ČSN 36 1060-6 (361060) Zrušená norma

Metody měření spotřeby energie elektrických trub pro domácnost a způsoby, jak o ní informovat spotřebitele

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje znění HD 376 S2:1984. Účelem tohoto dokumentu je definovat metody, které s mají používat pro měření spotřeby energie elektrických trub pro domácnost a způsoby, jak o této spotřebě a vztahujících se hlediscích informovat spotřebitele. Tento dokumenty platí pro běžné elektrické trouby a trouby s nuceným prouděním vzduchu, které jsou buď vestavěny v kuchyňském sporáku, nebo jsou vyrobeny jako samostatná jednotka. Normalizovány jsou kapitoly: 3 - Měření spotřeby při předehřívání, 4 - Měření hodinové spotřeby v ustáleném stavu, 5 - Měření užitečného objemu, 6 - Měření spotřeby energie během pyrolitického čisticího cyklu, (v normě je slovo "pyrolitický" skutečně takto napsáno; nelze usoudit, co měl autor na mysli, protože "všeobecně přijatelná metoda měření se zvažuje"), konečně kapitola 7 - Poskytnuté informace. ČSN 36 1060-6 byla vydána v květnu 1996.

Označení ČSN 36 1060-6 (361060)
Katalogové číslo 19558
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 5. 1996
Datum účinnosti 1. 6. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran
EAN kód 8590963195582
Norma byla zrušena k 1. 5. 2002
a nahrazena ČSN EN 60350 (361060)

Další příbuzné normy

ČSN 36 1060-12 (361060)
Elektrické spotrebiče pre domácnosť. Elektrické ohrievacie dosky pre domácnosť. Metódy funkčných skúšok

ČSN EN 60436 (361060)
Elektrické myčky nádobí pro domácnost - Metody měření funkce

ČSN EN IEC 63136 (361060)
Elektrické myčky nádobí pro komerční účely - Zkušební metody pro měření funkce

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 361060-6
  • ČSN 36 10 60-6