ČSN EN 60601-1-2 (364800) Zrušená norma

Zdravotnické elektrické přístroje. Část 1: Všeobecné požadavky na bezpečnost. 2. skupinová norma: Elektromagnetická kompatibilita. Požadavky a zkoušky

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje EN 60601-1-2:1993. Tvoří skupinovou normu k IEC 601-1 Zdravotnické elektrické přístroje. Část 1: Všeobecné požadavky na bezpečnost (dále jen všeobecná norma). V normách řady 601 stanovují skupinové normy všeobecné požadavky na bezpečnost, platné pro: skupinu zdravotnických elektrických přístrojů (např. radiologických); určité vlastnosti všech zdravotnických elektrických přístrojů, které nejsou plně vystiženy ve všeobecné normě (např. elektromagnetická kompatibilita ). Články a obrázky, kterými se všeobecná norma doplňuje, jsou číslovány od 201. Nově zařazené přílohy jsou označeny AAA, BBB atd. a obdobně další položky, označené písmeny - aaa), bbb) atd. Tato norma platí pro zdravotnické elektrické přístroje, zdravotnické elektrické systémy a zařízení informační techniky, používané při zdravotnických elektrických aplikacích a pro veškeré další přístroje, tvořící součást zdravotnických elektrických systémů, dále označovaných jako přístroje a/nebo systémy. Norma stanoví všeobecné požadavky a zkoušky elektromagnetické kompatibility u přístrojů a/nebo systémů a slouží jako základ pro možné doplňující požadavky a zkoušky elektromagnetické kompatibility ve zvláštních normách. Přílohy této normy nejsou závazné, pokud tak není uvedeno v základním textu. Z hygienického hlediska jsou významné ty části normy, které se zabývají ochranou před působením nežádoucího nebo nadměrného záření (pátý oddíl normy), i když v podstatě nejde o ochranu člověka ale jiných přístrojů. Oproti jiným normám této sady, nezabývá se tato norma ochranou před nebezpečím úrazu elektrickým proudem (oddíl třetí, který je i v kmenové normě bez textu) a ochranou před nebezpečím vzplanutí hořlavých směsí anestetik (oddíl šestý). V ČSN EN 60601-1-2 je totiž uvedeno, že se oddíly druhý až čtvrtý a oddíly šestý až desátý nepoužívají. Za pozornost stojí čl.6.1.201 který normalizuje obrazový symbol pro neionizující záření shodně se značkou 03-04 v ČSN IEC 878. ČSN EN 60601-1-2 (36 4800) byla vydána v květnu 1996.

Označení ČSN EN 60601-1-2 (364800)
Katalogové číslo 19388
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 5. 1996
Datum účinnosti 1. 6. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963193885
Norma byla zrušena k 1. 2. 2003
a nahrazena ČSN EN 60601-1-2 (364800)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 60601-1-1 ed. 2 (364800)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1-1: Všeobecné požadavky na bezpečnost - Skupinová norma: Požadavky na bezpečnost zdravotnických elektrických systémů

ČSN EN 60601-1-4 (364800)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1: Všeobecné požadavky na bezpečnost - 4. skupinová norma: Programovatelné zdravotnické elektrické systémy

ČSN EN 60601-2-40 (364800)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-40: Zvláštní požadavky na bezpečnost elektromyografů a vyhodnocovačů evokovaných potenciálů

ČSN EN 60601-3-1 (364800)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 3-1: Základní požadavky na vlastnosti transkutánních monitorů parciálního tlaku kyslíku a oxidu uhličitého

ČSN EN IEC 60601-2-76 (364800)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-76: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost přístrojů pro koagulaci nízkoenergetickým ionizovaným plynem

ČSN EN 60601-1-10 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1-10: Všeobecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost - Skupinová norma: Požadavky na vývoj fyziologických ovladačů s uzavřenou smyčkou

ČSN EN 60601-1-11 ed. 2 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1-11: Obecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost - Skupinová norma: Požadavky na zdravotnické elektrické přístroje a zdravotnické elektrické systémy používané v prostředí domácí zdravotní péče

ČSN EN 60601-1-12 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1-12: Obecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost - Skupinová norma: Požadavky na zdravotnické elektrické přístroje a zdravotnické elektrické systémy určené pro použití v prostředí urgentních zdravotnických služeb

ČSN EN 60601-1-2 ed. 3 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1-2: Obecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost - Skupinová norma: Elektromagnetická rušení - Požadavky a zkoušky

ČSN EN 60601-1-3 ed. 2 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1-3: Všeobecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost - Skupinová norma: Radiační ochrana u diagnostických rentgenových zařízení

ČSN EN 60601-1-6 ed. 3 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1-6: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost - Skupinová norma: Použitelnost

ČSN EN 60601-1-8 ed. 2 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1-8: Všeobecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost - Skupinová norma: Všeobecné požadavky, zkoušky a pokyny pro alarmové systémy zdravotnických elektrických přístrojů a zdravotnických elektrických systémů

ČSN EN 60601-1-9 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1-9: Všeobecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost - Skupinová norma: Požadavky na návrh s ohledem na životní prostředí