těch, kterých se týká tato norma. (Pozornost je věnována skutečnosti, že elektrická napětí přesahující 50 V střídavých nebo 120 V stejnosměrných mohou být nebezpečná personálu.)

Označení ČSN EN 100015-1 (358725)
Katalogové číslo 20003
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 8. 1996
Datum účinnosti 1. 9. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 44 stran
EAN kód 8590963200033
Norma byla zrušena k 1. 12. 2001
a nahrazena ČSN EN 61340-5-2 (346440)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)