ČSN ISO 10708 (757779)

Jakost vod - Hodnocení úplné aerobní biologické rozložitelnosti organických látek ve vodním prostředí - Metoda dvoufázového stanovení biochemické spotřeby kyslíku (v uzavřených lahvičkách)

ČSN ISO 10708 Jakost vod - Hodnocení úplné aerobní biologické rozložitelnosti organických látek ve vodním prostředí - Metoda dvoufázového stanovení biochemické spotřeby kyslíku (v uzavřených lahvičkách)
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 10708:1997. Mezinárodní norma ISO 10708:1997 má status české technické normy. Specifikuje metodu stanovení úplné aerobní biologické rozložitelnosti organických látek, zejména sloučenin málo rozpustných ve vodě, při určené koncentraci. Metodu lze použít pro organické látky, které jsou rozpustné ve vodě nebo natolik rozpustné, aby mohlo být dosaženo koncentrace odpovídající zkušebním podmínkám, které se neabsorbují na kyslíkové elektrodě a ani ji neovlivňují a které nepůsobí inhibičně na mikroorganismy inokula v koncentracích odpovídající zkušebním podmínkám. Princip metody i její provedení je podrobně popsáno. Tato norma se skládá z těchto kapitol: kapitola 1 - Předmět normy, kapitola 2 - Normativní odkazy, kapitola 3 - Termíny a definice, kapitola 4 - Podstata zkoušky, kapitola 5 - Zkušební podmínky, kapitola 6 - Chemikálie a činidla, kapitola 7 - Přístroje a pomůcky. kapitola 8 - Postup zkoušky, kapitola 9 - Výpočet a vyjadřování výsledků, kapitola 10 - Platnost zkoušky, kapitola 11 - Protokol o zkoušce. Konečně obsahuje Přílohy A, B, C, D a E (informativní). ČSN ISO 10708 (75 7779) byla vydána v únoru 1999.

Označení ČSN ISO 10708 (757779)
Katalogové číslo 55022
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 2. 1999
Datum účinnosti 1. 3. 1999
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963550220
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN ISO 10 708
  • ČSN ISO 10708:1999
  • ČSN ISO 10 708:1999