Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN EN 60601-1-2 (364800) Zrušená norma

Zdravotnické elektrické přístroje. Část 1: Všeobecné požadavky na bezpečnost. 2. skupinová norma: Elektromagnetická kompatibilita. Požadavky a zkoušky

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Zobrazit všechny normy ze třídy 3648 Zdravotnické elektrické přístroje

ICS: 11.140 Zařízení nemocnic

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje EN 60601-1-2:1993. Tvoří skupinovou normu k IEC 601-1 Zdravotnické elektrické přístroje. Část 1: Všeobecné požadavky na bezpečnost (dále jen všeobecná norma). V normách řady 601 stanovují skupinové normy všeobecné požadavky na bezpečnost, platné pro: skupinu zdravotnických elektrických přístrojů (např. radiologických); určité vlastnosti všech zdravotnických elektrických přístrojů, které nejsou plně vystiženy ve všeobecné normě (např. elektromagnetická kompatibilita ). Články a obrázky, kterými se všeobecná norma doplňuje, jsou číslovány od 201. Nově zařazené přílohy jsou označeny AAA, BBB atd. a obdobně další položky, označené písmeny - aaa), bbb) atd. Tato norma platí pro zdravotnické elektrické přístroje, zdravotnické elektrické systémy a zařízení informační techniky, používané při zdravotnických elektrických aplikacích a pro veškeré další přístroje, tvořící součást zdravotnických elektrických systémů, dále označovaných jako přístroje a/nebo systémy. Norma stanoví všeobecné požadavky a zkoušky elektromagnetické kompatibility u přístrojů a/nebo systémů a slouží jako základ pro možné doplňující požadavky a zkoušky elektromagnetické kompatibility ve zvláštních normách. Přílohy této normy nejsou závazné, pokud tak není uvedeno v základním textu. Z hygienického hlediska jsou významné ty části normy, které se zabývají ochranou před působením nežádoucího nebo nadměrného záření (pátý oddíl normy), i když v podstatě nejde o ochranu člověka ale jiných přístrojů. Oproti jiným normám této sady, nezabývá se tato norma ochranou před nebezpečím úrazu elektrickým proudem (oddíl třetí, který je i v kmenové normě bez textu) a ochranou před nebezpečím vzplanutí hořlavých směsí anestetik (oddíl šestý). V ČSN EN 60601-1-2 je totiž uvedeno, že se oddíly druhý až čtvrtý a oddíly šestý až desátý nepoužívají. Za pozornost stojí čl.6.1.201 který normalizuje obrazový symbol pro neionizující záření shodně se značkou 03-04 v ČSN IEC 878. ČSN EN 60601-1-2 (36 4800) byla vydána v květnu 1996.

Označení ČSN EN 60601-1-2 (364800)
Katalogové číslo 19388
Cena 230 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 5. 1996
Datum účinnosti 1. 6. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963193885
Norma byla zrušena k 1. 2. 2003
a nahrazena ČSN EN 60601-1-2 (364800)
Náhled normy zobrazit náhled obsahu normy
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Náhled obsahu normy

Další příbuzné normy

ČSN EN 60601-1 (364800)
Zdravotnické elektrické přístroje. Část 1: Všeobecné požadavky na bezpečnost

ČSN EN 60601-1-1 ed. 2 (364800)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1-1: Všeobecné požadavky na bezpečnost - Skupinová norma: Požadavky na bezpečnost zdravotnických elektrických systémů

ČSN EN 60601-1-4 (364800)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1: Všeobecné požadavky na bezpečnost - 4. skupinová norma: Programovatelné zdravotnické elektrické systémy

ČSN EN 60601-2-40 (364800)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-40: Zvláštní požadavky na bezpečnost elektromyografů a vyhodnocovačů evokovaných potenciálů

ČSN EN 60601-3-1 (364800)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 3-1: Základní požadavky na vlastnosti transkutánních monitorů parciálního tlaku kyslíku a oxidu uhličitého

ČSN EN IEC 60601-2-76 (364800)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-76: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost přístrojů pro koagulaci nízkoenergetickým ionizovaným plynem

ČSN EN 60601-1-10 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1-10: Všeobecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost - Skupinová norma: Požadavky na vývoj fyziologických ovladačů s uzavřenou smyčkou

ČSN EN 60601-1-11 ed. 2 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1-11: Obecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost - Skupinová norma: Požadavky na zdravotnické elektrické přístroje a zdravotnické elektrické systémy používané v prostředí domácí zdravotní péče

ČSN EN 60601-1-12 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1-12: Obecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost - Skupinová norma: Požadavky na zdravotnické elektrické přístroje a zdravotnické elektrické systémy určené pro použití v prostředí urgentních zdravotnických služeb

ČSN EN 60601-1-2 ed. 3 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1-2: Obecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost - Skupinová norma: Elektromagnetická rušení - Požadavky a zkoušky