ČSN EN ISO 389-3 (011630) Zrušená norma

Akustika - Referenční nula pro kalibraci audiometrických přístrojů - Část 3: Referenční ekvivalentní prahové hladiny síly vibrací pro čisté tóny a kostní vibrátory

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

This part of ISO 389 specifies the following data applicable to the calibration of bone vibrators for pure-tone bone-conduction audiometry:
a) reference equivalent threshold vibratory force levels (RETVFL), corresponding to the threshold of hearing of young otologically normal persons by bone-conduction audiometry;
b) essential characteristics of the bone vibrator and the method of coupling to the test subject, and to the mechanical coupler;
c) essential characteristics of the masking noise and the baseline masking noise level applied to the ear not under test.
Guidance on the practical application of this part of ISO 389 in the calibration of audiometers is given in Annex B.
RETVFL is the vibratory force level transmitted to a mechanical coupler of specified characteristics by a vibrator when applied to the mechanical coupler under stated conditions of test and when energized at the voltage level corresponding to the normal threshold of hearing for location on the mastoid prominence.
NOTE 1: Values for the differences in reference equivalent threshold vibratory force levels between location on the forehead and mastoid are included for information in Annex C.
NOTE 2: Recommended procedures for carrying out bone-conduction audiometry are specified in ISO 8253 1.

Označení ČSN EN ISO 389-3 (011630)
Katalogové číslo 99996
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 8. 2016
Datum účinnosti 1. 9. 2016
Jazyk angličtina (obsahuje pouze anglický originál), připravuje se převzetí v češtině
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8590963999968
Norma byla zrušena k 1. 1. 2017
a nahrazena ČSN EN ISO 389-3 (011630)
Tato norma nahradila ČSN ISO 389-3 (011630) z května 1996
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 389-1 (011630)
Akustika - Referenční nula pro kalibraci audiometrických přístrojů - Část 1: Referenční ekvivalentní prahové hladiny akustického tlaku pro čisté tóny a náhlavní sluchátka

ČSN EN ISO 389-5 (011630)
Akustika - Referenční nula pro kalibraci audiometrických přístrojů - Část 5: Referenční ekvivalentní prahové hladiny akustického tlaku slyšení pro čisté tóny v kmitočtovém rozsahu od 8 kHz do 16 kHz

ČSN EN ISO 389-6 (011630)
Akustika - Referenční nula pro kalibraci audiometrických přístrojů - Část 6: Referenční práh slyšení pro měřicí signály s krátkou dobou trvání

ČSN EN ISO 389-7 (011630)
Akustika - Referenční nula pro kalibraci audiometrických přístrojů - Část 7: Referenční práh slyšení pro poslech v podmínkách volného a difúzního pole

ČSN EN ISO 389-8 (011630)
Akustika - Referenční nula pro kalibraci audiometrických přístrojů - Část 8: Referenční ekvivalentní prahové hladiny akustického tlaku slyšení pro čisté tóny a sluchátka s uzavřeným objemem (cirkumaurální)

ČSN EN ISO 389-9 (011630)
Akustika - Referenční nula pro kalibraci audiometrických přístrojů - Část 9: Preferované podmínky měření pro stanovení referenčních prahových hladin slyšení

ČSN ISO 389-2 (011630)
Akustika. Referenční nula pro kalibraci audiometrických přístrojů. Část 2: Referenční ekvivalentní prahové hladiny akustického tlaku pro čisté tóny a vložná sluchátka

ČSN ISO 389-4 (011630)
Akustika. Referenční nula pro kalibraci audiometrických přístrojů. Část 4: Referenční hladiny pro úzkopásmový maskovací šum