Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN (normy i změny) z května 1996

Katalog Označení
Název
Cena s DPH
19392

ČSN ISO 389-2 (011630) - květen 1996

Akustika. Referenční nula pro kalibraci audiometrických přístrojů. Část 2: Referenční ekvivalentní prahové hladiny akustického tlaku pro čisté tóny a vložná sluchátka

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.97t


222 Kč vč. DPH
19349

ČSN ISO 389-4 (011630) - květen 1996

Akustika. Referenční nula pro kalibraci audiometrických přístrojů. Část 4: Referenční hladiny pro úzkopásmový maskovací šum

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.99t


157 Kč vč. DPH
19290

ČSN EN ISO 4757 (021040) - květen 1996

Spojovací součásti. Křížové drážky pro šrouby (ISO 4757:1983)

190 Kč vč. DPH
19380

ČSN EN 60654-1 (180421) - květen 1996

Měřicí a řídicí zařízení průmyslových procesů. Provozní podmínky. Část 1: Klimatické podmínky

340 Kč vč. DPH
19257

ČSN ISO 9827 (259340) - květen 1996

Měření průtoku kapalin v otevřených korytech pomocí měrných přelivů a žlabů. Proudnicové přelivy trojúhelníkového průřezu

230 Kč vč. DPH
19258

ČSN ISO 9825 (259384) - květen 1996

Měření průtoku kapalin v otevřených korytech. Měření průtoku v terénu na velkých řekách a za povodní

190 Kč vč. DPH
19497

ČSN ISO 1496-5/změna Z1 (269350) - květen 1996

Kontejnery řady 1. Technické požadavky a zkoušení. Část 5: Plošinové kontejnery a kontejnery s plošinovým spodkem

32 Kč vč. DPH
19495

ČSN ISO 7363/změna Z1 (270008) - květen 1996

Jeřáby a zdvihací zařízení. Technické charakteristiky a přejímací dokumenty

32 Kč vč. DPH
19494

ČSN ISO 4301-1/změna Z1 (270020) - květen 1996

Jeřáby a zdvihací zařízení. Klasifikace. Část 1: Všeobecně

32 Kč vč. DPH
19493

ČSN ISO 4308-1/změna Z1 (270050) - květen 1996

Jeřáby. Výběr ocelových lan. Část 1: Všeobecně

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
19492

ČSN ISO 4308-2/změna Z1 (270051) - květen 1996

Jeřáby a zdvihací zařízení. Volba ocelových lan. Část 2: Mobilní jeřáby - součinitel bezpečnosti Zp

32 Kč vč. DPH
19491

ČSN ISO 4309/změna Z1 (270056) - květen 1996

Jeřáby. Ocelová lana. Praktické zásady pro prohlídky ocelových lan a jejich vyřazování

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
19490

ČSN ISO 8792/změna Z1 (270144) - květen 1996

Ocelová vázací lana. Bezpečnostní kritéria a postup kontroly při používání

32 Kč vč. DPH
19503

ČSN 27 0150/změna Z1 (270150) - květen 1996

Zdvihací zařízení. Textilní vázací lana

Změna byla zrušena k 1. březnu 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
19489

ČSN 27 0201/změna Z1 (270201) - květen 1996

Žeriavy. Mostové žeriavy. Technické požiadavky

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
19505

ČSN ISO 4305/změna Z1 (270510) - květen 1996

Mobilní jeřáby. Určování stability

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
19504

ČSN ISO 4190-5/změna Z1 (274060) - květen 1996

Elektrické výtahy. Část 5: Ovládací prvky, druhy signalizace a další příslušenství

Změna byla zrušena k 1. únoru 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
19585

ČSN EN 29367-1 (300045) - květen 1996

Silniční vozidla. Vázací a zajišťovací zařízení na silničních vozidlech pro přepravu na moři. Všeobecné požadavky. Část 1: Užitková vozidla a jejich kombinace s výjimkou návěsů (ISO 9367-1:1989)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč vč. DPH
19586

