ICS 67.100.10 - Mléko a zpracované mléčné výrobky

ČSN 56 0140 (560140) - červenec 1970

Metody zkoušení zmrzlin

340 Kč

ČSN ISO 20128 (560642) - leden 2007

Mléčné výrobky - Stanovení počtu presumptivního Lactobacillus acidophilus na selektivní živné půdě - Technika počítání kolonií vykultivovaných při 37 °C

230 Kč

ČSN EN ISO 14675 (570004) - červenec 2003

Mléko a mléčné výrobky - Směrnice pro standardizovaný popis imunozkoušek s kompetitivními enzymy - Stanovení obsahu aflatoxinů M1

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ISO 14637 (570102) - únor 2006

Mléko - Stanovení obsahu močoviny - Enzymatická metoda s použitím změny v pH (Referenční metoda)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.07t

262 Kč

ČSN 57 0104-4 (570104) - květen 1984

Metody zkoušení mléka a tekutých mléčných výrobků. Stanovení tuku

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z2 3.97t, Z1 4.97t

294 Kč

ČSN 57 0105 (570105) - květen 1964

Metody zkoušení mléčných výrobků sušených a zahuštěných

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 5.79, Zb 11.80, Zc 3.85, Zd 6.86, Z5 1.03t

582 Kč

ČSN 57 0105-11 (570105) - leden 2003

Metody zkoušení mléčných výrobků sušených a zahuštěných - Část 11: Stanovení fosfatázové aktivity v sušeném mléce

125 Kč

ČSN 57 0105-13 (570105) - leden 2003

Metody zkoušení mléčných výrobků sušených a zahuštěných - Část 13: Stanovení obsahu vody v sušeném mléce

65 Kč

ČSN 57 0105-2 (570105) - leden 2003

Metody zkoušení mléčných výrobků sušených a zahuštěných - Část 2: Odběr vzorků

190 Kč

ČSN 57 0105-3 (570105) - leden 2003

Metody zkoušení mléčných výrobků sušených a zahuštěných - Část 3: Stanovení obsahu sušiny v zahuštěném slazeném a neslazeném mléce

125 Kč

ČSN 57 0105-4 (570105) - srpen 1978

Metody zkoušení mléčných výrobků sušených a zahuštěných. Stanovení obsahu tuku

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 10.96t, Z2 6.99t, Z3 10.00t

326 Kč

ČSN 57 0106 (570106) - říjen 1963

Metody zkoušení mražených mléčných výrobků

340 Kč

ČSN EN ISO 16297 (570110) - červenec 2020 aktuální vydání

Mléko - Celkový počet mikroorganismů - Protokol pro hodnocení alternativních metod

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN 57 0111-1 (570111) - září 2002 aktuální vydání

Metody zkoušení kaseinu a kaseinátů - Část 1: Všeobecná ustanovení

125 Kč

ČSN 57 0111-12 (570111) - září 2002

Metody zkoušení kaseinu a kaseinátů - Část 12: Stanovení pH

65 Kč

ČSN 57 0111-2 (570111) - září 2002

Metody zkoušení kaseinu a kaseinátů - Část 2: Odběr vzorků k chemickým analýzám

125 Kč

ČSN 57 0111-3 (570111) - září 2002 aktuální vydání

Metody zkoušení kaseinu a kaseinátů - Část 3: Stanovení vlhkosti

65 Kč

ČSN 57 0111-5 (570111) - září 2002 aktuální vydání

Metody zkoušení kaseinu a kaseinátů - Část 5: Stanovení obsahu bílkovin

125 Kč

ČSN 57 0111-7 (570111) - září 2002 aktuální vydání

Metody zkoušení kaseinu a kaseinátů - Část 7: Stanovení obsahu popela

125 Kč

ČSN 57 0111-8 (570111) - září 2002 aktuální vydání

Metody zkoušení kaseinu a kaseinátů - Část 8: Stanovení titrační kyselosti

65 Kč

ČSN ISO 12081 (570514) - prosinec 2012

Mléko - Stanovení obsahu vápníku - Titrační metoda

190 Kč

ČSN EN ISO 17678 (570516) - prosinec 2019 aktuální vydání

Mléko a mléčné výrobky - Stanovení čistoty mléčného tuku pomocí plynové chromatografie triglyceridů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN ISO 11868 (570522) - říjen 2008

Tepelně ošetřené mléko - Stanovení obsahu laktulózy - Metoda s použitím vysokoúčinné kapalinové chromatografie

