ČSN (normy i změny) z února 1999

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN EN ISO 3098-5 (013115) - únor 1999

Technická dokumentace - Písmo - Část 5: Latinská abeceda, číslice a značky pro CAD

590 Kč

ČSN EN ISO 8826-2 (013222) - únor 1999

Technické výkresy - Valivá ložiska - Část 2: Podrobné schematické zobrazování

230 Kč

ČSN EN ISO 6411 (013240) - únor 1999

Technické výkresy - Zjednodušené zobrazování středicích důlků

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 8.99t

210 Kč

ČSN EN ISO 13565-1 (014446) - únor 1999

Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Struktura povrchu: Profilová metoda; povrchy mající stratifikované funkční vlastnosti - Část 1: Filtrace a všeobecné podmínky měření

190 Kč

ČSN EN ISO 13565-2 (014446) - únor 1999

Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Struktura povrchu: Profilová metoda; povrchy mající stratifikované funkční vlastnosti - Část 2: Výškové charakteristiky využívající křivku lineárního poměru materiálu

190 Kč

ČSN EN ISO 12085 (014447) - únor 1999

Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Struktura povrchu: Profilová metoda - Parametry metody motif

230 Kč

02 Strojní součásti

ČSN EN ISO 8735 (022149) - únor 1999

Válcové kolíky s vnitřním závitem z kalené oceli nebo martenzitické korozivzdorné oceli

125 Kč

ČSN EN ISO 2338 (022150) - únor 1999

Válcové kolíky z nekalené oceli a austenitické korozivzdorné oceli

125 Kč

ČSN EN ISO 8733 (022151) - únor 1999

Válcové kolíky s vnitřním závitem z nekalené oceli nebo austenitické korozivzdorné oceli

125 Kč

ČSN EN ISO 8734 (022152) - únor 1999

Válcové kolíky z kalené oceli nebo martenzitické korozivzdorné oceli

125 Kč

ČSN EN ISO 8744 (022170) - únor 1999

Rýhované kolíky - Kuželové rýhování v celé délce

125 Kč

ČSN EN ISO 8739 (022172) - únor 1999

Rýhované kolíky - Rýhování v celé délce, s vodicím čepem

125 Kč

ČSN EN ISO 8740 (022173) - únor 1999

Rýhované kolíky - Rýhování v celé délce, se sraženou hranou

125 Kč

ČSN EN ISO 8741 (022174) - únor 1999

Rýhované kolíky - Kuželové rýhování od konce do poloviny délky

125 Kč

ČSN EN ISO 8742 (022175) - únor 1999

Rýhované kolíky - Rýhování střední třetiny délky

125 Kč

ČSN EN ISO 8743 (022176) - únor 1999

Rýhované kolíky - Rýhování poloviny délky kolíku v jeho střední části

125 Kč

ČSN EN ISO 8747 (022191) - únor 1999

Rýhované hřeby se zápustnou hlavou

125 Kč

ČSN 02 4608 (024608) - únor 1999 aktuální vydání

Valivá ložiska - Označování valivých ložisek

350 Kč

03 Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN EN ISO 12687 (038148) - únor 1999

Kovové povlaky - Zkoušky pórovitosti - Zkouška vlhkou sírou (sirným květem)

230 Kč

06 Topení, průmyslové pece, vařidla a topidla

ČSN 06 0210/změna Z1 (060210) - únor 1999

Výpočet tepelných ztrát budov při ústředním vytápění

Změna byla zrušena k 1. září 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

25 Měřicí a kontrolní nářadí a přístroje

ČSN EN ISO 3274 (252322) - únor 1999

Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Struktura povrchu: Profilová metoda - Jmenovité charakteristiky dotykových (hrotových) přístrojů

230 Kč

ČSN ISO 5167-1/změna Amd.1 (257710) - únor 1999

Měření průtoku tekutin pomocí snímačů diferenčního tlaku. Část 1: Clony, dýzy a Venturiho trubice vložené do zcela vyplněného potrubí kruhového průřezu

