Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN EN 1210 (755867) Zrušená norma

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Tripolyfosforečnan sodný

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Zobrazit všechny normy ze třídy 7558 Chemické výrobky pro úpravu vody

ICS: 71.100.80 Chemické prostředky na čištění vody

Označení ČSN EN 1210 (755867)
Katalogové číslo 55023
Cena 230 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 2. 1999
Datum účinnosti 1. 3. 1999
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963550237
Norma byla zrušena k 1. 11. 2005
a nahrazena ČSN EN 1210 (755867)

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1210:1997. Evropská norma EN 1210:1997 má status české technické normy. Tato evropská norma popisuje vlastnosti a stanoví požadavky a odpovídající zkušební metody pro tripolyfosforečnan sodný používaný pro úpravu vody určené k lidské spotřebě. Podává informace o jeho použití při úpravě vody. Je to rozsahem nevelká, ale významem z hygienického hlediska významná norma. I když to v normě uvedeno není je její text v souladu se Směrnicí 67/548/EHS o postupném sbližování zákonů, nařízení a administrativních opatření týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek. Obsahuje i pokyny pro bezpečnou práci s tripolyfosforečnanem sodným. (Syn.: tripolyfosforečnan pentasodný - STPP, ( Na5P3O10), CAS 7758-29-4, EINECS 231-838-7.) Poznámka: Jde o jednu ze série norem, které jsou v souladu s evropskou klasifikací a značením chemických látek, i když v tomto případě (zřejmě) nejde o nebezpečnou látku - jak ostatně vyplývá i z kapitoly 8! Kromě toho norma obsahuje i meze toxických látek v tripolyfosforečnanu sodném z hlediska jeho použití pro pitnou vodu, a to podle Směrnice 80/778/EHS o jakosti vody určené k lidské spotřebě. Z právě uvedených hledisek z normy vyjímáme: V kapitole 4 - Kritéria čistoty jsou v čl.4.3 uvedeny meze toxických látek v tripolyfosforečnanu sodném, a v tabulce 2 jsou pak uvedeny konkrétní limity v mg.kg-1 pro obsah těchto toxických látek: Antimon 3, Arsen 3, Kadmium 3, Chrom 10, Kyanidy 5, Olovo 10, Rtuť 1, Nikl 10, Selen 3. V čl.5.2.3.3 jsou pak odkazy na mezinárodní nebo evropské normy, které obsahují metody na zjišťování těchto toxických iontů (kovů). Podrobnosti k zacházení s polyfosforečnanem sodno-vápenatým (ve formě jakéhosi "výpisu" z bezpečnostního listu) obsahuje příloha A, kde jsou (velmi stručně) uvedena např. pravidla pro bezpečné zacházení (A.3), pokyny pro první pomoc při zasažení očí (A.4.1) apod. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Charakteristické vlastnosti, kapitolu 4 - Kritéria čistoty, kapitolu 5 - Zkušební metody a kapitolu 6 - Označování, přeprava, skladování. Norma dále obsahuje ještě informativní Přílohy A (viz výše) a B, kde jsou uvedeny souvisící Směrnice EU k této normě. ČSN EN 1210 (75 5867) byla vydána v únoru 1999.