ČSN EN 29367-2 (300045) - květen 1996

Silniční vozidla. Vázací a zajišťovací zařízení na silničních vozidlech pro přepravu na moři. Všeobecné požadavky. Část 2: Návěsy (ISO 9367-2:1994)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč vč. DPH
19151

ČSN EN 2374 (317630) - květen 1996

Letectví a kosmonautika. Skelné lamináty a sendviče. Výroba zkušebních desek

230 Kč vč. DPH
19610

ČSN EN 3026 (318910) - květen 1996

Letectví a kosmonautika. Zkoušení tenkých vrstev pevných maziv. Zkouška koroze na ocelových vzorcích

125 Kč vč. DPH
19611

ČSN EN 3027 (318911) - květen 1996

Letectví a kosmonautika. Zkoušení tenkých vrstev pevných maziv. Zkouška solnou mlhou

125 Kč vč. DPH
19612

ČSN EN 3030 (318912) - květen 1996

Letectví a kosmonautika. Zkoušení tenkých vrstev pevných maziv. Obsah pevných složek

125 Kč vč. DPH
19613

ČSN EN 3032 (318913) - květen 1996

Letectví a kosmonautika. Zkoušení tenkých vrstev pevných maziv. Měření tloušťky

125 Kč vč. DPH
19199

ČSN IEC 50(731) (330050) - květen 1996

Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 731: Přenos optickými vlákny

K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 10.97t, A1 7.17t, A2 3.18t, A3 4.19t


1 030 Kč vč. DPH
18761

ČSN IEC 50(845) (330050) - květen 1996

Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 845: Osvětlení

K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 9.00t, A1 9.17t


2 147 Kč vč. DPH
19508

ČSN 34 2600/změna Z1 (342600) - květen 1996

Elektrická železniční zabezpečovací zařízení

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
19564

ČSN EN 60383-2 (348053) - květen 1996

Izolátory pro venkovní vedení se jmenovitým napětím nad 1000 V. Část 2: Izolátorové řetězce a izolátorové závěsy pro soustavy se střídavým napětím. Definice, zkušební metody a přejímací kritéria

230 Kč vč. DPH
19375

ČSN IEC 169-1 (353810) - květen 1996

Vysokofrekvenční konektory. Část 1: Všeobecné požadavky a metody měření

550 Kč vč. DPH
19376

ČSN IEC 169-2 +A1 (353810) - květen 1996

Vysokofrekvenční konektory. Část 2: Koaxiální nepřizpůsobené konektory pro svod televizních antén

190 Kč vč. DPH
19255

ČSN EN 61057 (359714) - květen 1996

Izolační pohyblivé pracovní plošiny pro práce pod napětím nad 1 kV střídavého napětí

K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 7.07t, Oprava 2 7.07t, Z1 4.18t


Norma bude zrušena k 24. červenci 2020 (zobrazit náhrady).

642 Kč vč. DPH
19156

ČSN 36 0340-1 IEC 61-1/změna Z2 (360340) - květen 1996

Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti. Část 1: Patice pro zdroje světla

945 Kč vč. DPH
19154

ČSN 36 0340-2 IEC 61-2/změna Z1 (360340) - květen 1996

Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti. Část 2: Objímky

1 100 Kč vč. DPH
19158

ČSN 36 0340-3 IEC 61-3/změna Z3 (360340) - květen 1996

Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti. Část 3: Kalibry

1 100 Kč vč. DPH
19469

ČSN EN 60924/změna A1 (360597) - květen 1996

Elektronické předřadníky na stejnosměrné napětí pro zářivky pro všeobecné osvětlování. Všeobecné a bezpečnostní požadavky

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
19391

ČSN EN 61176 (361560) - květen 1996

Ruční elektrické kotoučové pily. Metody měření funkce

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
19200

ČSN EN 61079-2 (367620) - květen 1996

Metody měření přijímačů pro družicové vysílání v pásmu 12 GHz. Část 2: Elektrická měření ladicích jednotek (DBS)

