ČSN ISO/IEC 9595 +Amd.4 (369672) Zrušená norma

Informační technika. Propojení otevřených systémů. Definice služby společného managementu informací

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato mezinárodní norma definuje prvek aplikační služby (prvek služby společného managementu informací), který může být užíván aplikačním procesem v prostředí centralizovaného a decentralizovaného managementu k výměně informací a příkazů pro účely managementu systémů, jak je definováno základní strukturou managementu OSI v ISO/IEC 7498-4. Předmět této mezinárodní normy patří do aplikační vrstvy ISO 7498 a je definovaný shodně s modelem specifikovaným v ISO/IEC 9545.
Tato mezinárodní norma definuje
- soubor primitiv služby, které tvoří prvek aplikační služby;
- parametry, které se nacházejí v každém primitivu služby;
- jakoukoliv nezbytnou informaci pro sémantický popis každého primitiva služby.
Tato mezinárodní norma nedefinuje
- podstatu jakékoliv implementace zamýšlené k poskytnutí definované služby;
- sémantiku sdruženou s informací nebo příkazy, které jsou vyměňovány pomocí služby;
- způsob, jímž uživatel služby uskutečňuje management;
- podstatu jakéhokoliv vzájemného působení, které má za následek použití služby.
Pro shodu s touto mezinárodní normou není uveden žádný požadavek.

Označení ČSN ISO/IEC 9595 +Amd.4 (369672)
Katalogové číslo 19329
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 5. 1996
Datum účinnosti 1. 6. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 32 stran
EAN kód 8590963193298
Norma byla zrušena k 1. 1. 2002
a nahrazena ČSN ISO/IEC 9595 (369672)