ČSN EN 993-7 (726020)

Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné - Část 7: Stanovení pevnosti v ohybu za zvýšené teploty

ČSN EN 993-7 Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné - Část 7: Stanovení pevnosti v ohybu za zvýšené teploty
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 190 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 993-7:1998. Evropská norma EN 993-7:1998 má status české technické normy. Norma (ČSN) EN 993 se skládá z následujících 20 částí: Část 1 - Stanovení objemové hmotnosti, zdánlivé pórovitosti a skutečné pórovitosti, Část 2 - Stanovení hustoty, Část 3 - Zkoušení žárovzdorných výrobků obsahující uhlík, Část 4 - Stanovení propustnosti pro plyny, Část 5 - Stanovení pevnosti v tlaku za studena, Část 6 - Stanovení pevnosti v ohybu při teplotě místnosti, Část 7 - Stanovení pevnosti v ohybu za zvýšené teploty, Část 8 - Stanovení únosnosti v žáru, Část 9 - Stanovení tečení v tlaku, Část 10 - Stanovení trvalých délkových změn v žáru, Část 11 - Stanovení odolnosti proti náhlým změnám teploty (ENV), Část 12 - Stanovení žárovzdornosti, Část 13 - Referenční žároměrky pro laboratorní použití - Specifikace, Část 14 - Stanovení tepelné vodivosti metodou topného drátu (křížové uspořádání), Část 15 - Stanovení tepelné vodivosti metodou topného drátu ( paralelní uspořádání), Část 16 - Stanovení odolnosti proti kyselině sírové, Část 17 - Stanovení objemové hmotnosti zrněných materiálů rtuťovou metodou, Část 18 - Stanovení objemové hmotnosti zrněných materiálů vodní metodou, Část 19 - Stanovení teplotní roztažitosti a konečně Část 20 - Stanovení odolnosti proti opotřebení za teploty okolí. Tato sedmá část evropské normy určuje postup pro stanovení pevnosti v ohybu za zvýšené teploty a za konstantního nárůstu napětí žárovzdorných výrobků tvarových hutných a žárovzdorných výrobků tvarových izolačních. Pracovní postup pro stanovení stejné vlastnosti za teploty místnosti je uveden v EN 993-6. Princip i postup normalizované zkoušky je podrobně popsán. ČSN EN 993-7 (72 6020) byla vydána v červenci 1999. Nahradila ČSN ISO 5013 (72 6038) z července 1994.

Označení ČSN EN 993-7 (726020)
Katalogové číslo 56363
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 7. 1999
Datum účinnosti 1. 8. 1999
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963563633
Tato norma nahradila ČSN ISO 5013 (726038) z července 1994
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 993-1 (726020)
Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné - Část 1: Stanovení objemové hmotnosti, zdánlivé pórovitosti a skutečné pórovitosti

ČSN EN 993-10 (726020)
Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné - Část 10: Stanovení trvalých délkových změn v žáru

ČSN EN 993-11 (726020)
Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné - Část 11: Stanovení odolnosti proti náhlým změnám teploty

ČSN EN 993-12 (726020)
Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné - Část 12: Stanovení žárovzdornosti

ČSN EN 993-13 (726020)
Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné. Část 13: Referenční žároměrky pro laboratorní použití. Specifikace

ČSN EN 993-15 (726020)
Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné - Část 15: Stanovení tepelné vodivosti metodou topného drátu (paralelní uspořádání)

ČSN EN 993-16 (726020)
Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné. Část 16: Stanovení odolnosti proti kyselině sírové

ČSN EN 993-17 (726020)
Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné - Část 17: Stanovení objemové hmotnosti zrněných materiálů rtuťovou metodou

ČSN EN 993-18 (726020)
Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné - Část 18: Stanovení objemové hmotnosti zrněných materiálů vodní vakuovou metodou

ČSN EN 993-19 (726020)
Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné - Část 19: Stanovení teplotní roztažnosti diferenční metodou

ČSN EN 993-2 (726020)
Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné. Část 2: Stanovení hustoty

ČSN EN 993-3 (726020)
Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné - Část 3: Zkoušení žárovzdorných výrobků obsahujících uhlík

ČSN EN 993-4 (726020)
Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné. Část 4: Stanovení propustnosti pro plyny

ČSN EN 993-5 (726020)
Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné - Část 5: Stanovení pevnosti v tlaku za studena

ČSN EN 993-6 (726020)
Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové (hutné) - Část 6: Stanovení pevnosti v ohybu při teplotě okolí

ČSN EN 993-9 (726020)
Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné - Část 9: Stanovení tečení v tlaku