Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN EN 1208 (755866) Zrušená norma

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Polyfosforečnan sodno-vápenatý

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Zobrazit všechny normy ze třídy 7558 Chemické výrobky pro úpravu vody

ICS: 71.100.80 Chemické prostředky na čištění vody

Označení ČSN EN 1208 (755866)
Katalogové číslo 55025
Cena 230 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 2. 1999
Datum účinnosti 1. 3. 1999
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963550251
Norma byla zrušena k 1. 11. 2005
a nahrazena ČSN EN 1208 (755866)

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1208:1997. Evropská norma EN 1208:1997 má status české technické normy. Tato evropská norma popisuje vlastnosti a stanoví požadavky a odpovídající zkušební metody pro polyfosforečnan sodno- vápenatý používaný pro úpravu vody určené k lidské spotřebě. Podává informace o jeho použití při úpravě vody. Je to rozsahem nevelká, ale významem z hygienického hlediska významná norma. I když to v normě uvedeno není je její text v souladu se Směrnicí 67 /548/EHS o postupném sbližování zákonů, nařízení a administrativních opatření týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek. Obsahuje i velmi stručné pokyny pro bezpečnou práci s polyfosforečnanem sodno-vápenatým. (Syn.: polyfosforečnan sodno-vápenatý sklovitý, (NaPO3)n.CaO, kde n je obvykle rovno 5, CAS 65997-17-3, EINECS 233-782-9.) Poznámka: Jde o jednu ze série norem, které jsou v souladu s evropskou klasifikací a značením chemických látek, i když v tomto případě ( zřejmě) nejde o nebezpečnou látku - jak ostatně vyplývá i z kapitoly 8! Kromě toho norma obsahuje i meze toxických látek v polyfosforečnanu sodno-vápenatém z hlediska jeho použití pro pitnou vodu, a to podle Směrnice 80/778/EHS o jakosti vody určené k lidské spotřebě. Z právě uvedených hledisek z normy vyjímáme: V kapitole 4 - Kritéria čistoty jsou v čl.4.3 uvedeny meze toxických látek v polyfosforečnanu sodno-vápenatém, a v tabulce 2 jsou pak uvedeny konkrétní limity v mg.kg-1 pro obsah těchto toxických látek: Antimon 3, Arsen 3, Kadmium 3, Chrom 10, Kyanidy 5, Olovo 10, Rtuť 1, Nikl 10, Selen 3. V čl.5.2.3.3 jsou pak odkazy na mezinárodní nebo evropské normy, které obsahují metody na zjišťování těchto toxických iontů (kovů). Podrobnosti k zacházení s polyfosforečnanem sodno-vápenatým (ve formě jakéhosi "výpisu" z bezpečnostního listu) obsahuje příloha A, kde jsou (velmi stručně) uvedena např. pravidla pro bezpečné zacházení (A.3), pokyny pro první pomoc při zasažení očí (A.4.1) apod. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Charakteristické vlastnosti, kapitolu 4 - Kritéria čistoty, kapitolu 5 - Zkušební metody a kapitolu 6 - Označování, přeprava, skladování. Norma dále obsahuje ještě informativní Přílohy A (viz výše) a B, která cituje souvisící Směrnice EU k této normě. ČSN EN 1208 (75 5866) byla vydána v únoru 1999.