ČSN EN ISO 11114-1 (078609) Aktuální vydání

Lahve na přepravu plynů - Kompatibilita materiálů lahve a ventilu s plynným obsahem - Část 1: Kovové materiály

ČSN EN ISO 11114-1 Lahve na přepravu plynů - Kompatibilita materiálů lahve a ventilu s plynným obsahem - Část 1: Kovové materiály
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 740 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato část ISO 11114 uvádí požadavky týkající se výběru bezpečných kombinací kovových materiálů lahve a ventilu s plynným obsahem lahve. Uvedené údaje o kompatibilitě se vztahují k jednosložkovým plynům a plynným směsím. Jsou zohledněny bezešvé kovové, svařované kovové a kompozitové lahve na plyny a jejich ventily používané pro stlačené, zkapalněné a rozpuštěné plyny. Nejsou zohledněna hlediska kvality dodávaného plynného produktu.

Označení ČSN EN ISO 11114-1 (078609)
Katalogové číslo 91631
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 10. 2012
Datum účinnosti 1. 11. 2012
Jazyk čeština
Počet stran 52 stran formátu A4
EAN kód 8590963916316
Změny a opravy A1 6.17t
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 11114-1 (078609) z února 1999
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 11114-2 (078609)
Lahve na přepravu plynů - Kompatibilita materiálů lahve a ventilu s plynným obsahem - Část 2: Nekovové materiály

ČSN EN ISO 11114-3 (078609)
Lahve na přepravu plynů - Kompatibilita materiálů lahve a ventilu s plynným obsahem - Část 3: Zkouška samovznícení nekovových materiálů v kyslíkové atmosféře

ČSN EN ISO 11114-4 (078609)
Lahve na přepravu plynů - Kompatibilita materiálů lahve a ventilu s plynným obsahem - Část 4: Zkušební metody pro výběr ocelí odolných proti vodíkovému křehnutí