Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN EN 793 (852710) Zrušená norma

Zvláštní požadavky na bezpečnost zdravotnických napájecích jednotek

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Zobrazit všechny normy ze třídy 8527 Zdravotnické zařízení

ICS: 11.040.01 Lékařská zařízení/Zdravotnické prostředky obecně

Označení ČSN EN 793 (852710)
Katalogové číslo 54928
Cena 440 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 2. 1999
Datum účinnosti 1. 3. 1999
Jazyk čeština
Počet stran 40 stran formátu A4
EAN kód 8590963549286
Norma byla zrušena k 1. 5. 2005
a nahrazena ČSN EN ISO 11197 (852711)
Náhled normy zobrazit náhled obsahu normy

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 793:1997. Evropská norma EN 793:1997 má status české technické normy. Tato zvláštní norma mění (ČSN) EN 60601-1:1990 Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1: Všeobecné požadavky na bezpečnost. Jak stanoví (ČSN) EN 60601-1:1990, požadavky této zvláštní normy jsou požadavkům (ČSN) EN 60601-1:1990 nadřazeny. Stejně jako v (ČSN) EN 60601-1:1990 jsou za požadavky uvedeny příslušné zkoušky. Skladba této zvláštní normy odpovídá (ČSN) EN 60601-1:1990 a v jejích oddílech, kapitolách a článcích jsou odkazy na oddíly, kapitoly a články (ČSN) EN 60601-1:1990. Tato norma platí pro zdravotnické napájecí jednotky definované v čl.3.4. Poměrně rozsáhlá norma (cca 40 stran) obsahuje tyto oddíly: oddíl 1 - Všeobecně, oddíl 2 - Podmínky prostředí, oddíl 3 - Ochrana před nebezpečím úrazu elektrickým proudem, oddíl 4 - Ochrana před mechanickým nebezpečím, oddíl 5 - Ochrana před působením nežádoucího nebo nadměrného záření, oddíl 6 - Ochrana před nebezpečím vznícení hořlavých anestetických směsí, oddíl 7 - Ochrana před nadměrnými teplotami a jiným ohrožením bezpečnosti, oddíl 8 - Přesnost provozních údajů a ochrana před nebezpečným výstupem, oddíl 9 - Abnormální provoz a poruchové stavy. Zkoušky vlivu prostředí a oddíl 10 - Požadavky na konstrukci. Dále norma obsahuje normativní Přílohu AA, informativní Přílohy BB, CC a Přílohu ZA. V této Příloze ZA se uvádí: "Ustanovení této evropské normy vyjadřující podstatné požadavky nebo jiná ustanovení směrnic EU. Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN/CENELEC Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu (ESVO/EFTA) a podporuje splnění podstatných požadavků směrnice EU 93/42/EHS. Upozornění: Na výrobek (výrobky), který je zahrnut (které jsou zahrnuty) do předmětu této normy se mohou vztahovat jiné požadavky a jiné směrnice EU. Následující ustanovení této normy, uvedená v tabulce ZA.1 podporují splnění podstatných požadavků Směrnice 93/42/EHS. Shoda s těmito ustanoveními obsaženými v této normě je jedním ze způsobů zajištění shody se specifickými podstatnými požadavky příslušné směrnice a příslušných předpisů ESVO (EFTA)." Jde tedy o evropskou harmonizovanou normu. ČSN EN 793 (85 2710) byla vydána v únoru 1999.

Náhled obsahu normy