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 2591-210 (311810) - únor 1999

Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 210: Elektrické přetížení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN EN 2591-213 (311810) - únor 1999

Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 213: Účinnost stínění od 100 MHz do 1 GHz

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN EN 2591-216 (311810) - únor 1999

Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 216: Hloubka zasunutí kontaktů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN EN 2591-302 (311810) - únor 1999

Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 302: Klimatické zkoušky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 2591-303 (311810) - únor 1999

Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 303: Nízká teplota, podtlak a vlhké teplo

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN EN 2591-304 (311810) - únor 1999

Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 304: Vlhké teplo konstantní

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN EN 2591-305 (311810) - únor 1999

Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 305: Rychlá změna teploty

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN EN 2591-306 (311810) - únor 1999

Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 306: Plísně

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 2591-308 (311810) - únor 1999

Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 308: Písek a prach

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN EN 2591-309 (311810) - únor 1999

Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 309: Suché teplo

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN EN 2591-311 (311810) - únor 1999

Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 311: Snížený atmosférický tlak

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN EN 2591-312 (311810) - únor 1999

Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 312: Vzduchotěsnost

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN EN 2591-313 (311810) - únor 1999

Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 313: Umělý déšť

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN EN 2591-314 (311810) - únor 1999

Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 314: Ponořením při nízkém tlaku

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN EN 2591-316 (311810) - únor 1999

Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 316: Odolnost proti ozónu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN EN 2591-317 (311810) - únor 1999

Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 317: Hořlavost

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN EN 2591-319 (311810) - únor 1999

Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 319: Plynotěsnost nepájených ovíjených spojů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN EN 2591-320 (311810) - únor 1999

Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 320: Simulované sluneční záření na úrovni země

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN EN 2591-322 (311810) - únor 1999

Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 322: Hermetičnost

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN EN 2591-323 (311810) - únor 1999

Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 323: Tepelný ráz

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN EN 2591-324 (311810) - únor 1999

Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 324: Těsnění rozhraní

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN CISPR 16-1/změna A1 (334210) - únor 1999

Specifikace metod a přístrojů na měření rádiového rušení a odolnosti proti rádiovému rušení. Část 1: Přístroje na měření rádiového rušení a odolnosti proti rádiovému rušení

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

34 Elektrotechnika

ČSN 34 2710/změna Z6 (342710) - únor 1999

Předpisy pro zařízení elektrické požární signalizace

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 54-2 (342710) - únor 1999

Elektrická požární signalizace - Část 2: Ústředna

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.07t

880 Kč

ČSN EN 54-4 (342710) - únor 1999

Elektrická požární signalizace - Část 4: Napájecí zdroj

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 9.03t, A2 3.07t

870 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN EN 61800-1 (351720) - únor 1999

Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 1: Všeobecné požadavky - Specifikace výkonu pro nízkonapěťové systémy stejnosměrných výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 60512-16-20 (354055) - únor 1999

Elektromechanické součástky pro elektronická zařízení - Základní zkušební postupy a měřicí metody - Část 16: Mechanické zkoušky kontaktů a vývodů - Oddíl 20: Zkouška 16t: Mechanická pevnost (nepájených spojů zakončených vodiči)

125 Kč

ČSN EN 61326/Oprava 1 (356508) - únor 1999

Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC)

Změna byla zrušena k 1. březnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61326/změna Z1 (356508) - únor 1999

Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC)

Změna byla zrušena k 1. březnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 130200/změna A3 (358293) - únor 1999

Dílčí specifikace: Neproměnné tantalové kondenzátory s netuhým nebo tuhým elektrolytem

Změna byla zrušena k 1. květnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 130201/změna A2 (358293) - únor 1999

Vzorová předmětová specifikace: Neproměnné tantalové kondenzátory s tuhým elektrolytem, porézní anoda

Změna byla zrušena k 1. květnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 168000 +A1/změna A2 (358410) - únor 1999

Kmenová specifikace - Křemenné krystalové jednotky

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60875-1-1 (359230) - únor 1999

