ČSN EN 61010-2-020 (356502) Zrušená norma

Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení. Část 2-020: Zvláštní požadavky na laboratorní odstředivky

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 61010-2-020:1994. V národní předmluvě je upozornění, že z hlediska Citovaných a Souvisících norem platí v plném rozsahu ČSN EN 61010-1, a že z hlediska Souvisících právních předpisů - platí text ČSN EN 61010-1 s doplněním: Vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č. 207/1992 Sb., o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení. Příloha 1: Druhy sterilizace a dezinfekce a způsob jejich provádění. Tato Část 2 je určena k používání spolu s IEC 1010-1. V poněkud nesrozumitelném textu v kap. 1 - Rozsah platnosti a předmět normy - se uvádí: "Tato kapitola Části 1 normy platí s výjimkou: 1.1 Rozsah platnosti. Nahrazuje se: Tato Část 2 normy platí pouze pro elektricky poháněné laboratorní odstředivky 1.1.2 Zařízení nezahrnutá do rozsahu platnosti: Doplňuje o: elektrické stroje točivé, na něž se vztahuje IEC 34 a odstředivky, na něž se vztahuje IEC 79 (pro použití ve výbušných prostředích)." Norma se zmiňuje o ochraně před úrazem elektrickým proudem (kap. 6), ochraně před zářením, včetně laserových zdrojů a před zvukovým a ultrazvukovým tlakem (kap. 12), i ochraně před unikajícími plyny, explozí a implozí (kap. 13) avšak ve všech těchto případech poukazem na to, že "tato kapitola Části 1 platí". Za pozornost stojí část 5 "Označení a dokumentace", kde se část 1 doplňuje - mimo jiné - o čl.5.4.101 - Nebezpečné látky, který zní: " Návod k používání musí obsahovat opatření, která nutno dodržovat, je-li u odstřeďovaných látek známo, že jsou jedovaté, radioaktivní nebo jsou kontaminovány patogenními mikroorganizmy se zřetelem na bezpečnost jak obsluhy, tak servisních pracovníků. Musí obsahovat ustanovení, že při použití a zacházení s materiály rizikové skupiny II (jak je uvedeno v "Příručce o biologické bezpečnosti v laboratořích" Světové zdravotnické organizace, vydanou v r.1984 v Ženevě), musí být nádobky nebo kyvety odzkoušeny (na těsnost) podle čl. 13.101 (jde o zkoušku biologického těsnění podrobně popsanou v normativní příloze AA této normy) a v případě materiálů vyšší skupiny nebezpečnosti, musí být zajištěna bezpečnost více než jedním stupněm ochrany." Poznámka českého uživatele: Zmíněná příručka SZO je běžně v ČR nedostupná! A text dále pokračuje "V návodu pro použití musí být dále zakázáno používání následujících materiálů uvnitř odstředivky: hořlavé nebo výbušné materiály, materiály, u nichž dochází k prudkým chemickým reakcím. Poznámka: Laboratorní odstředivky mohou být speciálně konstruovány tak, aby byly bezpečné i při použití takových materiálů, ale na takové stroje se tato norma nevztahuje." Citovali jsme především proto, abychom ukázali do jakých podrobností norma zachází. Poznamenáváme, že podobně podrobně je z hlediska ochrany zdraví formulován i čl.5.4.102 o čištění a dekontaminaci. ČSN EN 61010-2-020 (35 6502) byla vydána v květnu 1996.

Označení ČSN EN 61010-2-020 (356502)
Katalogové číslo 19381
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 5. 1996
Datum účinnosti 1. 6. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963193816
Změny a opravy A1 5.97t, Z1 4.07t
Norma byla zrušena k 1. 7. 2009
a nahrazena ČSN EN 61010-2-020 ed. 2 (356502)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 61010-031 ed. 2 (356502)
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 031: Bezpečnostní požadavky na elektrické měřicí a zkušební sestavy sond držených rukou

ČSN EN 61010-1 ed. 2 (356502)
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN EN 61010-2-010 ed. 3 (356502)
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-010: Zvláštní požadavky na laboratorní zařízení pro ohřev materiálů

ČSN EN 61010-2-011 (356502)
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-011: Zvláštní požadavky na chlazená zařízení

ČSN EN 61010-2-012 (356502)
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-012: Zvláštní požadavky na klimatické zkoušky, zkoušky prostředí a ostatní zařízení pro úpravy teploty

ČSN EN 61010-2-020 ed. 3 (356502)
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-020: Zvláštní požadavky na laboratorní odstředivky

ČSN EN 61010-2-030 (356502)
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-030: Zvláštní požadavky na zkušební a měřicí obvody

ČSN EN 61010-2-032 ed. 3 (356502)
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-032: Zvláštní požadavky na snímače proudu držené v ruce a rukou ovládané k elektrickému zkoušení a měření

ČSN EN 61010-2-033 (356502)
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-033: Zvláštní požadavky na ruční multimetry a další měřidla pro domácí a profesionální použití, s možností měřit síťové napětí

ČSN EN 61010-2-040 ed. 2 (356502)
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-040: Zvláštní požadavky na sterilizátory a na zařízení k čištění-dezinfikování, používaná k působení na zdravotnické materiály

ČSN EN 61010-2-051 ed. 3 (356502)
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-051: Zvláštní požadavky na laboratorní zařízení pro míchání a hnětení

ČSN EN 61010-2-061 ed. 3 (356502)
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-061: Zvláštní požadavky na laboratorní atomové spektrometry s tepelnou atomizací a ionizací

ČSN EN 61010-2-081 ed. 2 (356502)
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-081: Zvláštní požadavky na automatická a poloautomatická zařízení pro analýzu a jiné účely

ČSN EN 61010-2-091 (356502)
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-091: Zvláštní požadavky na skříňové rentgenové systémy

ČSN EN 61010-2-101 ed. 2 (356502)
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-101: Zvláštní požadavky na zdravotnická zařízení pro diagnostiku in vitro (IVD)

ČSN EN 61010-2-201 (356502)
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-201: Zvláštní požadavky pro řídicí zařízení

ČSN EN 61010-2-202 (356502)
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-202: Zvláštní požadavky pro elektricky řízené regulátory ventilů

ČSN EN IEC 61010-2-120 (356502)
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-120: Zvláštní bezpečnostní požadavky na mechanická hlediska zařízení

ČSN EN IEC 61010-2-201 ed. 2 (356502)
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-201: Zvláštní požadavky pro řídicí zařízení