Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN P ENV 1995-1-1 (731701) Zrušená norma

Navrhování dřevěných konstrukcí. Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Zobrazit všechny normy ze třídy 7317 Dřevěné konstrukce, navrhování

ICS: 91.080.20 Dřevěné konstrukce

Anotace obsahu normy

Norma je identická s ENV 1995-1-1. Tato norma obsahuje doslovný český překlad anglického znění ENV 1995-1-1 (Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí, část 1.1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby) a Národní aplikační dokument České republiky (NAD), který se použije spolu s ENV pro návrh stavebních konstrukcí v České republice. ENV, nebo-li předběžná evropská norma, je použitelná během tříleté doby pokusného využívání souběžně s národními normami, ale nemá statut odsouhlasené EN. Národní normy jsou ponechány v platnosti. Cílem pokusného užívání je využít poznatků z tohoto používání k modifikaci ENV tak, aby mohla být schválena jako EN. Po dvou letech vyzve CEN jednotlivé členské země, aby své připomínky k textu ENV zaslaly Technické radě CEN, která rozhodne, bude-li ENV převzata beze změny do EN, bude-li doplněna či bude-li stažena z používání. Účelem NAD je dodat chybějící informace, vztahující se zejména k zatížení staveb a používaným materiálům. NAD také dodává hodnoty volitelné jednotlivými zeměmi. Údaje NAD jsou na území ČR nadřazeny odpovídajícím údajům ENV. Použití ČSN P ENV 1995-1-1 jako alternativního předpisu k ČSN 73 1701 se považuje za použití normy ve smyslu § 10, odstavce 8, písm. a) Zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách ve znění Zákona č. 632/1992 Sb. Rozsah platnosti: Eurokód 5 je určen pro navrhování dřevěných konstrukcí - tj. konstrukcí vyrobených ze dřeva (rostlého dřeva, omítaného, opracovaného nebo výřezů a lepeného lamelového dřeva) nebo desek na bázi dřeva spojovaných pomocí lepidel nebo mechanických spojovacích prostředků. Rozdělen je na jednotlivé části, viz 1.1.2 a 1.1.3. (Rozsah platnosti a další části eurokódu 5) Tento Eurokód se zabývá pouze požadavky na únosnost, použitelnost a trvanlivost konstrukcí. Ostatní požadavky, např. požadavky na tepelnou nebo zvukovou izolaci, nezohledňuje. Nesmírně rozsáhlý návrh normy (120 stran) normalizuje základy pro navrhování, vlastnosti materiálů, mezní stavy použitelnosti a únosnosti, spoje, provádění a kontrolu. ČSN P ENV 1995-1-1 (73 1701) byla vydána v květnu 1996.

Označení ČSN P ENV 1995-1-1 (731701)
Katalogové číslo 19512
Cena 945 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 5. 1996
Datum účinnosti 1. 6. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 120 stran formátu A4
EAN kód 8590963195124
Norma byla zrušena k 1. 1. 2009
a nahrazena ČSN EN 1995-1-1 (731701)
Náhled normy zobrazit náhled obsahu normy
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Náhled obsahu normy

Další příbuzné normy

ČSN EN 1995-1-1 (731701)
Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla - Společná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

ČSN EN 1995-1-1/NA ed. A (731701)
National Annex - Eurocode 5: Design of timber structures - Part 1-1: General - Common rules and rules for buildings

ČSN EN 1995-1-2 (731701)
Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru

ČSN EN 1995-1-2/NA ed. A (731701)
National Annex - Eurocode 5: Design of timber structures - Part 1-2: General - Structural fire design