ČSN EN ISO 9300 (257713) Zrušená norma

Měření průtoku plynu Venturiho dýzami s kritickým prouděním (ISO 9300:1990)

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato mezinárodní norma specifikuje geometrii a způsob použití (zabudování do soustavy a provozní podmínky) Venturiho dýz s kritickým prouděním, užívaných ke stanovení hmotnostního průtoku plynu proudícího soustavou. Poskytuje rovněž informaci potřebnou k výpočtu průtoku a s ním spojené nejistoty. Platí pro Venturiho dýzy, v nichž se proud plynu urychluje v hrdle na kritickou rychlost (která se rovná místní rychlosti zvuku). Hmotnostní průtok plynu protékajícího Venturiho dýzou je při kritické rychlosti největší možný průtok za podmínek existujících před měřidlem. Tuto mezinárodní normu lze uplatnit tam, kde jde o ustálené proudění jednofázových plynů. Venturiho dýzy s kritickým prouděním, o nichž tato norma jedná, mohou být použity pouze ve stanovených mezích, tj. v mezích poměru hrdla dýzy ke vstupnímu průměru a Reynoldsově čísle v hrdle. Pojednává o Venturiho dýzách, pro které byl proveden dostatečný počet a množství pokusů s přímou kalibrací, umožňující na základě jejich výsledků založit inherentní soustavy aplikace a poskytnout součinitele s určitými předpověditelnými mezemi nejistoty. Venturiho dýzy specifikované v této mezinárodní normě se nazývají "primární prvky". Všechny ostatní přístroje potřebné pro měření průtoku jsou označovány jako "sekundární prvky". Tato mezinárodní norma se v zásadě zabývá pouze primárními prvky; sekundární prvky jsou zmíněny pouze příležitostně. Tato mezinárodní norma podává informace pro případy, kde a) potrubí před Venturiho dýzou má kruhový průřez, nebo b) lze předpokládat, že před Venturiho dýzou je velký prostor.

Označení ČSN EN ISO 9300 (257713)
Katalogové číslo 19291
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 5. 1996
Datum účinnosti 1. 6. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963192918
Změny a opravy Oprava 1 12.01t
Norma byla zrušena k 1. 4. 2006
a nahrazena ČSN EN ISO 9300 (257713)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)