Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN EN 61184 (360382) Zrušená norma

Bajonetové objímky

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Zobrazit všechny normy ze třídy 3603 Součásti, patice, objímky světelných zdrojů

ICS: 29.140.10 Patice a objímky pro zdroje světla

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 61184:1997. Evropská norma EN 61184:1997 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy IEC 61184:1997 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací. Tato norma platí pro bajonetové objímky typu B15d a B22d světelných zdrojů a svítidlových adaptérů s napájecím napětím 250 V. V přiměřené míře tato norma rovněž platí pro objímky, které zcela nebo částečně tvoří integrální součást svítidla nebo jsou určeny k vestavění do zařízení. Na samostatné objímky, např. soklové objímky, které nejsou specificky určené k vestavění, se vztahují další požadavky, uvedené v kapitole 3. B15 značí složení patice a objímky podle IEC 60061-1, list 7004-11 a IEC 60061-2, list 7005-16 s odpovídajícími kalibry. B22 značí složení patice a objímky podle IEC 60061-1, list 7004-10 a IEC 60061-2, list 7005-10 s odpovídajícími kalibry. Několik kapitol normy má vysloveně bezpečnostní význam; kapitola 9 se přímo zabývá prevencí úrazu elektrickým proudem - viz dále. Poměrně rozsáhlá norma (cca 55 stran) obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Všeobecně, kapitolu 2 - Definice, kapitolu 3 - Všeobecné požadavky, kapitolu 4 - Všeobecné podmínky zkoušek, kapitolu 5 - Normalizované jmenovité údaje, kapitolu 6 - Třídění, kapitolu 7 - Značení, kapitolu 8 - Rozměry, kapitolu 9 - Ochrana před úrazem elektrickým proudem, kapitolu 10 - Svorky, kapitolu 11 - Opatření na spojení s ochrannou soustavou, kapitolu 12 - Konstrukce, kapitolu 13 - Objímky se spínačem, kapitolu 14 - Odolnost proti vodě, izolační odpor a elektrická pevnost, kapitolu 15 - Mechanická pevnost, kapitolu 16 - Šrouby, části vedoucí proud a spoje, kapitolu 17 - Povrchové cesty a vzdušné vzdálenosti, kapitolu 18 - Všeobecná odolnost proti teplu, kapitolu 19 - Odolnost proti teplu, ohni a plazivým proudům a konečně kapitolu 20 - Odolnost proti nadměrnému vnitřnímu pnutí (koroznímu praskání) a proti korozi. Norma též obsahuje normativní Přílohu A, ZA a ZB. ČSN EN 61184 (36 0382) byla vydána v únoru 1999. S účinností od 1.7. 2003 se ruší ČSN EN 61184 + A1 Bajonetové objímky z března 1998, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Označení ČSN EN 61184 (360382)
Katalogové číslo 54989
Cena 550 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 2. 1999
Datum účinnosti 1. 3. 1999
Jazyk čeština
Počet stran 56 stran formátu A4
EAN kód 8590963549897
Změny a opravy A1 9.01t, A2 6.05t, Z1 5.09t
Norma byla zrušena k 1. 8. 2011
a nahrazena ČSN EN 61184 ed. 2 (360382)
Náhled normy zobrazit náhled obsahu normy
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Náhled obsahu normy