440 Kč vč. DPH
19308

ČSN ISO/IEC 10177 (369221) - květen 1996

Informační technika. Telekomunikace a výměna informací mezi systémy. Poskytování služby síťové vnitřní vrstvy v režimu se spojením mezilehlými systémy při použití ISO/IEC 8208 protokolu paketové vrstvy X.25

440 Kč vč. DPH
19292

ČSN ISO/IEC 3788 (369311) - květen 1996

Zpracování informací. 9-stopá magnetická páska široká 12,7 mm (0,5 in) pro výměnu informací používající fázové kódování při 126 zm/mm (3 200 zm/in) a 63 zn/mm (1 600 zn/in)

230 Kč vč. DPH
19397

ČSN ISO 7065-1 (369323) - květen 1996

Zpracování informací. Výměna dat na 200 mm (8 in) pružném kazetovém disku při použití modifikované kmitočtové modulace zaznamenané při 13 262 ftprad, 1,9 tpmm (48 tpi), na obou stranách. Část 1: Rozměry, fyzikální a magnetické vlastnosti

340 Kč vč. DPH
19501

ČSN ISO/IEC 10021-3/změna Z1 (369653) - květen 1996

Informační technika. Textová komunikace. Zprávově orientované systémy výměny textů (MOTIS). Část 3: Konvence definice abstraktní služby

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
19030

ČSN 39 5002-1 (395002) - květen 1996

Civilní střelné zbraně a střelivo. Všeobecné termíny a definice

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.97t


622 Kč vč. DPH
19350

ČSN EN 26501 (420560) - květen 1996

Feronikl. Specifikace a dodací podmínky (ISO 6501:1988)

125 Kč vč. DPH
19405

ČSN EN 28050 (420562) - květen 1996

Feroniklové ingoty nebo kusy. Vzorkování pro analýzu (ISO 8050:1988)

340 Kč vč. DPH
19519

ČSN 46 2200-1 (462200) - květen 1996

Brambory. Část 1: Společná ustanovení

190 Kč vč. DPH
19522

ČSN 46 2200-6 (462200) - květen 1996

Brambory. Část 6: Krmné brambory

65 Kč vč. DPH
19525

ČSN 46 3064/změna Z1 (463064) - květen 1996

Čerstvé jižní plody. Ostatní plody tropů a subtropů. (Avokado, kiwi, mango, tomel)

Změna byla zrušena k 1. červnu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
19595

ČSN 46 6409 (466409) - květen 1996 aktuální vydání

Násadová vejce

65 Kč vč. DPH
19546

ČSN 46 7092-1 (467092) - květen 1996 aktuální vydání

Metody zkoušení krmiv. Část 1: Všeobecná ustanovení

190 Kč vč. DPH
19645

ČSN ISO 9706 (502195) - květen 1996

Informace a dokumentace. Papír pro dokumenty. Požadavky na trvanlivost

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.98t


222 Kč vč. DPH
19531

ČSN 56 0050/změna Z1 (560050) - květen 1996

Stanovení kyseliny L-askorbové

Změna byla zrušena k 1. červnu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
19587

ČSN ISO 6557-2 (560296) - květen 1996

Ovoce, zelenina a výrobky z nich. Stanovení obsahu kyseliny askorbové. Část 2: Běžné metody

125 Kč vč. DPH
19526

ČSN 56 6635/změna Z2 (566635) - květen 1996

Pivo

Změna byla zrušena k 1. červenci 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
19527

ČSN 56 7850/změna Z1 (567850) - květen 1996

Kvasný ocet

Změna byla zrušena k 1. červenci 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
19614

ČSN EN 29008 (700561) - květen 1996

Skleněné lahve. Odklon od svislé osy. Metoda zkoušení (ISO 9008:1991)

125 Kč vč. DPH
19617

ČSN 70 0562/změna Z1 (700562) - květen 1996

Stanovení rozměrů skleněných obalů

32 Kč vč. DPH
19615

ČSN EN 29009 (700563) - květen 1996

Skleněné obaly. Výška a nerovnoběžnost ústí a dna. Metody zkoušení (ISO 9009:1991)

