ČSN IEC 79-19 (330390) Zrušená norma

Nevýbušná elektrická zařízení. Část 19: Opravy a generální prohlídky nevýbušného elektrického prostředí

ČSN IEC 79-19 Nevýbušná elektrická zařízení. Část 19: Opravy a generální prohlídky nevýbušného elektrického prostředí
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s IEC 79-19. IEC 79 se skládá z dále uvedených částí, vydávaných pod společným názvem "Nevýbušná elektrická zařízení": 0: Všeobecné požadavky, Změna 1 a 2, 1: Konstrukce a zkoušení pevných závěrů elektrických zařízení, 1A: Metoda určování maximálních bezpečných experimentálních spár, 2: Elektrická zařízení s typem ochrany "p", 3: Unifikovaný přerušovač pro zkoušení jiskrově bezpečných obvodů, 4 a 4A: Metoda určování teploty vznícení, 5 a doplněk A:1969: Pískový závěr, 6: Olejový závěr, 7: Zajištěné provedení, 10: Klasifikace nebezpečných prostorů, 11: Jiskrová bezpečnost, 12: Zařazování směsí plynů nebo par podle jejich maximální bezpečné experimentální spáry a minimálního zápalného proudu, 13: Konstrukce a použití místností a budov chráněných vnitřním přetlakem, 14: Elektrické instalace v prostředí s nebezpečím výbuchu, 15: Elektrická zařízení s typem ochrany "n", 16: Analyzátorové domky chráněné nuceným větráním, 17: Doporučení pro revize a údržbu elektrických instalací v prostorech s nebezpečím výbuchu (jiných než důlních), 18: Zalití zalévací hmotou "m". Příloha A je nedílnou částí této normy. Tato norma uvádí návody technické povahy pro opravy, generální prohlídky, renovace a modifikace certifikovaného zařízení, určeného pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (jiné než pro důlní aplikace nebo výrobu a zpracování výbušnin); neplatí pro údržbu, kromě údržby, která nemůže být oddělena od opravy nebo generální prohlídky, a nezabývá se systémy kabelových vstupů, které mohou při opětovné instalaci zařízení vyžadovat obnovu (výměnu); předpokládá se, že jsou vždy užívány vhodné pracovní postupy. Pro účely této normy vyjímáme následující definice: Čl.2.2.11 Certifikace: Ve vztahu k této normě zahrnuje certifikace především hodnocení zařízení prováděné uznanou zkušebnou vedoucí k vydání certifikátu o shodě; tato norma může být rovněž použita pro zařízení certifikované jiným certifikačním orgánem, nebo pro zařízení, které bylo certifikováno výrobcem nebo uživatelem jako důkaz splnění uznaných norem. Čl.2.2.12 Označení certifikátu: Číslo certifikátu, které se může vztahovat k jedné konstrukci nebo k řadě zařízení podobné konstrukce; je-li k číslu certifikátu připojen symbol X, znamená to zvláštní podmínky použití; před instalaci takovéhoto zařízení je třeba prostudovat dokumentaci z certifikace. Čl.2.2.14 Typ ochrany "d": Typ ochrany, u kterého jsou části schopné vznítit výbušnou atmosféru umístěny v závěru, který vydrží tlak vznikající při explozi výbušné směsi a zabrání přenesení exploze do výbušné atmosféry obklopující závěr. Čl.2.2.15 Typ ochrany "i": Obvod, ve kterém nevznikají za zkušebních podmínek předepsaných v příslušných normách (jenž zahrnují normální provoz a stanovené poruchové podmínky) žádné jiskry nebo tepelné účinky, schopné způsobit vznícení dané výbušné atmosféry. Čl.2.2.16 Typ ochrany "p": Typ ochrany, u kterého je zabráněno vstupu okolní atmosféry do závěru elektrického zařízení pomocí udržování ochranného plynu uvnitř závěru na tlak vyšším než je tlak v okolní atmosféře; přetlak je udržován buď s trvalým průtokem ochranného plynu nebo bez průtoku ochranného plynu. Čl.2.2.17 Typ ochrany "e": Typ ochrany, u kterého jsou provedena taková opatření, aby bylo s vysokým stupněm jistoty zabráněno možnosti vzniku nedovolených teplot a oblouků nebo jisker uvnitř a na vnějších částech elektrického zařízení, které je za normálního provozu nevytváří (nejiskřící). Čl.2.2.18 Typ ochrany "n": Typ ochrany použitý pro elektrické zařízení, aby za normálního provozu nebylo schopné vznítit okolní výbušnou atmosféru a nebyl pravděpodobný vznik poruchy schopné způsobit vznícení. V dalších kapitolách jsou normalizovány doplňkové požadavky na výše uvedené typy ochrany. ČSN IEC 79-19 (33 0390) byla vydána v květnu 1996.

Označení ČSN IEC 79-19 (330390)
Katalogové číslo 19256
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 5. 1996
Datum účinnosti 1. 6. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 36 stran formátu A4
EAN kód 8590963192567
Změny a opravy Z1 2.08t
Norma byla zrušena k 1. 5. 2010
a nahrazena ČSN EN 60079-19 (332320)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN IEC 79-16 (332325)
Analyzátorové domky chráněné nuceným větráním