Optické vláknové odbočnice - Část 1-1: Vzorová předmětová specifikace

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 61300-2-41 (359251) - únor 1999

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-41: Zkoušky - Výběrové zkoušení útlumu jednovidových laděných neúhlových optických konektorů

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 61300-3-23 (359252) - únor 1999

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-23: Zkoušení a měření - Poloha vlákna vůči čelu ferule

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 61300-3-40 (359252) - únor 1999

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-40: Zkoušení a měření - Extinkce optického konektoru pigtailovaného vláknem zachovávajícím polarizaci (pm)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 61300-3-6/změna A1 (359252) - únor 1999

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-6: Zkoušení a měření - Útlum odrazu

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61313-1 (359260) - únor 1999

Optické vláknové pasivní součástky a kabelové sestavy - Část 1: Schválení způsobilosti - Kmenová specifikace

230 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN IEC 682/změna Z2 (360161) - únor 1999

Normalizovaná metoda měření teploty na stiscích křemenných halogenových žárovek

65 Kč

ČSN EN 60081 (360275) - únor 1999 aktuální vydání

Zářivky pro všeobecné osvětlování - Požadavky na provedení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 11.02t, A2 1.04t, A3 5.06t, A4 10.10t, A5 3.14t, A6 5.18t, A11 12.18t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

6 650 Kč

ČSN 36 0340-3 IEC 61-3/změna Z12 (360340) - únor 1999

Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti. Část 3: Kalibry

945 Kč

ČSN EN 61184 +A1/změna Z1 (360382) - únor 1999

Bajonetové objímky

Změna byla zrušena k 1. červenci 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-60 +A51+A52/změna Z1 (361055) - únor 1999

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Část 2: Zvláštní požadavky na vířivé lázně a podobná zařízení (obsahuje změnu A51 + A52)

Změna byla zrušena k 1. červenci 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60730-2-12/změna A1 (361950) - únor 1999

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely. Část 2-12: Zvláštní požadavky na elektricky ovládané dveřní zámky

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60730-2-15/změna A1 (361950) - únor 1999

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely. Část 2: Zvláštní požadavky na automatická elektrická řídicí zařízení pro snímání hladiny vody plovákového typu nebo typu elektrodového snímače používaná v ohřívačích vody

Změna byla zrušena k 1. březnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60730-2-3/změna A1 (361950) - únor 1999

Automatická elektrická řídící zařízení pro domácnost a podobné účely. Část 2: Zvláštní požadavky na tepelné chrániče předřadníků trubicových zářivek

Změna byla zrušena k 1. září 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60730-2-4/změna A1 (361950) - únor 1999

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-4: Zvláštní požadavky na tepelné chrániče motorů pro hermetické a polohermetické motorkompresory

Změna byla zrušena k 1. září 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60730-2-6/změna A2 (361950) - únor 1999

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely. Část 2: Zvláštní požadavky na automatická elektrická řídicí zařízení na snímání tlaku včetně mechanických požadavků

Změna byla zrušena k 1. červenci 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60730-1/změna A14 (361960) - únor 1999

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 1: Všeobecné požadavky

65 Kč

ČSN EN 60730-1/změna A15 (361960) - únor 1999

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 1: Všeobecné požadavky

65 Kč

ČSN EN 60730-1/změna A2 (361960) - únor 1999

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 1: Všeobecné požadavky

125 Kč

ČSN EN 60730-2-14 (361960) - únor 1999

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-14: Zvláštní požadavky na elektrické ovladače

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 4.02t, A11 10.05t, A2 7.09t, Z1 9.19t

Norma bude zrušena k 16. lednu 2022 (zobrazit náhrady).