125 Kč vč. DPH
19616

ČSN EN 29885 (700564) - květen 1996

Skleněné obaly širokohrdlé. Nerovinnost dosedací plochy ústí. Metody zkoušení (ISO 9885:1991)

125 Kč vč. DPH
19337

ČSN 70 4080 (704080) - květen 1996 aktuální vydání

Laboratorní sklo. Skleněné nálevky. Všeobecné technické požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.00t


97 Kč vč. DPH
19269

ČSN ISO 7078 (730230) - květen 1996

Pozemní stavby. Postupy měření a vytyčování. Slovník a vysvětlivky

550 Kč vč. DPH
19555

ČSN 73 1101/změna Z3 (731101) - květen 1996

Navrhování zděných konstrukcí

Změna byla zrušena k 1. březnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
19404

ČSN 73 5105/změna Z1 (735105) - květen 1996

Výrobní průmyslové budovy

32 Kč vč. DPH
19265

ČSN 73 6201/změna Z1 (736201) - květen 1996

Projektování mostních objektů

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
19264

ČSN 73 6266 (736266) - květen 1996

Protinárazové zábrany mostů přes pozemní komunikace

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.10t


570 Kč vč. DPH
19268

ČSN EN 501 (747701) - květen 1996

Střešní výrobky pro plechové krytiny. Podmínky pro celoplošně podepřené krytiny ze zinkového plechu

190 Kč vč. DPH
19534

ČSN ETS 300 019-2-1 (872001) - květen 1996 aktuální vydání

Navrhování zařízení (EE). Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení. Část 2-1: Specifikace zkoušek vlivu prostředí. Skladování

340 Kč vč. DPH
19535

ČSN ETS 300 019-2-2 (872001) - květen 1996 aktuální vydání

Navrhování zařízení (EE). Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení. Část 2-2: Specifikace zkoušek vlivu prostředí. Přeprava

230 Kč vč. DPH
19536

ČSN ETS 300 019-2-3 (872001) - květen 1996 aktuální vydání

Navrhování zařízení (EE). Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení. Část 2-3: Specifikace zkoušek vlivu prostředí. Stacionární použití na místech chráněných proti povětrnostním vlivům

K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 10.98t, A2 7.99t


815 Kč vč. DPH
19537

ČSN ETS 300 019-2-4 (872001) - květen 1996 aktuální vydání

Navrhování zařízení (EE). Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení. Část 2-4: Specifikace zkoušek vlivu prostředí. Stacionární použití na místech nechráněných proti povětrnostním vlivům

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 10.98t


355 Kč vč. DPH
19538

ČSN ETS 300 019-2-5 (872001) - květen 1996 aktuální vydání

Navrhování zařízení (EE). Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení. Část 2-5: Specifikace zkoušek vlivu prostředí. Zařízení pozemních vozidel

230 Kč vč. DPH
19539

ČSN ETS 300 019-2-6 (872001) - květen 1996 aktuální vydání

Navrhování zařízení (EE). Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení. Část 2-6: Specifikace zkoušek vlivu prostředí. Lodní prostředí

230 Kč vč. DPH
19540

ČSN ETS 300 019-2-7 (872001) - květen 1996 aktuální vydání

Navrhování zařízení (EE). Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení. Část 2-7: Specifikace zkoušek vlivu prostředí. Přenosné a nestacionární použití

230 Kč vč. DPH
19295

ČSN 93 6210-1 (936210) - květen 1996

Zdrhovadla. Část 1: Terminologie

190 Kč vč. DPH
19294

ČSN 93 6210-2 (936210) - květen 1996

Zdrhovadla. Část 2: Technické požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 4.98t, Z2 11.05t


189 Kč vč. DPH
19296

ČSN 93 6210-3 (936210) - květen 1996

Zdrhovadla. Část 3: Zkušební metody

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.05t


262 Kč vč. DPH
19545

ČSN 94 5050/změna Z2 (945050) - květen 1996

Smaltované povrchy. Zkoušení

Změna byla zrušena k 1. březnu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.