ČSN EN 62040-1-1 (369066) Zrušená norma

Zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) - Část 1-1: Všeobecné a bezpečnostní požadavky pro UPS používané v oblasti přístupné operátorovi

ČSN EN 62040-1-1 Zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) - Část 1-1: Všeobecné a bezpečnostní požadavky pro UPS používané v oblasti přístupné operátorovi
10 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma se aplikuje na elektronické zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) s akumulátorem elektrické energie ve stejnosměrném meziobvodu. Primární funkcí UPS pokrytého touto normou, je zajistit souvislý zdroj střídavé elektrické energie. UPS může také sloužit pro zlepšení jakosti dodávaného výkonu, a to jeho udržováním ve stanovených mezích.
Tato norma stanovuje požadavky pro zajištění bezpečnosti operátora a osoby bez kvalifikace, která může přijít se zařízením do styku, a kde je to zvláště stanoveno, pro osoby provádějící údržbu. Tato norma je určena k zajištění bezpečnosti instalovaných UPS, a to buď jako samostatných UPS, nebo jako systém vzájemně propojených jednotek UPS instalovaných, provozovaných a udržovaných způsobem předepsaným výrobcem.

Označení ČSN EN 62040-1-1 (369066)
Katalogové číslo 67862
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 8. 2003
Datum účinnosti 1. 9. 2003
Jazyk čeština
Počet stran 44 stran formátu A4
EAN kód 8590963678627
Změny a opravy Oprava 2 3.05t, Oprava 1 3.05t, Z1 5.09t
Norma byla zrušena k 1. 9. 2011
a nahrazena ČSN EN 62040-1 (369066)
Tato norma nahradila ČSN EN 50091-1-1 (369065) z září 1998
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 62040-1 (369066)
Zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) - Část 1: Všeobecné a bezpečnostní požadavky pro UPS

ČSN EN 62040-2 (369066)
Zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) - Část 2: Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC)

ČSN EN 62040-3 ed. 2 (369066)
Zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) - Část 3: Metoda stanovení požadavků na funkci a na zkoušení

ČSN EN 62040-4 (369066)
Zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) - Část 4: Hlediska životního prostředí - požadavky a zprávy

ČSN EN 62040-5-3 (369066)
Zdroje nepřerušovaného napětí (UPS) - Část 5-3: UPS se stejnosměrným výstupem - Provozní a zkušební požadavky

ČSN EN IEC 62040-1 ed. 2 (369066)
Zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) - Část 1: Bezpečnostní požadavky

ČSN EN IEC 62040-2 ed. 2 (369066)
Zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) - Část 2: Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC)