ČSN EN 441-2 (142741) Zrušená norma

Distribuční chlazený nábytek. Část 2: Všeobecné mechanické a fyzikální požadavky

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma se vztahuje na distribuční chlazený nábytek, určený pro prodej a/nebo vystavování potravinářských výrobků.
Do rozsahu platnosti této normy se nezahrnují chlazené prodejní automaty, nebo chlazený nábytek určený k použití při zásobování potravinami nebo podobných použití mimo maloobchodní oblast.
Norma definuje požadavky na konstrukci, výběr a použití materiálů, komponenty a provedení distribučního chlazeného nábytku. Jsou zde specifikovány odkazy na jiné části EN 441, ve kterých jsou definovány podmínky a zkušební metody pro zjištění, zda tyto požadavky byly splněny. Jsou zde také specifikovány požadavky na značení distribučního chlazeného nábytku a seznam charakteristik, které deklaruje výrobce.

EN 441-2 je jednou z částí evropské normy, která je sestavena ze souboru, obsahující tyto části:

Část 1 Termíny a definice
Část 2 Všeobecné mechanické a fyzikální požadavky
Část 3 Rozměry, plochy a objemy
Část 4 Všeobecné zkušební podmínky
Část 6 Třídění podle teploty
Část 7 Zkouška odtávání
Část 8 Zkouška kondenzace vodní páry
Část 9 Zkouška spotřeby elektrické energie
Část 10 Zkouška bezzápachovosti a příchutí
Část 11 Instalace, údržba a pokyny pro uživatele

Označení ČSN EN 441-2 (142741)
Katalogové číslo 19394
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 5. 1996
Datum účinnosti 1. 6. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963193946
Norma byla zrušena k 1. 4. 2006
a nahrazena ČSN EN ISO 23953-2 (142741)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)