ČSN EN 60967 +A1+A51 (361030) Zrušená norma

Bezpečnost elektricky vyhřívaných přikrývek, podušek a podobných ohebných tepelných spotřebičů pro domácnost (obsahuje změnu A1:1993 a A51:1994)

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 60967:1990, včetně její změny A1:1993 a A51:1994. Platí pro elektricky vyhřívané ohebné spotřebiče určené pro aplikaci tepla na postel nebo na lidské tělo, jako jsou přikrývky, podušky a matrace pro použití v domácnosti a pro řídicí prvky dodané se spotřebiči. Neplatí pro: neohebné ohřívače postelí (spotřebiče vyrobené z kovu či keramiky), spotřebiče specificky určené pro použití osobami pod lékařským dohledem (EN 60601-1), spotřebiče pro domácí zvířata, ohřívače pro vodní postele. Norma se zabývá bezpečností a bere v úvahu vliv bezpečnosti komponentů nutných k dosažení požadovaného stupně potlačení rušení rozhlasu a televize. Z bezpečnostního hlediska nás zajímá zejména kapitola 8 Ochrana před úrazem elektrickým proudem, která doslova uvádí: "Spotřebiče musí být konstruovány a kryty tak, že existuje adekvátní ochrana proti náhodnému dotyku se živými částmi a u spotřebičů třídy II se základní izolací nebo s kovovými částmi oddělenými od živých částí pouze základní izolací. Tento požadavek platí pro všechny polohy spotřebiče. Obal spotřebiče nesmí mít žádné jiné otvory než ty, které jsou nutné pro používání a činnost spotřebiče, které by umožňovaly přístup k holým částem a u spotřebičů třídy II k základní izolaci nebo ke kovovým částem odděleným od živých částí pouze základní izolací." Velmi rozsáhlá norma má 32 kapitol (podobně jako ČSN EN 60335). Mnohé z nich mají bezpečnostní význam. Kapitola 32 - Záření, toxicita a podobná nebezpečí má jen jeden článek 32.1, tohoto znění: "Spotřebiče nesmějí být zdrojem škodlivého záření, jedovatých látek a podobného nebezpečí. Kontroluje se vhodnou zkouškou, je-li to nutné. Zkouška zatím není k dispozici." ČSN EN 60967 +A1 +A51 (36 1030) byla vydána v květnu 1996. Nahradila ČSN 36 1308 ze 7.12.1983. Nahrazenou normu lze používat do 1.9. 1996.

Označení ČSN EN 60967 +A1+A51 (361030)
Katalogové číslo 19163
Cena 770 Kč770
Datum schválení 1. 5. 1996
Datum účinnosti 1. 6. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 104 stran
EAN kód 8590963191638
Norma byla zrušena k 1. 10. 2001
a nahrazena ČSN EN 60335-2-17 (361040)
Tato norma nahradila ČSN 36 1308 (361308) z prosince 1984
Dostupnost skladem (tisk na počkání)