ČSN EN 71-6 (943095) Zrušená norma

Bezpečnost hraček. Část 6: Grafická značka pro varovné označení věkové skupiny

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 71-6:1994. Tato evropská norma na bezpečnost hraček se skládá z následujících částí: Část 1: Mechanické a fyzikální vlastnosti. Část 2: Hořlavost. Část 3: Migrace určitých prvků. Část 4: Soupravy pro chemické pokusy a podobné činnosti. Část 5: Chemické hračky (soupravy) jiné než soupravy pro pokusy. Část 6: Grafická značka pro varovné označení věkové skupiny. Poznámka: K 1.6.1996 byly v ČR k dispozici pouze Části 2 a 6. Vydání části 4 bylo prakticky zablokováno, protože v ČR dosud není vydán zákon o klasifikaci, označování a balení chemických látek a přípravků. Tato šestá část Evropské normy stanoví požadavky na používání a provedení grafické značky pro varovné označení věkové skupiny u hraček, které nejsou vhodné pro děti mladší než 3 roky. Toto opatření se nevztahuje na hračky, které jsou vzhledem ke své funkci, rozměrům, vlastnostem nebo jiným okolnostem pro děti mladší než 3 roky zjevně nevhodné. Účelem značky je informovat dospělé osoby, že hračka by mohla být pro dítě mladší než 3 roky nebezpečná. Norma obsahuje prakticky jedinou kapitolu (3) o použití a provedení grafické značky. Jde o mezikruží s šikmou příčkou (červené barvy), kde v pravém horním poli je stylizovaná hlava dítěte (kojence ) a v levém dolním poli věkový rozsah pro který není použití hračky vhodné vyjádřený v rocích, např. tedy 0-3. Značka musí mít průměr nejméně 10 mm. ČSN EN 71-6 (94 3095) byla vydána v květnu 1996.

Označení ČSN EN 71-6 (943095)
Katalogové číslo 19548
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 5. 1996
Datum účinnosti 1. 6. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963195483
Norma byla zrušena k 1. 11. 2009
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 71-1 +A1 (943095)
Bezpečnost hraček - Část 1: Mechanické a fyzikální vlastnosti

ČSN EN 71-10 (943095)
Bezpečnost hraček - Část 10: Organické chemické sloučeniny - Příprava vzorků a extrakce

ČSN EN 71-11 (943095)
Bezpečnost hraček - Část 11: Organické chemické sloučeniny - Analytické metody

ČSN EN 71-12 (943095)
Bezpečnost hraček - Část 12: N-nitrosaminy a N-nitrosovatelné látky

ČSN EN 71-13 (943095)
Bezpečnost hraček - Část 13: Stolní hry podněcující čichové vjemy, kosmetické soupravy a hry podněcující chuťové vjemy

ČSN EN 71-14 (943095)
Bezpečnost hraček - Část 14: Trampolíny pro domácí použití

ČSN EN 71-2 +A1 (943095)
Bezpečnost hraček - Část 2: Hořlavost

ČSN EN 71-3 (943095)
Bezpečnost hraček - Část 3: Migrace určitých prvků

ČSN EN 71-4 (943095)
Bezpečnost hraček - Část 4: Soupravy pro chemické pokusy a podobné činnosti

ČSN EN 71-5 (943095)
Bezpečnost hraček - Část 5: Chemické hračky (soupravy) jiné než soupravy pro pokusy

ČSN EN 71-7 +A3 (943095)
Bezpečnost hraček - Část 7: Barvy nanášené prsty - Požadavky a metody zkoušení

ČSN EN 71-8 (943095)
Bezpečnost hraček - Část 8: Hračky pro pohybovou aktivitu určené pro domácí použití

ČSN EN 71-9 +A1 (943095)
Bezpečnost hraček - Část 9: Organické chemické sloučeniny - Požadavky