ČSN ETS 300 826 ed. 1 (875075)

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma elektromagnetické kompatibility (EMC) pro širokopásmové přenosové systémy 2,4 GHz a pro zařízení vysokovýkonové rádiové místní sítě (HIPERLAN)

ČSN ETS 300 826 ed. 1 Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma elektromagnetické kompatibility (EMC) pro širokopásmové přenosové systémy 2,4 GHz a pro zařízení vysokovýkonové rádiové místní sítě (HIPERLAN)
7 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 350 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato Evropská telekomunikační norma (ETS) se vztahuje na posuzování širokopásmových přenosových systémů 2,4 GHz a zařízení vysokovýkonové rádiové místní sítě (HIPERLAN) z hlediska elektromagnetické kompatibility (EMC). Tato ETS specifikuje aplikovatelné zkoušky EMC, metody měření, meze a minimální kritéria funkční způsobilosti pro širokopásmové datové komunikační systémy, jako jsou vyjímatelná rádiová zařízení, ručně přenosná zařízení, mobilní a pevné stanice, jak je specifikováno v ETS 300 328 [1] a sítě HIPERLAN typ 1 jak je specifikováno v ETS 300 652 [2]. Kromě technických specifikací v této ETS mohou být v úředním věstníku Evropské komise publikovány odkazy na jiné harmonizované normy EMC, které také platí pro výrobky, na něž se tato norma vztahuje. Klasifikace prostředí, použitá v této normě, se odvolává na klasifikaci prostředí použitou v generických normách EN 50081-1 [3], EN 50082-1 [4], kromě třídy vozidlového prostředí, která se odvolává na ISO 7637, Část 1 [5] a 2 [6]. Požadavky EMC byly vybrány tak, aby zaručily odpovídající úroveň kompatibility pro přístroje v prostorech obytných, obchodních, lehkého průmyslu a vozidlového prostředí. Tyto úrovně však nezahrnují mezní případy, které se mohou vyskytnout na jakémkoliv místě, ale s nízkou pravděpodobností výskytu. Technické specifikace, vztahující se na anténní svorky a emise krytem zařízení, nejsou v této normě zahrnuty. Takovéto specifické technické specifikace lze najít v příslušné normě výrobku. Tato ETS se nemůže vztahovat na ty případy, při nichž je trvale přítomen potenciální zdroj rušení, který vytváří jednotlivě se opakující přechodové jevy nebo spojitý jev, například radiolokátor nebo vysílací stanoviště v blízkém okolí. V takovém případě je nezbytné použít zvláštní ochranu aplikovanou buď na zdroj rušení, nebo na rušenou část, nebo na obojí. Dodržení požadavků této ETS u rádiového zařízení neznamená dodržení libovolných požadavků, týkajících se správy spektra nebo jakéhokoli požadavku, týkajícího se použití tohoto zařízení (např. licenčních požadavků). Dodržení požadavků této ETS neznamená dodržení všech bezpečnostních požadavků. Zjistí-li se, že se zařízení stává nebezpečným nebo přestane-li být bezpečné podle výsledku zkoušek definovaných v této normě, musí se to uvést ve zkušebním protokolu. Tato ETS je založena na předpokladech a návodech obsažených v ETR 238 [15].

Označení ČSN ETS 300 826 ed. 1 (875075)
Katalogové číslo 54996
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 2. 1999
Datum účinnosti 1. 3. 1999
Jazyk čeština
Počet stran 32 stran
EAN kód 8590963549965
Dostupnost skladem (tisk na počkání)