ČSN EN 30139-1 (856360) Zrušená norma

Stomatologie. Měkké rebazovací materiály pro snímací zubní náhrady. Část 1: Materiály pro krátkodobé použití (ISO 10139-1:1991)

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma byla převzata (zavedena) oznámením o schválení (Endorsement notice), které zní: "EN 30139-1 Stomatologie. Měkké rebazovací materiály pro snímací zubní náhrady. Část 1: Materiály pro krátkodobé použití (ISO 10139-1:1991) byla schválena Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví k přímému používání jako česká norma ČSN EN 30139-1 bez jakýchkoli modifikací. Uvedená norma je dostupná v Českém normalizačním institutu, úsek informatiky, Praha 1, Biskupský Dvůr 5." V národní předmluvě jsou pouze uvedeny citované normy a obdobné mezinárodní a zahraniční normy. Komerčně dostupný český výtisk této normy tedy neobsahuje žádná normativní ustanovení, tj. vlastní text normy. ČSN EN 30139-1 (85 6360) byla vydána v květnu 1996.

Označení ČSN EN 30139-1 (856360)
Katalogové číslo 19655
Cena 32 Kč32
Datum schválení 1. 5. 1996
Datum účinnosti 1. 6. 1996
Jazyk angličtina (obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál)
Počet stran 2 strany formátu A4
EAN kód 8590963196558
Norma byla zrušena k 1. 9. 2005
a nahrazena ČSN EN ISO 10139-1 (856360)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)