ČSN EN 60734 (361060) Zrušená norma

Tvrdá voda užívaná pro zkoušení funkce některých elektrických spotřebičů pro domácnost

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma byla převzata (zavedena) oznámením o schválení (Endorsement notice), které zní: "EN 60734:1993 Tvrdá voda užívaná pro zkoušení funkce některých elektrických spotřebičů pro domácnost byla schválena Úřadem pro technickou normalizaci , metrologii a státní zkušebnictví k přímému používání jako česká norma ČSN EN 60734 bez jakýchkoli modifikací. Uvedená norma je dostupná v Českém normalizačním institutu, úsek informatiky, Praha 1, Biskupský Dvůr 5." V národní předmluvě jsou pouze uvedeny citované normy a obdobné mezinárodní a zahraniční normy. Komerčně dostupný český výtisk této normy tedy neobsahuje žádná normativní ustanovení, tj. vlastní text normy. ČSN EN 60734 (36 1060) byla vydána v květnu 1996.

Označení ČSN EN 60734 (361060)
Katalogové číslo 19390
Cena 32 Kč32
Datum schválení 1. 5. 1996
Datum účinnosti 1. 6. 1996
Jazyk angličtina (obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál)
Počet stran 2 strany formátu A4
EAN kód 8590963193908
Změny a opravy Z1 12.03t
Norma byla zrušena k 1. 12. 2005
a nahrazena ČSN EN 60734 ed. 2 (361060)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)