ČSN EN 61058-1 +A1 (354107) Zrušená norma

Spínače pro spotřebiče. Část 1: Všeobecné požadavky (obsahuje změnu A1:1993)

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 61058-1:1992 včetně její změny A1:1993, která je převzetím IEC 1058:1990 a její změny A1:1993. Tato mezinárodní norma IEC 1058 (v ČR ČSN EN 61058) platí pro spínače ovládané rukou, nohou nebo jinými částmi lidského těla, používané ve spotřebičích, na nich nebo se spotřebiči a na jiných zařízeních pro domovní a podobné použití na jmenovité napětí 440 V a jmenovité proudy 63 A. Zahrnuje také nepřímé ovládání spínačů, kdy je činnost ovládacího členu vyvolána částí spínače nebo zařízení, jako jsou např. dveře. Celá kapitola 9 je věnována ochraně před úrazem elektrickým proudem. Rozsáhlá norma, cca 75 stran. ČSN EN 61058-1 + A1 (35 4107) byla vydána v květnu 1996. Nahradila ČSN 35 4107 z 12.8.1983.
"Změnou 1) z r.1998", vydanou v únoru 1998, se s účinností od 1.3.1998 provádějí opravy tří článků (21.1.1, 21.1.2 a 21.1.3).

Označení ČSN EN 61058-1 +A1 (354107)
Katalogové číslo 19796
Cena 590 Kč590
Datum schválení 1. 5. 1996
Datum účinnosti 1. 6. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 76 stran formátu A4
EAN kód 8590963197968
Změny a opravy Z1 2.98t, Z2 3.03t
Norma byla zrušena k 1. 3. 2009
a nahrazena ČSN EN 61058-1 (354107)
Tato norma nahradila ČSN 35 4107 (354107) z prosince 1984
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 61058-1 (354107)
Spínače pro spotřebiče - Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN EN 61058-1-1 (354107)
Spínače pro spotřebiče - Část 1-1: Požadavky na mechanické spínače

ČSN EN 61058-1-2 (354107)
Spínače pro spotřebitele - Část 1-2: Požadavky na elektronické spínače

ČSN EN 61058-2-1 ed. 2 (354107)
Spínače pro spotřebiče - Část 2-1: Zvláštní požadavky pro šňůrové spínače

ČSN EN 61058-2-4 (354107)
Spínače pro spotřebiče - Část 2-4: Zvláštní požadavky pro samostatně montované spínače

ČSN EN 61058-2-5 ed. 2 (354107)
Spínače pro spotřebiče - Část 2-5: Zvláštní požadavky pro voliče

ČSN EN 61058-2-6 (354107)
Spínače pro spotřebitele - Část 2-6: Zvláštní požadavky pro spínače používané v elektromechanickém ručním nářadí a zahradní technice

ČSN EN IEC 61058-1 ed. 2 (354107)
Spínače pro spotřebiče - Část 1: Obecné požadavky

ČSN EN IEC 61058-2-6 ed. 2 (354107)
Spínače pro spotřebiče - Část 2-6: Zvláštní požadavky pro spínače používané v elektromechanickém ručním nářadí a zahradní technice