Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN EN 1073-1 (832832) Zrušená norma

Ochranné oděvy proti radioaktivní kontaminaci - Část 1: Požadavky a zkušební metody pro ochranné oděvy s nucenou ventilací proti kontaminaci radioaktivními částicemi

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Zobrazit všechny normy ze třídy 8328 Ochranné oděvy

Norma je v klasifikaci ICS zařazena do těchto skupin:

Označení ČSN EN 1073-1 (832832)
Katalogové číslo 54022
Cena 230 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 2. 1999
Datum účinnosti 1. 3. 1999
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963540221
Norma byla zrušena k 1. 11. 2016
a nahrazena ČSN EN 1073-1 (832832)
Náhled normy zobrazit náhled obsahu normy
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1073-1:1998. Evropská norma EN 1073-1:1998 má status české technické normy. Tato evropská norma stanoví požadavky a zkušební metody pro ochranné oděvy s nucenou ventilací, chránící uživatele proti kontaminaci radioaktivními částicemi. Tato evropská norma se nevztahuje na ochranu proti ionizujícímu záření a na ochranu pacientů proti kontaminaci radioaktivními látkami při diagnostických a/nebo terapeutických postupech. Za pozornost stojí předepsané značení těchto oděvů v kapitole 6. Piktogram se podobá kolujícím elektronům okolo jádra atomu na obvyklém štítu ("erbu"). Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Požadavky, kapitolu 5 - Zkušební postupy, kapitolu 6 - Značení a kapitolu 7 - Návod k použití dodávaný výrobcem. Norma dále uvádí normativní Přílohu A a informativní Přílohu ZA. V této Příloze je uvedeno zejména: "Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu (ESVO/EFTA) a podporuje splnění podstatných požadavků Směrnice EU 89/686/EHS. Upozornění: Na výrobek (výrobky), který (které) jsou předmětem této normy, se mohou vztahovat další požadavky a další směrnice EU. Následující ustanovení této normy podporují splnění podstatných požadavků uvedených v Příloze II, Směrnice EU 89/686/EHS. Shoda s těmito ustanoveními této normy je jedním za způsobů zajištění shody se specifickými podstatnými požadavky příslušné směrnice a přidružených předpisů ESVO." Jde tedy o evropskou harmonizovanou normu. ČSN EN 1073-1 (83 2832) byla vydána v únoru 1999.

Náhled obsahu normy

Další příbuzné normy

ČSN EN 1073-1 +A1 (832832)
Ochranné oděvy proti pevným částicím ve vzduchu včetně radioaktivní kontaminace - Část 1: Požadavky a zkušební metody pro oděvy s přívodem tlakového vzduchu chránící tělo a dýchací cesty

ČSN EN 1073-2 (832832)
Ochranné oděvy proti radioaktivní kontaminaci - Část 2: Požadavky a zkušební metody pro ochranné oděvy bez nucené ventilace proti kontaminaci radioaktivními částicemi