577 Kč

ČSN EN 60730-2-16/změna A1 (361960) - únor 1999

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-16: Zvláštní požadavky na automatická elektrická řídicí zařízení regulující hladinu vody plovákového typu pro domácnost a podobné použití

Změna byla zrušena k 1. březnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60730-2-5/změna A2 (361960) - únor 1999

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2: Zvláštní požadavky na elektrické automatiky hořáků

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60904-2/změna A1 (364604) - únor 1999

Fotovoltaické součástky. Část 2: Požadavky na referenční solární články

Změna byla zrušena k 1. květnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60904-6/změna A1 (364604) - únor 1999

Fotovoltaické součástky. Část 6: Požadavky na referenční solární moduly

Změna byla zrušena k 1. květnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61566 (367080) - únor 1999

Měření expozice vysokofrekvenčních elektromagnetických polí - Intenzita pole v kmitočtovém pásmu 100 kHz až 1 GHz

340 Kč

ČSN EN 50049-1 (367517) - únor 1999

Požadavky na propojení domácích a podobných elektronických zařízení - Peritelevizní konektor

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 7.99t, Oprava 1 5.00t

375 Kč

ČSN EN 60835-2-4/změna A1 (367630) - únor 1999

Metody měření zařízení používaných v digitálních mikrovlnných přenosových systémech - Část 2: Měření pozemních rádioreléových systémů - Oddíl 4: Vysílač/přijímač včetně modulátoru/demodulátoru

125 Kč

ČSN ISO/IEC 15307 (369376) - únor 1999

Informační technologie - Výměna dat na zásobnících 12,7 mm široké 128-stopé magnetické pásky - Formát DLT 4

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ISO/IEC 15485 (369436) - únor 1999

Informační technologie - Výměna dat na kazetách s optickým diskem o průměru 120 mm za použití formátu PD s fázovou změnou - Kapacita kazety: 650 MB

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ISO/IEC 15498 (369437) - únor 1999

Informační technologie - Výměna dat na kazetách s optickým diskem o průměru 90 mm - Formát HS-1 - Kapacita kazety: 650 MB

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ISO/IEC 14760 (369438) - únor 1999

Informační technologie - Výměna dat na kazetách s optickým diskem o průměru 90 mm přepisovatelným a s diskem pouze pro čtení za použití fázové změny - Kapacita kazety: 1,3 GB

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

42 Hutnictví

ČSN EN 611-2 (421365) - únor 1999

Cín a slitiny cínu - Tvrdý cín a výrobky z tvrdého cínu - Část 2: Výrobky z tvrdého cínu

125 Kč

46 Zemědělství

ČSN EN ISO 8892/změna Z1 (461037) - únor 1999

Extrahované šroty olejnatých semen - Stanovení celkového zbytkového hexanu

32 Kč

ČSN EN ISO 9289/změna Z1 (461039) - únor 1999

Extrahované šroty olejnatých semen - Stanovení volného zbytkového hexanu

32 Kč

47 Zemědělské a lesnické stroje

ČSN 47 0176-1/změna Z1 (470176) - únor 1999

Zemědělské a lesnické stroje a traktory. Metody měření hluku v místě obsluhy. Část 1: Základní měření

Změna byla zrušena k 1. březnu 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

48 Lesnictví

ČSN 48 0204/změna Z2 (480204) - únor 1999

Surové dříví. Kulatina. Měření vad

32 Kč

70 Výrobky ze skla a tavených hornin

ČSN ISO 1042 (704105) - únor 1999 aktuální vydání

Laboratorní sklo - Odměrné baňky s jednou ryskou

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.99t

222 Kč

ČSN 70 4205 (704205) - únor 1999 aktuální vydání

Laboratorní sklo - Skleněné spojovací díly

190 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN 993-10 (726020) - únor 1999

Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné - Část 10: Stanovení trvalých délkových změn v žáru

190 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN EN ISO 11821 (730529) - únor 1999

Akustika - Měření útlumu zvuku in situ přemístitelné clony

230 Kč

ČSN 73 0845/změna Z1 (730845) - únor 1999

Požární bezpečnost staveb. Sklady

Změna byla zrušena k 1. červnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 73 1701/změna Z5 (731701) - únor 1999

