ČSN EN 1899-2 (757517)

Jakost vod - Stanovení biochemické spotřeby kyslíku po n dnech (BSKn) - Část 2: Metoda pro neředěné vzorky

ČSN EN 1899-2 Jakost vod - Stanovení biochemické spotřeby kyslíku po n dnech (BSKn) - Část 2: Metoda pro neředěné vzorky
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1899-2:1998. Evropská norma EN 1899-2:1998 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy ISO 5815:1989 byl schválen CEN jako evropská norma s následujícími schválenými změnami: - rozdělení do dvou částí, - zařazení příloh. (Tato (ČSN) EN 1899-2 je modifikovanou ISO 5815:1989.) Tato mezinárodní norma specifikuje metodu stanovení biochemické spotřeby kyslíku vody v neředěných vzorcích. Metodu je možno užít pro všechny vody s hodnotou BSK5 větší nebo rovnající se mezi stanovitelnosti 0,5 mg.l-1 a nepřevyšující 6 mg.l-1. (Tato mez je v normě definována.) Předmět normy je definován takto: Biochemická spotřeba kyslíku po n dnech (BSKn): Hmotnostní koncentrace rozpuštěného kyslíku spotřebovaného za určených podmínek biochemickou oxidací organických popř. anorganických látek ve vodě a kde n je inkubační doba (obvykle 5 nebo 7 dní). Podstata zkoušky: Vzorek vody se po dosažení rovnovážného stavu se vzduchem při 20 °C za případného provzdušnění inkubuje ve zcela naplněných a uzavřených lahvičkách při 20 °C ve tmě po dobu 5 dní nebo 7 dní: Stanoví se rozpuštěný kyslík před inkubací a po ní. Vypočte se hmotnost kyslíku spotřebovaného 1 litrem vody. Postup při provádění normalizované zkoušky je podrobně popsán. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Termíny a definice, kapitolu 4 - Podstata zkoušky, kapitolu 5 - Přístroje a pomůcky, kapitolu 6 - Skladování vzorků, kapitolu 7 - Postup zkoušky, kapitolu 8 - Výpočet a vyjadřování výsledků, kapitolu 9 - Správnost a shodnost a kapitolu 10 - Protokol o zkoušce. Norma dále obsahuje informativní Přílohu A, normativní Přílohu B a informativní Přílohu C. ČSN EN 1899-2 (75 7517) byla vydána v únoru 1999. Nahradila spolu s ČSN EN 1899-1 (75 7517) z února 1999 ČSN 83 0530-37 z 14.4.1981.

Označení ČSN EN 1899-2 (757517)
Katalogové číslo 54544
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 2. 1999
Datum účinnosti 1. 3. 1999
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963545448
Tato norma nahradila ČSN 83 0530-37 (830530) z května 1982
Dostupnost skladem (tisk na počkání)