1. a 2. července zavřeno z důvodu stěhování

Ve dnech 1. a 2. července bude naše prodejna z důvodu stěhování uzavřena. Od středy 7. července vás přivítáme na nové adrese: Dukelská třída 70, Brno.

skrýt tuto zprávu

ČSN EN 60730-2-14 (361960)

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-14: Zvláštní požadavky na elektrické ovladače

ČSN EN 60730-2-14 Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-14: Zvláštní požadavky na elektrické ovladače
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 577 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání
Pozor, tato norma bude zrušena k 16. 1. 2022. Doporučujeme zakoupit její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 60730-2-14:1997. Evropská norma EN 60730-2-14:1997 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy IEC 60730-2-14:1995 byl schválen CENELEC jako evropská norma s dohodnutými modifikacemi. Tato část 2 se musí používat společně s (ČSN) EN 60730-1:1991. Tam, kde příslušná kapitola nebo článek části 1 není v této části 2 uveden, platí kapitola nebo článek části 1, pokud je to vhodné. Tam, kde tato norma uvádí "doplněk", "změna" a "nahrazení", je nutno odpovídající text části 1 příslušně upravit. Tento čtrnáctý díl druhé části normy platí pro elektrické ovladače pro použití v zařízeních, na zařízení nebo spolu se zařízeními pro domácnost a podobné použití pro vytápění, klimatizaci a ventilaci. Zařízení mohou využívat elektrickou energii, plyn, naftu, pevná paliva, sluneční tepelnou energii atd., nebo jejich kombinace. Tato Část 2 platí pro elektrické ovladače s využitím NTC nebo PTC termistorů. Doplňující požadavky pro ně jsou uvedeny v příloze J. Tato Část 2 platí pro vlastní bezpečnost, pro pracovní hodnoty, pracovní časy a pracovní sledy, jestliže souvisí s bezpečností zařízení, a pro zkoušení elektrických ovladačů používaných v zařízeních, na zařízeních nebo spolu se zařízeními pro domácnost a podobné použití pro vytápění, klimatizaci a ventilaci. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy a normativní odkazy, kapitolu 2 - Definice, kapitolu 3 - Všeobecné požadavky, kapitolu 4 - Všeobecné poznámky ke zkouškám, kapitolu 5 - Jmenovité hodnoty, kapitolu 6 - Třídění, kapitolu 7 - Informace, kapitolu 8 - Ochrana před úrazem elektrickým proudem, kapitolu 9 - Zajištění ochranného uzemnění, kapitolu 10 - Svorky a vývody, kapitolu 11 - Konstrukční požadavky, kapitolu 12 - Odolnost proti vlhkosti a prachu, kapitolu 13 - Elektrická pevnost a izolační odpor, kapitolu 14 - Oteplení, kapitolu 15 - Výrobní odchylky a nestabilita, kapitolu 16 - Vliv okolního prostředí, kapitolu 17 - Trvanlivost, kapitolu 18 - Mechanická pevnost, kapitolu 19 - Části se závity a spoje, kapitolu 20 - Povrchové cesty, vzdušné vzdálenosti a vzdálenosti napříč izolací, kapitolu 21 - Odolnost proti teplu, hoření a plazivým proudům, kapitolu 22 - Odolnost proti korozi, kapitolu 23 - Odrušení rádiového příjmu, kapitolu 24 - Součásti, kapitolu 25 - Normální činnost, kapitolu 26 - Funkce při poruchách přenášených sítí, magnetickém a elektromagnetickém rušení, kapitolu 27 - Abnormální činnost a kapitolu 28 - Návod na používání elektronického odpojování. Přílohy z Části 1 platí se změnami Přílohách H a ZB. Nejvíce změn oproti Části 1 je v kapitole 1, 2, 7a 27. Většina ostatních kapitol je zcela beze změny. ČSN EN 60730-2-14 (36 1960) byla vydána v únoru 1999.