230 Kč

ČSN ISO 11815 (570525) - únor 2008

Mléko - Stanovení celkové mléčné koagulační (srážecí) aktivity bovinních syřidel

230 Kč

ČSN ISO 17997-1 (570526) - září 2006

Mléko - Stanovení obsahu kaseinového dusíku - Část 1: Nepřímá metoda (Referenční metoda)

190 Kč

ČSN ISO 17997-2 (570526) - září 2006

Mléko - Stanovení obsahu kaseinového dusíku - Část 2: Přímá metoda

190 Kč

ČSN EN ISO 8968-1 (570528) - srpen 2014 aktuální vydání

Mléko a mléčné výrobky - Stanovení obsahu dusíku - Část 1: Metoda podle Kjeldahla a výpočet hrubého proteinu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 8968-4 (570528) - listopad 2016 aktuální vydání

Mléko a mléčné výrobky - Stanovení obsahu dusíku - Část 4: Stanovení obsahu dusíku a nebílkovinného dusíku a výpočet čisté bílkoviny (Referenční metoda)

230 Kč

ČSN ISO 8968-3 (570528) - únor 2006

Mléko - Stanovení obsahu dusíku - Část 3: Metoda s blokovou mineralizací (Semi-mikro rychlá rutinní metoda)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.07t

262 Kč

ČSN EN ISO 15151 (570529) - prosinec 2020

Mléko, mléčné výrobky, kojenecká výživa a výživa dospělých - Stanovení minerálů a stopových prvků - Metoda atomové emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-AES)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN 57 0530 (570530) - květen 1972

Metody zkoušení mléka a tekutých mléčných výrobků

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 10.79t, Z2 12.98t, Z3 9.06t, Z4 8.10t

1 096 Kč

ČSN EN ISO 13366-1 (570531) - září 2008 aktuální vydání

Mléko - Stanovení počtu somatických buněk - Část 1: Mikroskopická metoda (Referenční metoda)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 3.10t

360 Kč

ČSN EN ISO 13366-2 (570531) - červenec 2007 aktuální vydání

Mléko - Stanovení počtu somatických buněk - Část 2: Návod pro ovládání fluoro-opto-elektronického přístroje

230 Kč

ČSN EN ISO 11816-1 (570532) - květen 2014 aktuální vydání

Mléko a mléčné výrobky - Stanovení aktivity alkalické fosfatázy - Část 1: Fluorimetrická metoda pro mléko a mléčné nápoje na bázi mléka

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN 57 0533 (570533) - květen 1997

Mléko - Stanovení látkového obsahu volných mastných kyselin

125 Kč

ČSN EN ISO 1211 (570534) - listopad 2011 aktuální vydání

Mléko - Stanovení obsahu tuku - Vážková metoda (Referenční metoda)

340 Kč

ČSN ISO 6731 (570535) - prosinec 2011 aktuální vydání

Mléko, smetana a zahuštěné neslazené mléko - Stanovení obsahu celkové sušiny (Referenční metoda)

190 Kč

ČSN ISO 8196-1 (570536) - leden 2016

Mléko - Definice a vyhodnocení celkové přesnosti alternativních metod pro analýzu mléka - Část 1: Analytické atributy alternativních metod

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN ISO 8196-2 (570536) - leden 2016

Mléko - Definice a vyhodnocení celkové přesnosti alternativních metod pro analýzu mléka - Část 2: Kalibrace a řízení kvality v laboratoři při analýzách mléka alternativními metodami

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN ISO 8196-3 (570536) - leden 2016

Mléko - Definice a vyhodnocení celkové přesnosti alternativních metod pro analýzu mléka - Část 3: Protokol pro hodnocení a validaci alternativních metod pro analýzu mléka

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN ISO 16958 (570538) - prosinec 2020

Mléko, mléčné výrobky, kojenecká výživa a výživa dospělých - Stanovení složení mastných kyselin - Metoda kapilární plynové chromatografie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN 57 0539 (570539) - leden 1999

Automatické stanovení bakterií v syrovém mléce přímým počítáním bakteriálních buněk

125 Kč

ČSN EN ISO 14501 (570540) - duben 2008 aktuální vydání

Mléko a sušené mléko - Stanovení obsahu aflatoxinu M1 - Čištění imunoafinitní chromatografií a stanovení pomocí HPLC

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 1737 (570541) - prosinec 2009 aktuální vydání

Neslazené zahuštěné mléko a slazené zahuštěné mléko - Stanovení obsahu tuku - Vážková metoda (Referenční metoda)

