Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN EN 61010-2-020 (356502) Zrušená norma

Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení. Část 2-020: Zvláštní požadavky na laboratorní odstředivky

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Zobrazit všechny normy ze třídy 3565 Elektrické měřicí přístroje včetně jaderné techniky

ICS: 71.040.20 Laboratorní potřeby a přístroje

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 61010-2-020:1994. V národní předmluvě je upozornění, že z hlediska Citovaných a Souvisících norem platí v plném rozsahu ČSN EN 61010-1, a že z hlediska Souvisících právních předpisů - platí text ČSN EN 61010-1 s doplněním: Vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č. 207/1992 Sb., o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení. Příloha 1: Druhy sterilizace a dezinfekce a způsob jejich provádění. Tato Část 2 je určena k používání spolu s IEC 1010-1. V poněkud nesrozumitelném textu v kap. 1 - Rozsah platnosti a předmět normy - se uvádí: "Tato kapitola Části 1 normy platí s výjimkou: 1.1 Rozsah platnosti. Nahrazuje se: Tato Část 2 normy platí pouze pro elektricky poháněné laboratorní odstředivky 1.1.2 Zařízení nezahrnutá do rozsahu platnosti: Doplňuje o: elektrické stroje točivé, na něž se vztahuje IEC 34 a odstředivky, na něž se vztahuje IEC 79 (pro použití ve výbušných prostředích)." Norma se zmiňuje o ochraně před úrazem elektrickým proudem (kap. 6), ochraně před zářením, včetně laserových zdrojů a před zvukovým a ultrazvukovým tlakem (kap. 12), i ochraně před unikajícími plyny, explozí a implozí (kap. 13) avšak ve všech těchto případech poukazem na to, že "tato kapitola Části 1 platí". Za pozornost stojí část 5 "Označení a dokumentace", kde se část 1 doplňuje - mimo jiné - o čl.5.4.101 - Nebezpečné látky, který zní: " Návod k používání musí obsahovat opatření, která nutno dodržovat, je-li u odstřeďovaných látek známo, že jsou jedovaté, radioaktivní nebo jsou kontaminovány patogenními mikroorganizmy se zřetelem na bezpečnost jak obsluhy, tak servisních pracovníků. Musí obsahovat ustanovení, že při použití a zacházení s materiály rizikové skupiny II (jak je uvedeno v "Příručce o biologické bezpečnosti v laboratořích" Světové zdravotnické organizace, vydanou v r.1984 v Ženevě), musí být nádobky nebo kyvety odzkoušeny (na těsnost) podle čl. 13.101 (jde o zkoušku biologického těsnění podrobně popsanou v normativní příloze AA této normy) a v případě materiálů vyšší skupiny nebezpečnosti, musí být zajištěna bezpečnost více než jedním stupněm ochrany." Poznámka českého uživatele: Zmíněná příručka SZO je běžně v ČR nedostupná! A text dále pokračuje "V návodu pro použití musí být dále zakázáno používání následujících materiálů uvnitř odstředivky: hořlavé nebo výbušné materiály, materiály, u nichž dochází k prudkým chemickým reakcím. Poznámka: Laboratorní odstředivky mohou být speciálně konstruovány tak, aby byly bezpečné i při použití takových materiálů, ale na takové stroje se tato norma nevztahuje." Citovali jsme především proto, abychom ukázali do jakých podrobností norma zachází. Poznamenáváme, že podobně podrobně je z hlediska ochrany zdraví formulován i čl.5.4.102 o čištění a dekontaminaci. ČSN EN 61010-2-020 (35 6502) byla vydána v květnu 1996.

Označení ČSN EN 61010-2-020 (356502)
Katalogové číslo 19381
Cena 340 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 5. 1996
Datum účinnosti 1. 6. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963193816
Změny a opravy A1 5.97t, Z1 4.07t
Norma byla zrušena k 1. 7. 2009
a nahrazena ČSN EN 61010-2-020 ed. 2 (356502)
Náhled normy zobrazit náhled obsahu normy
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Náhled obsahu normy

Další příbuzné normy

ČSN EN 61010-031 ed. 2 (356502)
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 031: Bezpečnostní požadavky na elektrické měřicí a zkušební sestavy sond držených rukou

ČSN EN 61010-1 ed. 2 (356502)
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN EN 61010-2-010 ed. 3 (356502)
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-010: Zvláštní požadavky na laboratorní zařízení pro ohřev materiálů

ČSN EN 61010-2-011 (356502)
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-011: Zvláštní požadavky na chlazená zařízení

ČSN EN 61010-2-012 (356502)
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-012: Zvláštní požadavky na klimatické zkoušky, zkoušky prostředí a ostatní zařízení pro úpravy teploty

ČSN EN 61010-2-020 ed. 2 (356502)
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-020: Zvláštní požadavky na laboratorní odstředivky

ČSN EN 61010-2-020 ed. 3 (356502)
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-020: Zvláštní požadavky na laboratorní odstředivky

ČSN EN 61010-2-030 (356502)
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-030: Zvláštní požadavky na zkušební a měřicí obvody

ČSN EN 61010-2-032 ed. 3 (356502)
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-032: Zvláštní požadavky na snímače proudu držené v ruce a rukou ovládané k elektrickému zkoušení a měření

ČSN EN 61010-2-033 (356502)
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-033: Zvláštní požadavky na ruční multimetry a další měřidla pro domácí a profesionální použití, s možností měřit síťové napětí