ČSN ISO 6730 (560120) Zrušená norma

Mléko. Stanovení počtu jednotek tvořících kolonie psychotrofních mikroorganismů. Technika počítání kolonií vykultivovaných při 6,5 °C

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s ISO 6730:1992. Určuje metodu stanovení počtu jednotek tvořících kolonie (CFU) psychrotrofních mikroorganismů v syrovém a tepelně opracovaném mléce, a to technikou počítání kolonií vykultivovaných při 6,5°C. Postup při provádění normalizované zkoušky je podrobně popsán. Norma stanovuje některé metody zjišťování (ověřování) znaků jakosti, důležitých z hlediska hygieny výživy. ČSN ISO 6730 (56 0120) byla vydána v květnu 1996.

Označení ČSN ISO 6730 (560120)
Katalogové číslo 19325
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 5. 1996
Datum účinnosti 1. 6. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963193250
Norma byla zrušena k 1. 11. 2007
a nahrazena ČSN ISO 6730 (560120)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)