ČSN EN ISO 7346-1 (757761)

Jakost vod - Stanovení akutní letální toxicity látek pro sladkovodní ryby [Brachydanio rerio Hamilton-Buchanan (Teleostei, Cyprinidae)] - Část 1: Statická metoda

ČSN EN ISO 7346-1 Jakost vod - Stanovení akutní letální toxicity látek pro sladkovodní ryby [Brachydanio rerio Hamilton-Buchanan (Teleostei, Cyprinidae)] - Část 1: Statická metoda
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 7346-1:1997. Evropská norma EN ISO 7346-1:1997 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy ISO 7346-1:1996 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací. Norma se skládá z těchto částí: Část 1: Statická metoda, Část 2: Obnovovací metoda a Část 3: Průtočná metoda. Tato první část (ČSN EN) ISO 7346 určuje statickou metodu pro stanovení akutní letální toxicity stálých, netěkavých, jednoduchých látek, rozpustných za definovaných podmínek ve vodě, pro sladkovodní rybu [Brachydanio rerio Hamilton-Buchanan (Teleostei, Cyprinidae) - běžně nazývaná danio pruhované] ve vodě určené jakosti. Metoda je použitelná pro stanovení kategorie akutní letální toxicity každé zkoušené látky pro Brachydanio rerio za podmínek zkoušky. Výsledky samy o sobě nestačí k určení mezných hodnot jakosti vody pro ochranu životního prostředí. Metoda je použitelná i pro určité další druhy sladkovodních ryb jako zkušební organismy. Metoda může být přizpůsobena k použití jiných sladkovodních, mořských a brakických ryb vhodnou úpravou zkušebních podmínek, zejména vzhledem k objemu a jakosti ředicí vody a teplotě. Podstata zkoušky a postup při jejím provádění je podrobně popsán. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Podstata zkoušky, kapitolu 3 - Zkušební organismy a chemikálie, kapitolu 4 - Přístroje a pomůcky, kapitolu 5 - Prostředí zkoušky, kapitolu 6 - Postup zkoušky, kapitolu 7 - Vyjadřování výsledků, a kapitolu 8 - Protokol o zkoušce. Norma dále obsahuje ještě informativní Přílohy A, B a C. ČSN EN ISO 7346-1 (75 7761) byla vydána v únoru 1999.

Označení ČSN EN ISO 7346-1 (757761)
Katalogové číslo 54012
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 2. 1999
Datum účinnosti 1. 3. 1999
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963540122
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 7346-2 (757761)
Jakost vod - Stanovení akutní letální toxicity látek pro sladkovodní ryby [Brachydanio rerio Hamilton-Buchanan (Teleostei, Cyprinidae)] - Část 2: Obnovovací metoda

ČSN EN ISO 7346-3 (757761)
Jakost vod - Stanovení akutní letální toxicity látek pro sladkovodní ryby [Brachydanio rerio Hamilton-Buchanan (Teleostei, Cyprinidae)] - Část 3: Průtočná metoda