Třída 7558 - Chemické výrobky pro úpravu vody

Zobrazit obsah třídy 75 - Vodní hospodářství

ČSN EN 15795 (755800) - březen 2011

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Přírodní neexpandované hlinitokřemičitany

230 Kč

ČSN EN 878 (755801) - září 2016 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Síran hlinitý

230 Kč

ČSN EN 17034 (755802) - srpen 2018

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlorid hlinitý bezvodý, chlorid-hydroxid hlinitý, chlorid-pentahydroxid dihlinitý a chlorid-hydroxid-síran hlinitý

340 Kč

ČSN EN 882 (755803) - září 2016 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Hlinitan sodný

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 1209 (755805) - srpen 2004 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Křemičitan sodný

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 888 (755806) - červenec 2005 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlorid železitý

350 Kč

ČSN EN 889 (755807) - červenec 2005 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Síran železnatý

340 Kč

ČSN EN 890 (755808) - leden 2013 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Roztok síranu železitého

440 Kč

ČSN EN 891 (755809) - červenec 2005 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlorid-síran železitý

350 Kč

ČSN EN 1405 (755810) - březen 2010 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Alginan sodný

230 Kč

ČSN EN 1406 (755811) - červen 2018 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Modifikované škroby

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 1407 (755812) - srpen 2008 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Aniontové a neiontové polyakrylamidy

230 Kč

ČSN EN 1408 (755813) - srpen 2008 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Poly (chlorid diallyldimethylamonný)

230 Kč

ČSN EN 1409 (755814) - srpen 2008 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Polyaminy

230 Kč

ČSN EN 1410 (755815) - srpen 2008 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Kationtové polyakrylamidy

230 Kč

ČSN EN 1302 (755816) - březen 2000

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Koagulační činidla na bázi hliníku - Analytické metody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 6.10t, Oprava 2 9.10t

480 Kč

ČSN EN 885 (755817) - červenec 2005 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlorid-hydroxid-křemičitan hlinitý

230 Kč

ČSN EN 886 (755818) - červenec 2005 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Hydroxid-síran-křemičitan hlinitý

230 Kč

ČSN EN 887 (755819) - září 2016 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Síran hlinito-železitý

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 935 (755820) - červenec 2005 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlorid hlinito-železitý (monomer) a chlorid-hydroxid hlinito-železitý (monomer)

230 Kč

ČSN EN 14664 (755821) - červenec 2005

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Síran železitý krystalický

350 Kč

ČSN EN 1197 (755823) - září 2014 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Roztok dihydrogenfosforečnanu zinečnatého

230 Kč

ČSN EN 13194 (755829) - září 2015 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Kyselina octová

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 12672 (755830) - listopad 2016 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Manganistan draselný

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 12876 (755831) - září 2015 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Kyslík

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 1278 (755832) - září 2010 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Ozon

230 Kč

ČSN EN 937 (755833) - květen 2017 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlor

340 Kč

ČSN EN 900 (755834) - únor 2015 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlornan vápenatý

340 Kč

ČSN EN 901 (755835) - prosinec 2013 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlornan sodný

350 Kč

ČSN EN 902 (755836) - listopad 2016 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Peroxid vodíku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 938 (755837) - květen 2017 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chloritan sodný

340 Kč

ČSN EN 939 (755838) - květen 2017 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Kyselina chlorovodíková

340 Kč

ČSN EN 12933 (755839) - září 2015 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chemické výrobky pro nouzové použití - Kyselina trichlorisokyanurová

340 Kč

ČSN EN 12678 (755840) - listopad 2016 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Peroxomonosíran draselný

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 12931 (755841) - září 2015 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chemické výrobky pro nouzové použití - Dichlorisokyanurát sodný, bezvodý

340 Kč

ČSN EN 12932 (755842) - září 2015 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chemické výrobky pro nouzové použití - Dichlorisokyanurát sodný, dihydrát

340 Kč

ČSN EN 12926 (755843) - září 2015 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Peroxodisíran sodný

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16370 (755848) - únor 2014

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlorid sodný pro elektrochemickou výrobu chloru prováděnou na místě s použitím membrán

340 Kč

ČSN EN 12671 (755849) - květen 2017 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Oxid chloričitý vyráběný v místě použití

340 Kč

ČSN EN 12518 (755850) - březen 2015 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Vápno

230 Kč

ČSN EN 1019 (755851) - leden 2006 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Oxid siřičitý

230 Kč

ČSN EN 1421 (755852) - květen 2013 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlorid amonný

230 Kč

ČSN EN 899 (755853) - srpen 2009 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Kyselina sírová

230 Kč

ČSN EN 974 (755854) - říjen 2004 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Kyselina fosforečná

340 Kč

ČSN EN 936 (755855) - červen 2014 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Oxid uhličitý

230 Kč

ČSN EN 1198 (755856) - září 2005 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Dihydrogenfosforečnan sodný

