Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN 77 0053 (770053) Zrušená norma

Obaly - Obalové odpady - Pokyny a informace o nakládání s použitým obalem

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Zobrazit všechny normy ze třídy 7700 Názvosloví obalové techniky, předpisy a směrnice pro balení

Norma je v klasifikaci ICS zařazena do těchto skupin:

Označení ČSN 77 0053 (770053)
Katalogové číslo 55426
Cena 65 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 2. 1999
Datum účinnosti 1. 3. 1999
Jazyk čeština
Počet stran 4 strany
EAN kód 8590963554266
Norma byla zrušena k 1. 4. 2002
a nahrazena ČSN 77 0053 (770053)
Náhled normy zobrazit náhled obsahu normy

Anotace obsahu normy

Norma stanoví zásady a doporučení pro navrhování pokynů a informací pro nakládání s použitým obalem (dále jen pokyny) uváděných na obalech. Pokyny jsou určeny konečnému spotřebiteli, kterému usnadňují rozhodnutí o správném způsobu nakládání s použitým obalem. Pokyny podle této normy lze uplatnit u všech obalů, definovaných pro potřebu obalových odpadů v ČSN 77 0052-1. Za pozornost stojí v kapitole 4 - Pokyny na obalech, tyto informace: Na obalu, který po použití spadá do kategorie "nebezpečný odpad" musí být přesné pokyny týkající se nakládání s použitým obalem. Obal, který se musí odevzdat ve sběrně nebezpečného odpadu, musí být označen srozumitelným pokynem, například: Obal odevzdejte ve sběrně nebezpečného odpadu! Na obalu, který po použití spadá do kategorie "ostatní odpad" (viz ČSN 83 8001) musí být uveden pokyn, že tento obal má být odložen v souladu s předpisy pro nakládání s ostatním odpadem a místním systémem pro nakládání s komunálním odpadem, například: Odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu! Tento pokyn může být nahrazen grafickou značkou, znázorňující postavu odhazující odpad do sběrné nádoby, např. podle obrázku 1. Na obalech, které po použití vyžadují určitý způsob nakládání nebo je nakládání s nimi nějakým způsobem omezeno, musí být tato skutečnost v pokynu uvedena, například: Nevhazovat do ohně - Nebezpečí výbuchu! nebo: Nespalovat v lokálním topení! nebo: Odevzdejte...(např. V lékárně!) nebo konečně: Vratný obal! Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Definice, kapitolu 3 - Všeobecné zásady a už zmíněnou kapitolu 4 - Pokyny na obalech. ČSN 77 0053 byla vydána v únoru 1999.

Náhled obsahu normy

Označení této normy občas uvidíte zapsané jedním z alternativních způsobů:

  • ČSN 77 00 53
  • ČSN 770053
  • ČSN 77 00 53 : 1999
  • ČSN 770053:1999
  • ČSN 77 0053:1999