ČSN EN 50091-1 (369065) Zrušená norma

Zdroje nepřerušovaného napájení. Část 1: Všeobecné a bezpečnostní požadavky

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 50091-1:1993. Tato norma se používá spolu s ČSN EN 60950:1992 - Bezpečnost zařízení informační techniky včetně elektrických kancelářských zařízení, a to tak, že ta ustanovení, která z ČSN EN 60950 platí, jsou označena "RD". (Např. "viz opatření 2.8/RD", nebo "viz přílohu K/RD" apod.) ČSN EN 50091-1 platí pro systémy elektronických nepřímých měničů se zásobníky elektrické energie ve stejnosměrné větvi. Primární funkcí zdroje nepřerušovaného napájení (UPS = tato zkratka je převzata z anglického názvu Uninterruptible power systems), na který se vztahuje tato norma, je zajistit souvislý zdroj střídavé elektrické energie. Zdroj nepřerušovaného napájení může také sloužit pro zlepšení jakosti dodávaného výkonu, a to jeho udržováním ve stanovených mezích. Norma platí pro pohyblivé, nepřenosné nebo pevné a vestavěné UPS pro distribuční systémy do 1 000 V st. Platí pro UPS, určené k instalaci v kterémkoli místě přístupném operátorovi a stanovuje požadavky pro zajištění bezpečnosti operátora a osoby bez kvalifikace, která může přijít se zařízením do styku, a kde je to zvláště stanoveno, pro pracovníky údržby. Tato norma je určena k zajištění bezpečnosti instalovaných zařízení, a to buď samostatně, nebo jako systém vzájemně propojených jednotek instalovaných, provozovaných a udržovaných způsobem předepsaným výrobcem. Jsou normalizovány základní požadavky na návrh zařízení, na vodiče, spoje a napájení, dále požadavky na konstrukci a konečně požadavky na tepelnou a elektrickou odolnost. ČSN EN 50091-1 (36 9065) byla vydána v květnu 1996.
Poznámka: S účinností od 1.6. 2002 se ruší tato ČSN EN 50091-1 Zdroje nepřerušovaného napájení - Část 1: Všeobecné a bezpečnostní požadavky (36 9065) z května 1996, která do uvedeného data platí souběžně s ČSN EN 50091-1-1 (36 9065) Zdroje nepřerušovaného napájení (UPS). Část 1-1: Všeobecné a bezpečnostní požadavky pro UPS používané v prostorách přístupných obsluze, která byla vydána v září 1998.

Označení ČSN EN 50091-1 (369065)
Katalogové číslo 19284
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 5. 1996
Datum účinnosti 1. 6. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 40 stran
EAN kód 8590963192840
Norma byla zrušena k 1. 6. 2002
a nahrazena ČSN EN 50091-1-1 (369065)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)