ČSN EN 764-1 (690004) Zrušená norma

Tlaková zařízení - Část 1: Slovník

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

This European Standard specifies terms and definitions to be used for pressure equipment and assemblies within the scope of European Directives on pressure equipment.
NOTE: It can be applied to other pressure equipment.

Označení ČSN EN 764-1 (690004)
Katalogové číslo 97942
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 10. 2015
Datum účinnosti 1. 11. 2015
Jazyk angličtina (obsahuje pouze anglický originál)
Počet stran 32 stran formátu A4
EAN kód 8590963979427
Norma byla zrušena k 1. 3. 2017
a nahrazena ČSN EN 764-1 +A1 (690004)
Tato norma nahradila ČSN EN 764-3 (690004) z ledna 2003
ČSN EN 764-1 (690004) z února 2005
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 764-1 +A1 (690004)
Tlaková zařízení - Část 1: Slovník

ČSN EN 764-2 (690004)
Tlaková zařízení - Část 2: Veličiny, značky a jednotky

ČSN EN 764-4 (690004)
Tlaková zařízení - Část 4: Zpracování technických dodacích podmínek pro kovové materiály

ČSN EN 764-5 (690004)
Tlaková zařízení - Část 5: Dokumenty kontroly materiálů a shoda s materiálovou specifikací

ČSN EN 764-7 (690004)
Tlaková zařízení - Část 7: Bezpečnostní systémy pro netopená tlaková zařízení

ČSN P CEN/TS 764-8 (690004)
Tlaková zařízení a sestavy - Část 8: Tlaková zkouška