ČSN EN 993-10 (726020) Zrušená norma

Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné - Část 10: Stanovení trvalých délkových změn v žáru

ČSN EN 993-10 Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné - Část 10: Stanovení trvalých délkových změn v žáru
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 993-10:1997. Evropská norma EN 993-10:1997 má status české technické normy. Norma (ČSN) EN 993 se skládá z následujících 18 částí: Část 1 - Stanovení objemové hmotnosti, zdánlivé pórovitosti a skutečné pórovitosti, Část 2 - Stanovení hustoty, Část 3 - Zkoušení žárovzdorných výrobků obsahující uhlík, Část 4 - Stanovení propustnosti pro plyny, Část 5 - Stanovení pevnosti v tlaku za studena, Část 6 - Stanovení pevnosti v ohybu při teplotě místnosti, Část 7 - Stanovení pevnosti v ohybu za zvýšené teploty, Část 8 - Stanovení únosnosti v žáru, Část 9 - Stanovení tečení v tlaku, Část 10 - Stanovení trvalých délkových změn v žáru, Část 11 - Stanovení odolnosti proti náhlým změnám teploty (ENV), Část 12 - Stanovení žárovzdornosti, Část 13 - Referenční žároměrky pro laboratorní použití - Specifikace, Část 14 - Stanovení tepelné vodivosti metodou topného drátu (křížové uspořádání), Část 15 - Stanovení tepelné vodivosti metodou topného drátu ( paralelní uspořádání), Část 16 - Stanovení odolnosti proti kyselině sírové, Část 17 - Stanovení objemové hmotnosti zrněných materiálů rtuťovou metodou a konečně Část 18 - Stanovení objemové hmotnosti zrněných materiálů vodní metodou. Tato desátá část evropské normy určuje metodu pro stanovení trvalých délkových změn v žáru žárovzdorných výrobků tvarových hutných. Princip i postup normalizované zkoušky je podrobně popsán. ČSN EN 993-10 (72 6020) byla vydána v únoru 1999. Nahradila ČSN ISO 2478 (72 6030 ) z června 1994.

Označení ČSN EN 993-10 (726020)
Katalogové číslo 55136
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 2. 1999
Datum účinnosti 1. 3. 1999
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963551364
Norma byla zrušena k 1. 5. 2021
a nahrazena ČSN EN 993-10 (726020)
Tato norma nahradila ČSN ISO 2478 (726030) z července 1994
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 993-1 (726020)
Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné - Část 1: Stanovení objemové hmotnosti, zdánlivé pórovitosti a skutečné pórovitosti

ČSN EN 993-11 (726020)
Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné - Část 11: Stanovení odolnosti proti náhlým změnám teploty

ČSN EN 993-12 (726020)
Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné - Část 12: Stanovení žárovzdornosti

ČSN EN 993-13 (726020)
Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné. Část 13: Referenční žároměrky pro laboratorní použití. Specifikace

ČSN EN 993-15 (726020)
Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné - Část 15: Stanovení tepelné vodivosti metodou topného drátu (paralelní uspořádání)

ČSN EN 993-16 (726020)
Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné. Část 16: Stanovení odolnosti proti kyselině sírové

ČSN EN 993-17 (726020)
Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné - Část 17: Stanovení objemové hmotnosti zrněných materiálů rtuťovou metodou

ČSN EN 993-18 (726020)
Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné - Část 18: Stanovení objemové hmotnosti zrněných materiálů vodní vakuovou metodou

ČSN EN 993-19 (726020)
Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné - Část 19: Stanovení teplotní roztažnosti diferenční metodou

ČSN EN 993-2 (726020)
Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné. Část 2: Stanovení hustoty

ČSN EN 993-3 (726020)
Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné - Část 3: Zkoušení žárovzdorných výrobků obsahujících uhlík

ČSN EN 993-4 (726020)
Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné. Část 4: Stanovení propustnosti pro plyny

ČSN EN 993-5 (726020)
Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné - Část 5: Stanovení pevnosti v tlaku za studena

ČSN EN 993-6 (726020)
Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové (hutné) - Část 6: Stanovení pevnosti v ohybu při teplotě okolí

ČSN EN 993-7 (726020)
Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné - Část 7: Stanovení pevnosti v ohybu za zvýšené teploty

ČSN EN 993-9 (726020)
Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné - Část 9: Stanovení tečení v tlaku