ČSN ISO 230-2 (200300) Zrušená norma

Zásady zkoušek obráběcích strojů - Část 2: Stanovení přesnosti a opakovatelnosti nastavení polohy v číslicově řízených osách

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 230-2:1997. Mezinárodní norma ISO 230-2:1997 má status české technické normy. (ČSN) ISO 230 sestává z následujících částí: Část 1 - Geometrická přesnost strojů pracujících bez zatížení nebo za dokončovacích podmínek obrábění, Část 2 - Stanovení přesnosti a opakovatelnosti nastavení polohy v číslicově řízených osách, Část 3 - Vyhodnocení tepelných vlivů, Část 4 - Zkoušky kruhové interpolace u číslicově řízených obráběcích strojů, Část 5 - Stanovení emise hluku. Tato druhá část (ČSN) ISO 230 specifikuje metody zkoušek a vyhodnocení přesnosti a opakovatelnosti nastavení polohy v osách číslicově řízených strojů přímým měřením v jednotlivých osách. Popsané metody se vztahují jak na lineární osy, tak na osy otočné. Tato část (ČSN) ISO 230 může být použita při typové zkoušce, při přejímací zkoušce, při porovnávacích zkouškách, při periodickém ověření, při korekci stroje atd. Použité metody jsou založeny na opakovaném měření v každé poloze. Příslušné parametry jsou definovány a vypočítávány způsobem popsaným ve "Směrnici pro vyjádření nejistoty měření". Příloha A popisuje použití jiného zkušebního cyklu, cyklu se zpětným krokem. Výsledky při použití tohoto cyklu nesmí být použity ani v technické literatuře při odvolání na tuto normu ani pro účely přejímání s výjimkou případu, kdy je v tomto smyslu speciální dohoda mezi dodavatelem/výrobcem a uživatelem. Pouhý odkaz na tuto část ISO 230 při přejímce vždy znamená použití standardního zkušebního cyklu. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitola 1 - Předmět normy, kapitola 2 - Definice a symboly, kapitola 3 - Zkušební podmínky, kapitola 4 - Zkušební program, kapitola 5 - Vyhodnocení výsledků, kapitola 6 - Podmínky, které by měly být dohodnuty mezi dodavatelem/výrobcem a uživatelem, kapitola 7 - Vyjádření výsledků. Konečně obsahuje Přílohu A (informativní) a Přílohu B (informativní). ČSN ISO 230-2 (20 0300) byla vydána v únoru 1999. Nahradila ČSN 20 0300-31 z 27.10.1989.

Označení ČSN ISO 230-2 (200300)
Katalogové číslo 54732
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 2. 1999
Datum účinnosti 1. 3. 1999
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963547329
Změny a opravy Cor.1 5.02
Norma byla zrušena k 1. 8. 2009
Tato norma nahradila ČSN 20 0300-31 (200300) z dubna 1990
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ISO 230-1 (200300)
Zásady zkoušek obráběcích strojů - Část 1: Geometrická přesnost strojů pracujících bez zatížení nebo za kvazistatických podmínek

ČSN ISO 230-10 (200300)
Zásady zkoušek obráběcích strojů - Část 10: Určení měřicích vlastností snímacích systémů číslicově řízených obráběcích strojů

ČSN ISO 230-3 (200300)
Zásady zkoušek obráběcích strojů - Část 3: Určení tepelných vlivů

ČSN ISO 230-4 (200300)
Zásady zkoušek obráběcích strojů - Část 4: Zkoušky kruhové interpolace u číslicově řízených obráběcích strojů

ČSN ISO 230-5 (200300)
Zkušební předpisy pro obráběcí stroje - Část 5: Určení emise hluku

ČSN ISO 230-6 (200300)
Zásady zkoušek obráběcích strojů - Část 6: Určení přesnosti nastavení polohy na diagonálách tělesa a stěn (Zkouška diagonálního přestavení)

ČSN ISO 230-7 (200300)
Zásady zkoušek obráběcích strojů - Část 7: Geometrická přesnost os otáčení