Navrhovanie drevených stavebných konštrukcií

Změna byla zrušena k 1. červenci 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 73 4108/změna Z1 (734108) - únor 1999

Šatny, umývárny a záchody

Změna byla zrušena k 1. březnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

75 Vodní hospodářství

ČSN ISO 6107-9 (750175) - únor 1999

Jakost vod - Slovník - Část 9: Abecední seznam a věcný rejstřík

440 Kč

ČSN EN 1899-2 (757517) - únor 1999

Jakost vod - Stanovení biochemické spotřeby kyslíku po n dnech (BSKn) - Část 2: Metoda pro neředěné vzorky

230 Kč

ČSN EN ISO 7346-1 (757761) - únor 1999

Jakost vod - Stanovení akutní letální toxicity látek pro sladkovodní ryby [Brachydanio rerio Hamilton-Buchanan (Teleostei, Cyprinidae)] - Část 1: Statická metoda

230 Kč

ČSN EN ISO 7346-2 (757761) - únor 1999

Jakost vod - Stanovení akutní letální toxicity látek pro sladkovodní ryby [Brachydanio rerio Hamilton-Buchanan (Teleostei, Cyprinidae)] - Část 2: Obnovovací metoda

230 Kč

ČSN EN ISO 7346-3 (757761) - únor 1999

Jakost vod - Stanovení akutní letální toxicity látek pro sladkovodní ryby [Brachydanio rerio Hamilton-Buchanan (Teleostei, Cyprinidae)] - Část 3: Průtočná metoda

230 Kč

ČSN ISO 10708 (757779) - únor 1999

Jakost vod - Hodnocení úplné aerobní biologické rozložitelnosti organických látek ve vodním prostředí - Metoda dvoufázového stanovení biochemické spotřeby kyslíku (v uzavřených lahvičkách)

230 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN 12307 (831009) - únor 1999

Biotechnologie - Velkovýroba a výroba - Doporučení pro správnou praxi, postupy, výcvik pracovníků a dohled nad nimi

190 Kč

ČSN EN 960/změna A1 (832140) - únor 1999

Makety hlavy pro zkoušení ochranných přileb

Změna byla zrušena k 1. únoru 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 134 (832203) - únor 1999 aktuální vydání

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Názvosloví součástí

350 Kč

ČSN EN 470-1/změna A1 (832740) - únor 1999

Ochranné oděvy pro použití při svařování a podobných postupech. Část 1: Všeobecné požadavky

Změna byla zrušena k 1. květnu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 9241-15 (833582) - únor 1999

Ergonomické požadavky na kancelářské práce se zobrazovacími terminály - Část 15: Vedení dialogu pomocí povelových jazyků

440 Kč

85 Zdravotnictví

ČSN EN 27740/změna A1 (855721) - únor 1999

Chirurgické nástroje. Skalpely se snímatelnými čepelemi. Mezní rozměry (ISO 7740:1985)

125 Kč

87 Telekomunikace

ČSN EN 300 386-2 V1.1.3 (872004) - únor 1999

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení telekomunikační sítě - Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) - Část 2: Norma skupiny výrobků

440 Kč

ČSN P I-ETS 300 022/Cor.1 (872503) - únor 1999

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (fáze 1). Specifikace rádiového rozhraní vrstvy 3 (GSM 04.08)

20 Kč

ČSN ETS 300 162 ed. 2 (875013) - únor 1999

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Radiotelefonní vysílače a přijímače pro námořní pohyblivou službu pracující v pásmech VKV - Technické vlastnosti a metody měření

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 220-1 V1.2.1 (875015) - únor 1999

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Přístroje s krátkým dosahem - Technické vlastnosti a zkušební metody pro rádiová zařízení pracující v kmitočtovém rozsahu 25 MHz až 1 000 MHz s výkonem do 500 mW - Část 1: Parametry určené pro předpisové účely

