ČSN 46 2200-3 (462200) Zrušená norma

Brambory. Část 3: Konzumní brambory ranné

ČSN 46 2200-3 Brambory. Část 3: Konzumní brambory ranné
titulní stránka
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Kapitoly 3 a 5 této normy jsou podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb., od 1.6.1996, závazné v rozsahu působnosti Ministerstva zemědělství ČR na základě jeho požadavku. Výjimku ze závazného ustanovení této normy může na žádost povolit jen neopomenutelný účastník. Čl.4.1 a 4.2 této normy jsou podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb., od 1.6.1996, závazné v rozsahu působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR na základě jeho požadavku. Výjimku ze závazného ustanovení této normy může na žádost povolit jen neopomenutelný účastník. ČSN 46 2200 sestává z šesti částí: Část 1: Společná ustanovení, Část 2: Vzorkování a zkoušení konzumních, průmyslových a krmných brambor, Část 3: Konzumní brambory rané, Část 4: Konzumní brambory pozdní, Část 5: Průmyslové brambory, Část 6: Krmné brambory. Tato třetí část normy stanoví vlastnosti konzumních brambor raných. Tyto vlastnosti mají splňovat všechny odrůdy a kříženci brambor odrůd Solanum tuberosum L. v přirozeném stavu, určené k lidské výživě, při dodávkách anebo po jejich úpravě a zabalení po konečné spotřebitele. Neplatí pro konzumní brambory pozdní, pro průmyslové brambory, krmné brambory, pro sadbu brambor. Za konzumní brambory rané se považují brambory odrůd a kříženců velmi raných a dalších vhodných odrůd a kříženců, jejichž hlízy jsou sklízeny před dosažením úplné zralosti hlíz, u kterých lze snadno odstranit slupku a jsou dodány bezprostředně po sklizni. Normalizovány jsou následující kapitoly: 3 - Technické požadavky, 4 - Zdravotní nezávadnost, 5 - Dodávání, 6 - Všeobecná ustanovení. Články, zezávazněné Ministerstvem zdravotnictví se týkají zdravotní nezávadnosti brambor i jejich obalů s tím , že musí být prosté patogenních i podmíněně patogenních zárodků (čl.4.1), a dále, že konzumní brambory musí odpovídat mikrobiologickým požadavků a požadavkům na nejvyšší přípustný obsah cizorodých látek (čl.4.2). K tomu se výslovně stanoví, že tyto požadavky i přípustný obsah látek stanoví příslušné ústřední orgány. Při tom se odkazuje na ČSN 46 2200-1. kde je (u čl.3.3, také zezávazněného Ministerstvem zdravotnictví) odkaz jednak na směrnice č. 50/1978 sb. Hyg. předp. (cizorodé látky), jednak na výnos č. 75/1990 sb. Hyg. předp. (mikrobiologické požadavky). ČSN 46 2200-3 byla vydána v květnu 1996. Nahradila oddíl A v kapitole II. ČSN 46 2211 z 23.2.1987.

Označení ČSN 46 2200-3 (462200)
Katalogové číslo 19520
Cena 65 Kč65
Datum schválení 1. 5. 1996
Datum účinnosti 1. 6. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 4 strany formátu A4
EAN kód 8590963195209
Norma byla zrušena k 1. 7. 2014
a nahrazena ČSN 46 2200-3 (462200)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN 46 2200-1 (462200)
Brambory. Část 1: Společná ustanovení

ČSN 46 2200-2 (462200)
Brambory. Část 2: Vzorkování a zkoušení konzumních, průmyslových a krmných brambor

ČSN 46 2200-4 (462200)
Brambory - Část 4: Brambory konzumní pozdní

ČSN 46 2200-5 (462200)
Brambory. Část 5: Průmyslové brambory

ČSN 46 2200-6 (462200)
Brambory. Část 6: Krmné brambory

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 462200-3
  • ČSN 46 22 00-3