Označení ČSN EN 60730-2-14 (361960)
Katalogové číslo 54707
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 2. 1999
Datum účinnosti 1. 3. 1999
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963547077
Změny a opravy A1 4.02t, A11 10.05t, A2 7.09t, Z1 9.19t
Norma je platná do 16. 1. 2022
a bude nahrazena ČSN EN IEC 60730-2-14 ed. 2 (361960)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 60730-1 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN EN 60730-1 ed. 2 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN EN 60730-1 ed. 3 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 1: Obecné požadavky

ČSN EN 60730-1 ed. 4 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení - Část 1: Obecné požadavky

ČSN EN 60730-2-1 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely. Část 2-1: Zvláštní požadavky na elektrická řídicí zařízení pro elektrické domácí spotřebiče

ČSN EN 60730-2-10 ed. 2 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-10: Zvláštní požadavky na motorová spouštěcí relé

ČSN EN 60730-2-11 ed. 2 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-11: Zvláštní požadavky na regulátory výkonu

ČSN EN 60730-2-12 ed. 2 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-12: Zvláštní požadavky na elektricky ovládané dveřní zámky

ČSN EN 60730-2-15 ed. 2 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-15: Zvláštní požadavky na automatická elektrická řídicí zařízení pro snímání proudění vzduchu, proudění vody a hladiny vody

ČSN EN 60730-2-19 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-19: Zvláštní požadavky na elektricky ovládané olejové ventily, včetně mechanických požadavků

ČSN EN 60730-2-2 ed. 2 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-2: Zvláštní požadavky na tepelné chrániče motorů

ČSN EN 60730-2-3 ed. 2 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-3: Zvláštní požadavky na tepelné chrániče předřadníků lineárních trubicových zářivek

ČSN EN 60730-2-4 ed. 2 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-4: Zvláštní požadavky na tepelné chrániče motorů pro hermetické a polohermetické motorkompresory

ČSN EN 60730-2-5 ed. 3 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení - Část 2-5: Zvláštní požadavky na elektrické automatiky hořáků

ČSN EN 60730-2-6 ed. 3 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení - Část 2-6: Zvláštní požadavky na automatická elektrická řídicí zařízení pro snímání tlaku včetně mechanických požadavků

ČSN EN 60730-2-7 ed. 2 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-7: Zvláštní požadavky na časové relé a časové spínače

ČSN EN 60730-2-8 ed. 2 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-8: Zvláštní požadavky na elektricky ovládané vodní ventily, včetně mechanických požadavků

ČSN EN 60730-2-9 ed. 3 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-9: Zvláštní požadavky na řídicí zařízení pro snímání teploty

ČSN EN IEC 60730-2-11 ed. 3 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení - Část 2-11: Zvláštní požadavky na regulátory výkonu

ČSN EN IEC 60730-2-12 ed. 3 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení - Část 2-12: Zvláštní požadavky na elektricky ovládané dveřní zámky

ČSN EN IEC 60730-2-13 ed. 3 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení - Část 2-13: Zvláštní požadavky na řídicí zařízení pro snímání vlhkosti

ČSN EN IEC 60730-2-14 ed. 2 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení - Část 2-14: Zvláštní požadavky na elektrické ovladače

ČSN EN IEC 60730-2-15 ed. 3 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení - Část 2-15: Zvláštní požadavky na automatická elektrická řídicí zařízení pro snímání proudění vzduchu, proudění vody a hladiny vody

ČSN EN IEC 60730-2-22 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-22: Zvláštní požadavky na tepelné chrániče motorů

ČSN EN IEC 60730-2-7 ed. 3 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení - Část 2-7: Zvláštní požadavky na časové relé a časové spínače

ČSN EN IEC 60730-2-8 ed. 3 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-8: Zvláštní požadavky na elektricky ovládané vodní ventily, včetně mechanických požadavků

ČSN EN IEC 60730-2-9 ed. 4 + A1 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-9: Zvláštní požadavky na řídicí zařízení pro snímání teploty