ČSN EN 1303 (165191) Zrušená norma

Stavební kování - Cylindrické vložky pro zámky - Požadavky a zkušební metody

ČSN EN 1303 Stavební kování - Cylindrické vložky pro zámky - Požadavky a zkušební metody
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma obsahuje ustanovení pro funkční vlastnosti cylindrických vložek a jejich originálních klíčů včetně dalších požadavků na pevnost, bezpečnost proti vloupání, životnost a odolnost proti korozi. Stanovuje dvě kategorie použití podle funkčních vlastností a pět tříd bezpečnosti podle konstrukčních požadavků a zkoušek, které simulují mechanický útok.
Tato evropská norma zahrnuje zkoušky na uspokojivou funkční schopnost při teplotách od -20 °C do +80 °C. Obsahuje ustanovení o zkušebních metodách cylindrických vložek a výrobci doporučená ochranná opatření pro tyto cylindrické vložky.
Odolnost proti korozi je stanovena odkazem na požadavky evropské normy prEN 1670 o ochraně zámků a stavebního kování, viz příloha B.
Způsobilost cylindrické vložky pro použití do protipožárních a protikouřových dveřních sestav je určena zkouškou schopnosti požární odolnosti, která je dodatečně požadována ke zkoušce funkčních vlastností podle této normy. Protože tato vlastnost pro ochranné protipožární dveře se v každé situaci nevyžaduje, je ponecháno na volbě výrobce, zda uvede, že cylindrické vložky musí těmto dodatečným požadavkům vyhovovat či nikoli. Pokud je toto deklarováno, musí cylindrické vložky vyhovovat ustanovením uvedeným v prEN 1634-1, viz příloha A.
Příležitostně mohou být požadovány některé dodatečné funkce v provedení některých cylindrických vložek. Odběratelé by se měli přesvědčit, že dané výrobky jsou vhodné pro jejich předpokládané použití. To je obzvlášť důležité, pokud jsou takové funkce relevantní z hlediska bezpečnosti. Z tohoto důvodu obsahuje tato norma závazné stanovení těchto vlastností cylindrických vložek, pokud jsou tyto v některých provedeních realizovány.

Označení ČSN EN 1303 (165191)
Katalogové číslo 74140
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 10. 2005
Datum účinnosti 1. 11. 2005
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8590963741406
Změny a opravy Oprava 1 1.09t
Norma byla zrušena k 1. 1. 2016
a nahrazena ČSN EN 1303 (165191)
Tato norma nahradila ČSN EN 1303 (165191) z února 1999
Dostupnost skladem (tisk na počkání)