ČSN EN 61566 (367080)

Měření expozice vysokofrekvenčních elektromagnetických polí - Intenzita pole v kmitočtovém pásmu 100 kHz až 1 GHz

ČSN EN 61566 Měření expozice vysokofrekvenčních elektromagnetických polí - Intenzita pole v kmitočtovém pásmu 100 kHz až 1 GHz
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 61566:1997. Evropská norma EN 61566:1997 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy IEC 61566:1997 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací. Tato mezinárodní norma se vztahuje na měření elektromagnetických polí z pracujícího vysílacího zařízení, aby se zajistilo, že vysílání nepředstavuje potenciální nebezpečí pro pracovníky nebo pro širokou veřejnost. Účelem této normy je zajistit společný souhlas technických požadavků a opatření nutných pro přesné měření elektromagnetických polí prováděné ve spojení s příslušnými národními předpisy pro expozici. Za pozornost stojí názvoslovná část, která definuje např. pojmy čl.3.2: Expozice ( exposure): Vznikne, je-li osoba vystavena elektrickým, magnetickým nebo elektromagnetickým polím nebo dotykovým proudům jiným než těm, které vznikají při fyziologických procesech v těle a při jiných přírodních jevech. Dále čl.3.3: Expozice části těla ( exposure partial - body): Vznikne, jsou-li vysokofrekvenční pole v těle do značné míry nejednotná; pole, která jsou nejednotná v objemech srovnatelných s lidským tělem mohou vzniknout vlivem vysoce směrových zdrojů, stojatými vlnami, zpětně vyzařujícími zdroji, vysokofrekvenčním ohřevem nebo v blízkém poli. Konečně čl.3.7: Neionizující záření (non-ionizing radiation): Jakékoliv elektromagnetické záření neschopné oddělit elektrony od atomů nebo od molekul a vytvářet tak ionty nebo ionizované molekuly přímo nebo nepřímo; vysokofrekvenční vlny jsou neioniující záření. Postup při provádění normalizovaného měření je podrobně popsán. Tato norma pokrývá vysílání v kmitočtovém rozsahu 100 kHz až 1 GHz. Norma uvádí tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy a rozsah platnosti, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Všeobecné technické požadavky, kapitolu 5 - Požadavky na měřicí přístroje a kapitolu 6 - Měření. Dále norma uvádí informativní Přílohy A, B a normativní Přílohu ZA. ČSN EN 61566 (36 7080) byla vydána v únoru 1999.

Označení ČSN EN 61566 (367080)
Katalogové číslo 54760
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 2. 1999
Datum účinnosti 1. 3. 1999
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963547602
Dostupnost skladem (tisk na počkání)