Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN EN 60967 +A1+A51 (361030) Zrušená norma

Bezpečnost elektricky vyhřívaných přikrývek, podušek a podobných ohebných tepelných spotřebičů pro domácnost (obsahuje změnu A1:1993 a A51:1994)

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Zobrazit všechny normy ze třídy 3610 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost

ICS: 97.180 Různá zařízení pro domácnost a komerční účely

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 60967:1990, včetně její změny A1:1993 a A51:1994. Platí pro elektricky vyhřívané ohebné spotřebiče určené pro aplikaci tepla na postel nebo na lidské tělo, jako jsou přikrývky, podušky a matrace pro použití v domácnosti a pro řídicí prvky dodané se spotřebiči. Neplatí pro: neohebné ohřívače postelí (spotřebiče vyrobené z kovu či keramiky), spotřebiče specificky určené pro použití osobami pod lékařským dohledem (EN 60601-1), spotřebiče pro domácí zvířata, ohřívače pro vodní postele. Norma se zabývá bezpečností a bere v úvahu vliv bezpečnosti komponentů nutných k dosažení požadovaného stupně potlačení rušení rozhlasu a televize. Z bezpečnostního hlediska nás zajímá zejména kapitola 8 Ochrana před úrazem elektrickým proudem, která doslova uvádí: "Spotřebiče musí být konstruovány a kryty tak, že existuje adekvátní ochrana proti náhodnému dotyku se živými částmi a u spotřebičů třídy II se základní izolací nebo s kovovými částmi oddělenými od živých částí pouze základní izolací. Tento požadavek platí pro všechny polohy spotřebiče. Obal spotřebiče nesmí mít žádné jiné otvory než ty, které jsou nutné pro používání a činnost spotřebiče, které by umožňovaly přístup k holým částem a u spotřebičů třídy II k základní izolaci nebo ke kovovým částem odděleným od živých částí pouze základní izolací." Velmi rozsáhlá norma má 32 kapitol (podobně jako ČSN EN 60335). Mnohé z nich mají bezpečnostní význam. Kapitola 32 - Záření, toxicita a podobná nebezpečí má jen jeden článek 32.1, tohoto znění: "Spotřebiče nesmějí být zdrojem škodlivého záření, jedovatých látek a podobného nebezpečí. Kontroluje se vhodnou zkouškou, je-li to nutné. Zkouška zatím není k dispozici." ČSN EN 60967 +A1 +A51 (36 1030) byla vydána v květnu 1996. Nahradila ČSN 36 1308 ze 7.12.1983. Nahrazenou normu lze používat do 1.9. 1996.

Označení ČSN EN 60967 +A1+A51 (361030)
Katalogové číslo 19163
Cena 770 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 5. 1996
Datum účinnosti 1. 6. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 104 stran
EAN kód 8590963191638
Norma byla zrušena k 1. 10. 2001
a nahrazena ČSN EN 60335-2-17 (361040)
Tato norma nahradila ČSN 36 1308 (361308) z prosince 1984
Náhled normy zobrazit náhled obsahu normy
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Náhled obsahu normy