1. a 2. července zavřeno z důvodu stěhování

Ve dnech 1. a 2. července bude naše prodejna z důvodu stěhování uzavřena. Od středy 7. července vás přivítáme na nové adrese: Dukelská třída 70, Brno.

skrýt tuto zprávu

ČSN 46 7002 (467002) Zrušená norma

Premixy doplňkových látek

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma platí pro premixy doplňkových látek, určené pro výrobu krmných směsí. Tato norma specifikuje podmínky pro výrobce, dodavatele, dovozce a odběratele premixů doplňkových látek v ČR. Nevztahuje se na přípravky vázané na předpis veterinárního lékaře. Normalizovány jsou zejména požadavky, hodnocení znaků jakosti, značení, balení, doprava a skladování. Norma obsahuje tabulku dovolených odchylek od deklarovaného obsahu. Norma nestanoví kvantitativní obsah konkrétních látek, avšak obsahuje v tabulce 1 dovolené odchylky od deklarovaného obsahu doplňkových látek v procentech. ČSN 46 7002 byla vydána v květnu 1996.

Označení ČSN 46 7002 (467002)
Katalogové číslo 19365
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 5. 1996
Datum účinnosti 1. 6. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963193656
Norma byla zrušena k 1. 11. 2013
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 46 70 02
  • ČSN 467002
  • ČSN 46 70 02 : 1996
  • ČSN 467002:1996
  • ČSN 46 7002:1996