ČSN EN 100015-2 (358725) Zrušená norma

Základní specifikace. Ochrana elektrostaticky citlivých součástek. Část 2: Požadavky na podmínky nízké vlhkosti vzduchu

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma uvádí doplňkové požadavky k normě EN 100015: Část 1 pro ochranu součástek citlivých na elektrostatický výboj před elektrostatickými výboji v místech, kde se může vyskytovat relativní vlhkost vzduchu nižší než 20 %.
UPOZORNĚNÍ: Ačkoliv tato norma nezahrnuje požadavky na bezpečnost personálu, je brán zřetel na potřeby všech zainteresovaných, aby byly splněny příslušné místní zákonné požadavky, vztahující se na ochranu zdraví a bezpečnost všech osob na všech pracovních místech, včetně těch, kterých se týká tato norma. (Pozornost se věnuje skutečnosti, že elektrická napětí přesahující 50 V střídavých nebo 120 V stejnosměrných mohou být nebezpečná personálu.)

Označení ČSN EN 100015-2 (358725)
Katalogové číslo 20004
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 8. 1996
Datum účinnosti 1. 9. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran
EAN kód 8590963200040
Norma byla zrušena k 1. 12. 2001
a nahrazena ČSN EN 61340-5-2 (346440)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)