230 Kč

ČSN ISO 2446 (570543) - srpen 2010 aktuální vydání

Mléko - Stanovení obsahu tuku

230 Kč

ČSN EN ISO 8381 (570545) - březen 2009 aktuální vydání

Kojenecká výživa na bázi mléka - Stanovení obsahu tuku - Vážková metoda (Referenční metoda)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 21424 (570548) - prosinec 2020

Mléko, mléčné výrobky, kojenecká výživa a výživa dospělých - Stanovení minerálů a stopových prvků - Metoda hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 22160 (570549) - říjen 2007

Mléko a mléčné nápoje na bázi mléka - Stanovení aktivity alkalické fosfatázy - Enzymová chemiluminiscenční metoda (EPAS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN ISO 3976 (570550) - prosinec 2007

Mléčný tuk - Stanovení peroxidového čísla

230 Kč

ČSN ISO 3356 (570551) - květen 2011

Mléko - Stanovení alkalické fosfatázy

190 Kč

ČSN EN ISO 5764 (570552) - prosinec 2009 aktuální vydání

Mléko - Stanovení bodu mrznutí - Termistorová kryoskopická metoda (Referenční metoda)

340 Kč

ČSN EN ISO 7208 (570555) - březen 2009 aktuální vydání

Odstředěné mléko, syrovátka a podmáslí - Stanovení obsahu tuku - Vážková metoda (Referenční metoda)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 5536 (570581) - listopad 2013

Mléčné výrobky s obsahem tuku - Stanovení obsahu vody - Karl Fischerova metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN 57 0645 (570645) - únor 2000 aktuální vydání

Kysané mléčné výrobky - Společná ustanovení

125 Kč

ČSN 57 0660 (570660) - únor 2000 aktuální vydání

Smetana (tekutá) - Společná ustanovení

125 Kč

ČSN EN ISO 2450 (570661) - únor 2010 aktuální vydání

Smetana - Stanovení obsahu tuku - Vážková metoda (Referenční metoda)

230 Kč

ČSN 57 0701 (570701) - únor 2000 aktuální vydání

Zahuštěné mléčné výrobky - Společná ustanovení

125 Kč

ČSN ISO 2911 (570730) - květen 2011

Slazené zahuštěné mléko - Stanovení obsahu sacharózy - Polarimetrická metoda

190 Kč

ČSN ISO 6734 (570731) - prosinec 2011 aktuální vydání

Zahuštěné slazené mléko - Stanovení obsahu celkové sušiny (Referenční metoda)

190 Kč

ČSN 57 0801 (570801) - březen 2000 aktuální vydání

Sušené mléko a sušená smetana - Společná ustanovení

125 Kč

ČSN 57 0802 (570802) - květen 2011

Sušené mléko - Stanovení obsahu kyseliny mléčné a mléčnanů - Kolorimetrická metoda

125 Kč

ČSN ISO 6091 (570803) - říjen 2011

Sušené mléko - Stanovení titrační kyselosti (Referenční metoda)

190 Kč

ČSN ISO 15322 (570829) - říjen 2006

Sušené mléko a sušené mléčné výrobky - Stanovení jejich chování v horké kávě (Kávový test)

190 Kč

ČSN EN ISO 1736 (570830) - únor 2010 aktuální vydání

Sušené mléko a sušené mléčné výrobky - Stanovení obsahu tuku - Vážková metoda (Referenční metoda)

230 Kč

ČSN ISO 5765-2 (570831) - leden 2004

Sušené mléko, sušené zmrzlinové směsi a tavené sýry - Stanovení obsahu laktózy - Část 2: Enzymatická metoda s využitím galaktózové poloviny laktózy

230 Kč

ČSN EN ISO 8069 (570833) - září 2007

Sušené mléko - Stanovení obsahu kyseliny mléčné a mléčnanů

230 Kč

ČSN ISO 8156 (570835) - prosinec 2008

Sušené mléko a sušené mléčné výrobky - Stanovení indexu nerozpustnosti

230 Kč

ČSN P ISO/TS 27265 (570850) - únor 2012

Sušené mléko - Stanovení počtu zvlášť termorezistentních spór termofilních bakterií

230 Kč

ČSN 57 1300 (571300) - březen 2000 aktuální vydání

Tavené sýry a tavené sýrové výrobky - Společná ustanovení

125 Kč

ČSN P ISO/TS 11869 (571423) - prosinec 2012

Kysaná mléka - Stanovení titrační kyselosti - Potenciometrická metoda

190 Kč

ČSN EN ISO 17189 (571604) - duben 2005 aktuální vydání

Máslo, emulze jedlých olejů a roztíratelné tuky - Stanovení obsahu tuku (Referenční metoda)

230 Kč