ČSN P ENV 1995-1-1 (731701) Zrušená norma

Navrhování dřevěných konstrukcí. Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s ENV 1995-1-1. Tato norma obsahuje doslovný český překlad anglického znění ENV 1995-1-1 (Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí, část 1.1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby) a Národní aplikační dokument České republiky (NAD), který se použije spolu s ENV pro návrh stavebních konstrukcí v České republice. ENV, nebo-li předběžná evropská norma, je použitelná během tříleté doby pokusného využívání souběžně s národními normami, ale nemá statut odsouhlasené EN. Národní normy jsou ponechány v platnosti. Cílem pokusného užívání je využít poznatků z tohoto používání k modifikaci ENV tak, aby mohla být schválena jako EN. Po dvou letech vyzve CEN jednotlivé členské země, aby své připomínky k textu ENV zaslaly Technické radě CEN, která rozhodne, bude-li ENV převzata beze změny do EN, bude-li doplněna či bude-li stažena z používání. Účelem NAD je dodat chybějící informace, vztahující se zejména k zatížení staveb a používaným materiálům. NAD také dodává hodnoty volitelné jednotlivými zeměmi. Údaje NAD jsou na území ČR nadřazeny odpovídajícím údajům ENV. Použití ČSN P ENV 1995-1-1 jako alternativního předpisu k ČSN 73 1701 se považuje za použití normy ve smyslu § 10, odstavce 8, písm. a) Zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách ve znění Zákona č. 632/1992 Sb. Rozsah platnosti: Eurokód 5 je určen pro navrhování dřevěných konstrukcí - tj. konstrukcí vyrobených ze dřeva (rostlého dřeva, omítaného, opracovaného nebo výřezů a lepeného lamelového dřeva) nebo desek na bázi dřeva spojovaných pomocí lepidel nebo mechanických spojovacích prostředků. Rozdělen je na jednotlivé části, viz 1.1.2 a 1.1.3. (Rozsah platnosti a další části eurokódu 5) Tento Eurokód se zabývá pouze požadavky na únosnost, použitelnost a trvanlivost konstrukcí. Ostatní požadavky, např. požadavky na tepelnou nebo zvukovou izolaci, nezohledňuje. Nesmírně rozsáhlý návrh normy (120 stran) normalizuje základy pro navrhování, vlastnosti materiálů, mezní stavy použitelnosti a únosnosti, spoje, provádění a kontrolu. ČSN P ENV 1995-1-1 (73 1701) byla vydána v květnu 1996.

Označení ČSN P ENV 1995-1-1 (731701)
Katalogové číslo 19512
Cena 945 Kč945
Datum schválení 1. 5. 1996
Datum účinnosti 1. 6. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 120 stran formátu A4
EAN kód 8590963195124
Norma byla zrušena k 1. 1. 2009
a nahrazena ČSN EN 1995-1-1 (731701)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 1995-1-1 (731701)
Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla - Společná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

ČSN EN 1995-1-1/NA ed. A (731701)
National Annex - Eurocode 5: Design of timber structures - Part 1-1: General - Common rules and rules for buildings

ČSN EN 1995-1-2 (731701)
Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru

ČSN EN 1995-1-2/NA ed. A (731701)
National Annex - Eurocode 5: Design of timber structures - Part 1-2: General - Structural fire design