ČSN 36 1061-21 (361061) Zrušená norma

Metody měření spotřeby energie tepelných akumulačních ohřívačů vody a způsoby, jak o ní informovat spotřebitele

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje znění HD 500 S1:1988. Účelem tohoto dokumentu je definovat metody, které se mají používat pro měření spotřeby energie tepelně izolovaných akumulačních ohřívačů vody a způsoby, jak o této spotřebě informovat spotřebitele. Tento dokument platí pro tepelně izolované akumulační ohřívače vody podle třídění uvedeného v kapitole 4 IEC 379 (součást ČSN 36 1060, část 21; IEC 379 samostatně není do soustavy ČSN převzata), a to bez omezení jejich jmenovitého objemu. Normalizovány jsou kapitoly: 3 - Měření objemu, 4 - Měření statické ztráty, 5 - Měření výstupu horké vody a 6 - Prohlášení, které je třeba zpracovat. ČSN 36 1061-21 byla vydána v květnu 1996.

Označení ČSN 36 1061-21 (361061)
Katalogové číslo 19557
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 5. 1996
Datum účinnosti 1. 6. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963195575
Změny a opravy Z1 11.04t
Norma byla zrušena k 1. 11. 2006
a nahrazena ČSN EN 60379 (361060)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 361061-21
  • ČSN 36 10 61-21