550 Kč

ČSN EN 300 220-2 V1.2.1 (875015) - únor 1999

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Přístroje s krátkým dosahem - Technické vlastnosti a zkušební metody pro rádiová zařízení pracující v kmitočtovém rozsahu 25 MHz až 1 000 MHz s výkonem do 500 mW - Část 2: Doplňkové parametry neurčené pro předpisové účely

230 Kč

ČSN P I-ETS 300 440 ed. 1/Cor.1 (875034) - únor 1999

Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES) - Prostředky krátkého dosahu - Technické vlastnosti a zkušební metody rádiového zařízení, pracujícího v kmitočtovém rozsahu 1 GHz až 25 GHz

20 Kč

ČSN ETS 300 826 ed. 1 (875075) - únor 1999

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma elektromagnetické kompatibility (EMC) pro širokopásmové přenosové systémy 2,4 GHz a pro zařízení vysokovýkonové rádiové místní sítě (HIPERLAN)

350 Kč

ČSN EN 300 789 V1.1.1 (875079) - únor 1999

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zemský letecký telekomunikační systém (TFTS) - Specifikace zkoušek zakončení rádiové letecké elektroniky

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 092-1 +A1/změna A2 (877015) - únor 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Předání identifikace volajícího (CLIP) - doplňková služba. Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS 1) - Část 1: Specifikace protokolu

125 Kč

ČSN ETS 300 184/Cor.1 (877036) - únor 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Konferenční spojení, postupně sestavovaná konference (CONF) - doplňková služba. Funkční možnosti a informační toky

20 Kč

ČSN ETS 300 187/Cor.1 (877038) - únor 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Třístranná doplňková služba (3PTY). Funkční schopnosti a informační toky

20 Kč

ČSN EN 300 196-1 V1.2.2 (877040) - únor 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Generický funkční protokol pro podporu doplňkových služeb - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 1: Specifikace protokolu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 300 403-1 V1.2.2 (877086) - únor 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokol digitálního účastnického sygnalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Signalizační síťová vrstva pro řízení základního volání v okruhovém módu - Část 1: Specifikace protokolu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 300 403-3 V1.2.2 (877086) - únor 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Signalizační síťová vrstva pro řízení základního volání v okruhovém módu - Část 3: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 301 029-1 V1.1.2 (877124) - únor 1999

Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Uživatelská část B-ISDN (B-ISUP) - Část 1: Přehled signalizačních možností na rozhraní síťového uzlu B-ISDN, soubor 2, krok 1

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 301 029-2 V1.1.2 (877124) - únor 1999

Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Uživatelská část B-ISDN (B-ISUP) - Část 2: Specifikace rozhraní síťového uzlu pro řízení volání/spojení od bodu k více bodům

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 301 029-4 V1.2.1 (877124) - únor 1999

Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Uživatelská část B-ISDN (B-ISUP) - Část 4: Předvídání bez stavové změny pro rozhraní síťového uzlu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 301 029-5 V1.2.1 (877124) - únor 1999

Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Uživatelská část B-ISDN (B-ISUP) - Část 5: Podpora zprostředkování během sestavování spojení

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 301 029-6 V1.1.2 (877124) - únor 1999

Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Uživatelská část B-ISDN (B-ISUP) - Část 6: Modifikační postupy

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 301 029-9 V1.1.2 (877124) - únor 1999

Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Uživatelská část B-ISDN (B-ISUP) - Část 9: Síťově generovaný relační identifikátor

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 301 061-1 V1.2.2 (877125) - únor 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Generický funkční protokol pro podporu doplňkových služeb ve vstupním bodě "b" služby pro aplikace virtuální soukromé sítě (VPN) - Část 1: Specifikace protokolu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 163 V1.2.1 (879004) - únor 1999

Televizní systémy - NICAM 728: přenos dvoukanálového digitálního zvuku v zemských televizních systémech B, G, H, I, K1 a L

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 429 V1.2.1 (879007) - únor 1999

Digitální televize (DVB) - Struktura rámce, kódování kanálů a modulace pro systémy kabelové televize

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč