ČSN EN 764 (690004) Zrušená norma

Tlaková zařízení. Terminologie a označování. Tlak, teplota, objem

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 764:1994. Definuje základní terminologii a označování používané pro tlaková zařízení vztahující se na tlak, teplotu a objem, s výjimkou jednoduchých tlakových nádob v souladu se směrnicí EN 87/404/EEC a souvisejících norem.
Poznámka 1 - Jako doplněk k terminologii použité ve třech oficiálních jazycích CEN (anglickém, francouzském a německém) uvádí tato evropská norma v informativní příloze A ekvivalentní názvosloví v dánštině, holandštině, finštině, řečtině, islandštině, italštině, norštině, portugalštině, španělštině a švédštině; tyto jsou publikovány pod odpovědností příslušných členů organizací těchto zemí. Avšak pouze názvosloví a definice uvedené v oficiálních jazycích mohou být považovány za názvosloví a definice EN.
Poznámka 2 - tato norma nestanoví jednotky používané pro definované veličiny. Tyto jednotky musí být převzaty z příslušných norem. Norma obsahuje 18 českých hesel a jejich české definice a k tomu překlady do 13 jazyků (viz výše) . ČSN EN 764 (69 0004) byla vydána v květnu 1996.

Označení ČSN EN 764 (690004)
Katalogové číslo 19298
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 5. 1996
Datum účinnosti 1. 6. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963192987
Norma byla zrušena k 1. 3. 2005
a nahrazena ČSN EN 764-1 (690004)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)