Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN EN 739 (852760) Zrušená norma

Nízkotlaké hadicové sestavy pro použití s medicinálními plyny

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Zobrazit všechny normy ze třídy 8527 Zdravotnické zařízení

Norma je v klasifikaci ICS zařazena do těchto skupin:

Označení ČSN EN 739 (852760)
Katalogové číslo 55161
Cena 350 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 2. 1999
Datum účinnosti 1. 3. 1999
Jazyk čeština
Počet stran 32 stran formátu A4
EAN kód 8590963551616
Změny a opravy A1 2.03t
Norma byla zrušena k 1. 3. 2009
a nahrazena ČSN EN ISO 5359 (852760)
Náhled normy zobrazit náhled obsahu normy

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 739:1998. Evropská norma EN 739:1998 má status české technické normy. Tato evropská norma stanoví požadavky na nízkotlaké hadicové sestavy určené k použití s následujícími medicinálními plyny: kyslík, oxid dusný, vzduch pro dýchání, helium, oxid uhličitý, xenon, zvláštní směsi výše uvedených plynů, vzduch pro pohon chirurgických nástrojů, dusík pro pohon chirurgických nástrojů a podtlak. Norma je určena zvláště pro zajištění specifičnosti pro určitý plyn a zabránění vzájemnému propojení mezi různými druhy plynů. Tyto hadicové sestavy jsou určeny k použití pro stlačené medicinální plyny v rozsahu tlaků od 300 kPa do 1 400 kPa a pro podtlak v rozsahu absolutních tlaků od 10 kPa do 100 kPa. Za pozornost stojí tabulka 1, která uvádí označování a barevné značení těchto tlakových lahví. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitola 1 - Předmět normy, kapitola 2 - Normativní odkazy, kapitola 3 - Definice, kapitola 4 - Terminologie, kapitola 5 - Všeobecné požadavky, kapitola 6 - Zkušební metody, kapitola 7 - Označování, barevné značení a balení a kapitolu 8 - Informace poskytované výrobcem. Dále norma uvádí řadu nákresů a normativní Přílohu A, informativní Přílohy B, C a Přílohu ZA. V této Příloze ZA se uvádí: "Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu (ESVO/EFTA) a podporuje splnění podstatných požadavků Směrnice EU 93/42/EHS. Upozornění: Na výrobek (výrobky), který je zahrnut (které jsou zahrnuty) do předmětu této normy se mohou vztahovat jiné požadavky a jiné směrnice EU. Ustanovení této normy uvedená v tabulce ZA.1 podporují splnění podstatných požadavků Směrnice 93/42/EHS. Shoda s těmito ustanoveními obsaženými v této normě je jedním ze způsobů zajištění shody se specifickými podstatnými požadavky příslušné směrnice a příslušných předpisů ESVO (EFTA)." Jde tedy o evropskou harmonizovanou normu. ČSN EN 739 (85 2760) byla vydána v únoru 1999.

Náhled obsahu normy