230 Kč

ČSN EN 1199 (755857) - září 2005 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Hydrogenfosforečnan sodný

230 Kč

ČSN EN 1200 (755858) - září 2005 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Fosforečnan trisodný

230 Kč

ČSN EN 1201 (755859) - září 2005 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Dihydrogenfosforečnan draselný

230 Kč

ČSN EN 1202 (755860) - říjen 2005 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Hydrogenfosforečnan didraselný

230 Kč

ČSN EN 1203 (755861) - září 2005 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Fosforečnan tridraselný

230 Kč

ČSN EN 1204 (755862) - září 2005 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Dihydrogenfosforečnan vápenatý

230 Kč

ČSN EN 1205 (755863) - říjen 2005 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Dihydrogendifosforečnan disodný

230 Kč

ČSN EN 1206 (755864) - říjen 2005 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Difosforečnan tetrasodný

230 Kč

ČSN EN 1207 (755865) - říjen 2005 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Difosforečnan tetradraselný

230 Kč

ČSN EN 1208 (755866) - říjen 2005 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Polyfosforečnan sodno-vápenatý

230 Kč

ČSN EN 1210 (755867) - říjen 2005 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Trifosforečnan pentasodný

230 Kč

ČSN EN 1211 (755868) - říjen 2005 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Trifosforečnan pentadraselný

230 Kč

ČSN EN 1212 (755869) - říjen 2005 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Polyfosforečnan sodný

230 Kč

ČSN EN 898 (755870) - květen 2013 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Hydrogenuhličitan sodný

230 Kč

ČSN EN 12386 (755871) - květen 2013 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Síran měďnatý

340 Kč

ČSN EN 896 (755872) - květen 2013 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Hydroxid sodný

340 Kč

ČSN EN 897 (755873) - květen 2013 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Uhličitan sodný

230 Kč

ČSN EN 12120 (755874) - květen 2013 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Hydrogensiřičitan sodný

230 Kč

ČSN EN 12121 (755875) - květen 2013 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Disiřičitan sodný

230 Kč

ČSN EN 12122 (755876) - leden 2006 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Roztok amoniaku

230 Kč

ČSN EN 12123 (755877) - květen 2013 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Síran amonný

230 Kč

ČSN EN 12124 (755878) - květen 2013 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Siřičitan sodný

230 Kč

ČSN EN 12125 (755879) - květen 2013 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Thiosíran sodný

230 Kč

ČSN EN 12126 (755880) - červen 2013 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Kapalný amoniak

230 Kč

ČSN EN 12173 (755881) - květen 2013 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Fluorid sodný

230 Kč

ČSN EN 13176 (755882) - září 2015 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Ethanol

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 13177 (755883) - září 2010 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Methanol

230 Kč

ČSN EN 12174 (755884) - prosinec 2013 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Hexafluorokřemičitan sodný

230 Kč

ČSN EN 12175 (755885) - prosinec 2013 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Kyselina hexafluorokřemičitá

230 Kč

ČSN EN 973 (755886) - březen 2010 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlorid sodný pro regeneraci měničů iontů

440 Kč

ČSN EN 15028 (755887) - květen 2013 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlorečnan sodný

230 Kč

ČSN EN 15041 (755888) - září 2014 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Protiinkrustační přípravky pro membrány - Polyfosforečnany

230 Kč

ČSN EN 12485 (755889) - březen 2018 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Uhličitan vápenatý, vápno, polovypálený dolomit, oxid hořečnatý, uhličitan vápenato-hořečnatý a dolomitické vápno - Metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 1017 +A1 (755890) - leden 2018 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Polovypálený dolomit

230 Kč

ČSN EN 1018 +A1 (755891) - září 2015 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Uhličitan vápenatý

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

TNV 75 5891 (755891) - únor 2011 aktuální vydání

Vodárenské filtrační písky

124 Kč

ČSN EN 15030 +A1 (755892) - září 2015 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Stříbrné soli pro občasné používání

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16409 (755893) - červen 2014

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Dolomitické vápno

230 Kč

ČSN EN 15039 (755894) - září 2014 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Protiinkrustační přípravky pro membrány - Polykarboxylové kyseliny a jejich soli

340 Kč

ČSN EN 15040 (755895) - září 2014 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Protiinkrustační přípravky pro membrány - Fosfonové kyseliny a jejich soli

340 Kč

ČSN EN 15482 (755896) - červen 2013 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Manganistan sodný

230 Kč

ČSN EN 14805 (755897) - prosinec 2008

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlorid sodný k elektrochloraci prováděné na místě bezmembránovou technologií

340 Kč

ČSN EN 16003 (755898) - květen 2012

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Uhličitan vápenato-hořečnatý

230 Kč

ČSN EN 16004 (755899) - květen 2012

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Oxid hořečnatý

190 Kč